Реклама

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на: содржини, барај

Рекламата (од француски: réclame од латинското reclamo) може да с стоки или определени услуги од страна на спонзор.AED ADBРекламата е дел од комуникациската политика на маркетингот.


Дефинирање на рекламата[уреди]

Во широк смисол на зборот, рекламата претставува определена форма на дејство врз определена индивидуа со употреба на средствата на комуникација се со цел да се постигне определена претходно планирана цел.

Во тесен смисол на зборот, рекламата претставува елемент на комуникацискиот систем на маркетингот чијашто крајна цел е продажба на определена стока или услуга.

Карактеристики[уреди]

 • Рекламата е неперсонална комуникација
 • Рекламата во повеќето случаи се плаќа
 • Рекламата се стреми кон убедување
 • Рекламата секогаш е од јавен домен


Предности на рекламата[уреди]

 • Рекламата е средство на маркетинговиот микс кој може да опфаќа огромна аудиторија
 • Рекламата има голема контрола на соопштението кое сака рекламодавателот да го приокаже на учесниците во рекламниот пазар
 • Нејзината изразителност пред аудиторијата

Недостатоци на рекламата[уреди]

 • Основен недостаток на рекламата со согледува во тешкиот пат кој треба да го помине рекламодавачот се со цел успешно да биде позиционирана стоката или услугата која се рекламира
 • За создавање на реклама и нејзинот прикажување преку медиумите се потребни големи материјални трошоци
 • Можно е да не се создаде обратна врска помеѓу клиентите и рекламата

Видови на реклама[уреди]

Според сверата на општествениот живот[уреди]

 • Политичка
 • Економска
 • Социјална
 • Спортна
 • Културна..

Според видот на рекламни средства[уреди]

 • Реклама во печатна форма
 • Реклама во електронска формат
 • Реклама на местото на продажба
 • Реклама преку изложба
 • Кинореклама
 • Реклама преку опаковка или амбалажа...

Достигање на рекламата до потрошувачите[уреди]

Еден од најважните елементи на рекламата е начинот преку кој самата реклама ќе дојде до потрошувачите на рекламираното добро или услуга. Како средства кои се користат за рекламирање на определена стока или услуга се: телевизија, радио, вестници, списанија, видеоигри, интернет или билборд.

Основен елемент на една реклама е нејзината правидност односно точност.