PPPoE

Од Википедија — слободната енциклопедија

PPPoE и TCP/IP стек протокол
Апликационо FTP SMTP HTTP DNS
Транспортно TCP UDP
Интернет IP IPv6
Мрежен пристап PPP
PPPoE
Ethernet

Протоколот точка-до-точка преку Ethernet (PPPoE) е мрежен протокол за енкапсулација на протоколот за директно поврзување на два мрежни јазли (PPP) рамки вградени во Ethernet рамките. Се користи главно со DSL услугите каде што поединечните корисници се поврзуваат на ADSL модемот преку Ethernet во обична Metro Ethernet мрежа која беше развиена од страна на UUNET, Redback Network и RouterWare и е достапен како RFC 2516 информација.

Ethernet мрежите се состојат од паќети и немаат концепт за врска или кружен проток и исто така немаат основни безбедносни карактеристики за заштита против IP и MAC конфликти и изменети DHCP опслужувачи. Со користење на PPPoE корисниците остваруваат виртуелна врска од една машина на друга преку Ethernet мрежата, се воспоставува врска од точка до точка помеѓу нив и тогаш безбедно се пренесуваат пакети со податоци преку врската. Во глобала се користи од страна на телефонските компании, бидејќи PPPoE лесно се интегрира во наследство на dial-up AAA протоколот и совршено се вклопува во јадрото на ATM. Протоколот исто така дозволува детална проценка на DSLAMs ако е потребно од регулаторите, со оглед на корисникот може да се користат различни логирања на PPP, тогаш АТМ протокот ќе биде регулиран во семрежниот услужник (ISP). Исто така при-пејд бизнис моделите за сообраќај на информации можат да бидат создадени со PPPoE многу полесно отколку со DHCP или multiplexing multiple корисници со различни брзински групи или QoS преку еден ADSL модем или со создавање на различна корисничка сметка за секоја статичка IP купена од корисникот.

PPPoE се соочува со тешка иднина. MPLS/IP јадрото и IP-DLSAMs се сметаат како норматива и спаѓа во технолошката фамилија на поврзувачки проток на информации кои се нарекуваат наследство на технологијата. Pseudowire и VoiP може да се користи за да се справи со наследните корисници и опрема. PPPoE го има највисокото overhead ADSL пренесувачки метод.[1] The amount of overhead added by PPPoE зависи од големината на пакетите бидејќи PPPoE додава по 8 бајти на секој пакет.[2] Ако паќетите се големи да речеме 1492 бајти тогаш overhead со 0.54% ((1500-1492)/1492). Иако паќетите се мали како што сообраќајот е баран од одредени семрежни прилози, VoiP или за онлајн игри overhead ќе бидат поголеми. Како за пример ако бараната VoiP врска користи пакети со големина од 60 бајти PPPoE врската ќе додаде 15,3% overhead. Како пример, ако комплетна VoiP врска која користи паќети 60 бајти , PPPoE врската додава 15,3% од overhed.[3] На пример Versions FIOS се претвора да користи DHCP интернет пристап наместо PPPoE испраќа GPON надградба на BPON додадено е како алтернатива на ATM. PPPoE мрежите се соочуваат со потешкотии во додавањето повеќе нивоа на QoS и најниските трошоци за најголеми брзини за IPTV во денешнава конвергенција и triple play мрежите.

Како се вклопува PPPoE[уреди | уреди извор]

Оваа табела прикажува како PPPoE се вклопува во DSL архитектурата за интернет пристап

DSL архитектура за интернет пристап
Корисник PC опслужувач за далечински пристап
IP IP
PPP PPP
PPPoE DSL модем PPPoE
Ethernet Ethernet Ethernet Ethernet
ATM DSLAM ATM
DSL DSL backbone backbone

Транспортниот протокол кој се користи за телефонска мрежа е ATM. Модемот енкапсулира PPP пакети внатре во ATM ќелиите и ѓи препраќа преку WAN. Еден начин за користење е да се премости Ethernet пакетот кој содржи PPPoE пакет преку ATM користејќи механизам определен во RFC 2684, ова понекогаш се нарекува PPPoEoA (PPP-over-Ethernet-over-ATM). Друг начин е да се претвори PPPoE во PPPoA на AAL5 (RFC 2364).

PPPoE стадиуми[уреди | уреди извор]

PPPoE има две различни фази

PPPoE откритие[уреди | уреди извор]

Поради тоа што традиционалните PPP врски се поврзани помеѓу две крајни точки преку сериска врска или преку ATM виртуелен проток кој е воспоставен за времето на dial-up, сите PPP рамки пратени преку жица се сигурни дека ќе стигнат на другиот крај. Но Ethernet мрежите се мултипристапни каде секој јазол во мрежата може да пристапи во секој друг јазол. Ethernet рамката ја содржи хардверската адреса на дестинацискиот јазол (MAC адресата). Ова помага рамката да стигне до планираното одредиште.

Оттаму пред размената на PPP контролниот пакет за да се воспостави врската преку Ethernet MAC адресата на двете крајни точки треба да биде позната од едниот на другиот така што тие можат да бидат кодирани во овие контролни пакети. Истражувањето на PPPoE го прави баш тоа. Како додаток тој помага за да се реализира Session ID кој може да биде користен за размена на пакетите.

PPP сесија[уреди | уреди извор]

Штом MAC адресата е позната тогаш сесијата е воспоставена.

PPPoE Откритие (PPPoED)[уреди | уреди извор]

Иако традиционалниот PPP е протокол за директно поврзување на два мрежни јазла, PPPoE по природа е однос помеѓу клиент-опслужувач каде повеќе корисници можат да се поврзат на услужник преку една физичка врска.

Истражувачкиот процес се состои од 4 чекори помеѓу корисникот и компјутерот домаќин кој делува како клиент and the access concentrator at the internet service provider’s end. Тие се наведени подолу. Петтиот и последен чекор е начин да се затвори постоечката сесија.

Клиент - опслужувач: иницијализација (PADI)[уреди | уреди извор]

PADI значи PPPoE активна истражувачка иницијатива.
Ако корисникот бира за да се поврзе на интернет користејќи DSL тогаш неговиот компјутер прво мора да го најде DSL access concentrator (DSL-AC) кај корисничкиот семрежен услужник point of presence (POP). Комуникацијата преку Ethernet е можна само преку (MAC адреса). Ако компјутерот не ја знае MAC адресата на DSL-AC праќа PADI паќет преку Ethernet broadcast (MAC: ff:ff:ff:ff:ff:ff). Овој PADI пакет ја содржи MAC адресата на компјутерот за да се испрати.

Пример на PADI-packet:

Frame 1 (44 bytes on wire, 44 bytes captured)
Ethernet II, Src: 00:50:da:42:d7:df, Dst: ff:ff:ff:ff:ff:ff 
PPP-over-Ethernet Discovery
 Version: 1 
 Type 1
 Code Active Discovery Initiation (PADI)
 Session ID: 0000
 Payload Length: 24
PPPoE Tags
 Tag: Service-Name 
 Tag: Host-Uniq
  Binary Data: (16 bytes)

Src. (=source) holds the MAC address of the computer sending the PADI.
Dst. (=destination) is the Ethernet broadcast address.
The PADI packet can be received by more than one DSL-AC. Only DSL-AC equipment that can serve the "Service-Name" tag should reply.

опслужувач - Клиент: Понуда (PADO)[уреди | уреди извор]

PADO значи активна истражувачка понуда на PPPoE.
Штом еднаш корисничкиот компјутер го испратил PADI пакетот DSL одговара со PADO пакет користејќи ја MAC адресата која што се содржи во PADI. PADO паќетот содржи MAC адреса на DSL, неговото име и име на сервисот. Ако повеќе од еден POP DSL-AC се поврзат со PADO пакет корисничкиот компјутер го бира DSL-AC од конкретното POP користејќи го конкретното име или услуга.

Ова е пример за PADO паќет:

Frame 2 (60 bytes on wire, 60 bytes captured)
Ethernet II, Src: 00:0e:40:7b:f3:8a, Dst: 00:50:da:42:d7:df 
PPP-over-Ethernet Discovery
 Version: 1 
 Type 1
 Code Active Discovery Offer (PADO)
 Session ID: 0000
 Payload Length: 36
PPPoE Tags
 Tag: AC-Name
  String Data: IpzbrOOl 
 Tag: Host-Uniq
  Binary Data: (16 bytes)

AC-Name -> String data holds the AC name, in this case “Ipzbr001” (the Arcor DSL-AC in Leipzig)
Src. holds the MAC address of the DSL-AC.
The MAC address of the DSL-AC also reveals the manufacturer of the DSL-AC (in this case Nortel Networks).

Клиент - опслужувач: Побарувачка (PADR)[уреди | уреди извор]

PADR значи активно истражувачко барање на PPPoE
PADR паќетот се праќа од корисничкиот компјутер на DSL-AC користејќи ги правилата на PADO паќет од DSL-AC потврдува прифаќање на понудата на PPPoE врската пеализирана во DSL-AC во PADO паќетот.

опслужувач - клиент: Потврдување на сесијата (PADS)[уреди | уреди извор]

PADS значи активно истражувачко потврдување на сесијата на PPPoE.
PADR паќетот е потврден од DSL-AC со PADS паќет и session-id е дадена со него. Врската со DSL-AC за тој POP е така целосно реализирана.

Било кој крај со друг крај: Завршување (PADT)[уреди | уреди извор]

PADT значи активно завршувачко истражување на PPPoE
Овој паќет ја завршува врската на POP. Може да биде пратен од корисничкиот компјутер или DSL-AC.

Исто така погледнете[уреди | уреди извор]

Наводи[уреди | уреди извор]

 1. Dirk Van Aken, Sascha Peckelbeen Encapsulation Overhead(s) in ADSL Access Networks Архивирано на 2 јуни 2010 г., June 2003
 2. An Explanation of DSL Overhead. Pflog.net (2006-02-26). Посетено на 2010-10-27.
 3. centurytel.net - Support - Online Helpdesk Архивирано на 16 јули 2011 г.. Centuryinter.net. Посетено на 2010-10-27.

Надворешни врски[уреди | уреди извор]

 • RFC 2516 - A Method for Transmitting PPP Over Ethernet (PPPoE)
 • RFC 3817 - Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) Active Discovery Relay for PPP over Ethernet (PPPoE)
 • RFC 4638 - Accommodating a Maximum Transit Unit/Maximum Receive Unit (MTU/MRU) Greater Than 1492 in the Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE)