Форензичка психијатрија

Од Википедија — слободната енциклопедија

Форензичката психијатрија е под-специјалност на психијатријата и се поврзува со криминологијата. Таа претставува интерфејс меѓу закон и психијатрија. Форензичкиот психијатар обезбедува услуги - како што се одредување на способност за судење .

Судска работа[уреди | уреди извор]

Форензичките психијатри работат со судовите при оценување на способноста на поединецот да му се суди, одбрани врз основа на ментални болести или дефекти (на пример, да се брани со "лудило"), и изрекувањето на казнени препораки. Постојат две главни области во кривични проценки во форензичката психијатрија. Овие се компетенција да му се суди на поединецот и менталната состојба во времето на стореното дело.

Компетентност да му се суди на поединецот[уреди | уреди извор]

Ова е евалуација за да се утврди дека тужениот има ментален капацитет да ги разбере обвиненија и да му помогне на неговиот адвокат. Во САД, ова е напишано во петтиот амандман на американскиот Устав, кој им обезбедува право да бидат присутни на еден судски процес, да се соочат со некој од обвинителите, како и да имаат помош од адвокат.

Како вештак[уреди | уреди извор]

Форензичките психијатри често се нарекуваат и експерт сведоци , и во кривични и граѓански постапки. Вештаците го даваат своето мислење за одредено прашање. Често психијатарот ќе направи детален извештај пред да сведочи. Примарната должност на вештакот е да обезбеди независно мислење за судот.На експертите им е дозволено да сведочат во судот само кога одредени работи не се вообичаено разбирливи или на судијата или на поротата. Како такви, истакнати водачи во областа на форензичката психијатрија, од Томас Гутхејл до Роберт Симон, Лиза Голд и др. ја идентификувале наставата како критична димензија во улогата на вештакот. Од експертот ќе биде побарано да формира мислење и да сведочи за тоа мислење, но со тоа ќе се објасни основата за тоа мислење, кое ќе вклучува важни концепти, пристапи и методи кои се користат во психијатрија.

Проценка на ментална состојба[уреди | уреди извор]

Ова му дава на судот мислење, и само мислење, за тоа дали обвинетиот бил во можност да го разбере она што тој / таа го направил/а во време на кривичното дело. Ова е преформулирано во многу држави, и е одбиено целосно во некои, но во секој случај , намерата да се направи кривично дело и разбирањето на кривичната природа на актот кој ја сносува конечната диспозиција на случајот. Многу од форензичките психијатри се водат според значајни судски правила или закони во оваа област која ги вклучува следниве три правила:

МекНотон правила: Ги извршува обвинетиот кој, врз основа на дефект на разумот или болест на умот, не ги познава природата и квалитетот на делото, или не знае дека делото не е во ред Дурам правило: Го извршува обвинетиот чие однесување е производ на ментална болест или дефект . Али тест:.Го извршува обвинетиот кој, поради ментална болест или дефект, нема значителен капацитет да го процени криминалитетот на неговото однесување или да го приспособи своето однесување кон правните барања.

"Невин поради лудило" е еден потенцијален исход во овој тип на судење. Важно е да се напомене дека лудило е правно, а не медицински термин. Често има психијатар кој сведочи и за одбраната и за обвинителството.

Форензичките психијатри исто така се вклучени во грижата за затворениците, и во грижата за ментално болните кои извршиле кривични дела (оние кои се прогласени невини поради лудило).

Управување со ризик[уреди | уреди извор]

Многу поранешни сторители на криминал против други луѓе, и осомничени или потенцијални идни прекршители со ментални здравствени проблеми или интелектуален или инвалидитет при развој , се надгледувани во заедницата со форензички психијатриски тимови составени од различни професионалци, вклучувајќи ги и психијатрите, психолозите, медицинските сестри и негувателите . Овие тимови имаат дупли одговорности, да се промовира и благосостојбата на нивните клиенти и безбедноста на јавноста. Целта не е да се предвиди , туку да се најде начин како да се спречи насилството.

Проценката на ризикот и менаџментот се области во пораст во форензичарското поле, со многу од академската работа направена во Онтарио и Британска Колумбија. Ова почна со обидот да се предвиди веројатноста за повторување на одреден вид на прекршок, со комбинирање на "статични" индикатори од лична историја и детали во актуарски инструменти како што се RRASOR и Static-99 , кои се покажаа како поточни од професионално расудување. Во поново време, исто така,искористени се и "динамичните" фактори на ризик, како што се ставови, импулсивност, ментална состојба, семејство и социјални околности, користење на штетни супстанци, достапност и прифаќање на поддршка, за да се направи "структурирано професионално расудување." Целта на ова е да се премине од предвидување до превенција, преку идентификување и потоа управување со факторите на ризик. Ова може да вклучува следење, третман, рехабилитација, надзор и планирање на безбедноста на жртвите и зависи од финансиските средства и правните овластувања.

Велика Британија[уреди | уреди извор]

Во Велика Британија, повеќето форензички психијатри работат за Национална здравствена служба, во специјализирани единици за безбедност и се грижат за душевно болните прекршители (како и за луѓе чиешто однесување ги направило невозможни за справување во други болници). Ова можат да бидат или болници со средна безбедност (кои ги има многу низ целата земја) или болници висока безбедност (исто така познати како Специјални болници), од кои постојат три во Англија и една во Шкотска (Државната болница, Carstairs), најпознатата Броадмор болница. Други "специјални болници " се Ешворт во Магул, Ливерпул и Рамптон во Нотингемшир. Исто така, постојат голем број на безбедносни единици во приватниот сектор, кои ги продаваат своите кревети исклучиво на NHS.

Форензичките психијатри, исто така често прават внатрешна затворска работа, во која тие одат во затвори и ги проценуваат и лечат луѓе за кои се смета дека имаат ментални нарушувања; многу од секојдневната работа на овие психијатри вклучува грижа за сериозно ментално болни пациенти, особено оние кои страдаат од шизофренија . Некои единици, исто така, ги третираат луѓето со тешки растројство на личноста или учењето. Областите на процена за судовите се, исто така, малку различни во Велика Британија. Учењето на хендикепираните престапници кои продолжуваат да бидат ризик за другите можат да бидат притворени во болниците за учење со дојагноза дека страдаат од "ментално оштетување" ,во Англија и во Велс, и без употреба на тој термин во Шкотска. Ова ги вклучува оние кои вршат тешки кривични дела на насилство, вклучувајќи и сексуално насилство, и предизвикување на пожар. Тие ќе бидат згрижени од страна на психијатрите за тешкотии во учење и медицински сестри . Некои психијатри имаат двојна обука во учењето и во форензичката психијатрија или учењето и адолесцентната психијатрија. Некои медицински сестри исто така имаат обука во ментално здравје.

Судската работа (медицинско-правна работа) е генерално земена како приватна работа од страна на психијатри (најчесто форензички психијатри), како и форензички и клинички психолози, кои обично , исто така, работат во рамките на Националната здравствена служба . Ова дело генерално се финансира од страна на комисија за правни услуги.

Канада[уреди | уреди извор]

Во Канада одредени акредитирани лекари може со дискреција да направам државно санкционирани истраги и дијагнози на ментална болест . Соодветна употреба на DSM-IV-TR се дискутира во делот насловен како "Употреба на DSM-IV-TR во судски поставки".

Беа изразени грижи дека канадскиот систем за кривичната правда дискриминира врз основа на DSM-IV-TR ,дијагнозата во дел XX.1 од Кривичниот законик на Канада. Овој дел поставува одредби за наредби од судот за лечење пред него што поединците добијат судење, како што е опишано во делот 672,58 во Кривичниот законик. Исто така е предвидено судот да нареди "психијатриски проценки". Критичарите, исто така, изразија загриженост дека употребата на ДСМ-IV-ТР може да му противречи на Дел 2 од Канадската повелба за правата и слободите, кој ги гарантира "основните" "слобода на верување , мислење и изразување ". Доверливост Позицијата на канадската психијатриска асоцијација , наведена во доверливоста на Психијатриските досиеа и Правото на приватност на пациентот (2000-21s), смета дека "во последниве години, биле направени сериозни напади од страна на владите, моќни комерцијални интереси, спроведување на законот, и судовите за правото на луѓето на приватност. " Продолжува да се наведува дека "прекршувања или потенцијалните нарушување на тајноста во контекст на терапијата сериозно го загрозуваат квалитетот на информациите доставени меѓу пациентот и психијатарот и, исто така, компромис на меѓусебната доверба се неопходни за да се направи делотворна терапија."

Преглед на процесот на форензичката психијатрија е претставен во публикацијата на судско менталниот здравствен систем во Онтарио објавен од страна на Центарот за зависности и ментално здравје, во Торонто. Водичот изјавува; "Што и да им кажете на форензичките психијатри и други професионалци не е поверливо". Водичот понатаму вели: “Форензичкиот психијатар ќе поднесе извештај до судот користејќи ги достапните информации, како што се: полицијата и болнички досиеја, информации дадени од страна на вашите пријатели, семејството или соработници, набљудувачите од болницата" . Исто така, според Водичот; "Вие имате право да одбиете да учествувате во некоја од проценките . Понекогаш вашите пријатели или членови на семејството ќе бидат прашани за информации во врска со вас. Тие имаат право да одбијат да одговорат на овие прашања .

Вреди да се напомене дека акцент во водичот се става на правото да се одбие учество. Одбраната со лудило е терминот кој се користи да се опише еквивалентен процес во САД. Терминот овде во Канада може да биде збунувачки. Кривичниот законик на Канада го опишува како"одбрана на ментално растројство" во Дел I Општа секција 16. Сепак, тоа исто така може да биде презентиран од страна на судот или на Круната, а не само од страна на бранителот, правејќи го различен од многу други правни одбрани.

Конфликти за лекување[уреди | уреди извор]

Во Онтарио, судот наредил болничката форензичката проценка за кривична одговорност обично да вклучува и третман и проценка, и се изведува со обвинетиот во притвор со еден мулти-дисциплинарен тим во текот на триесет или шеесет дена. Беше изразена загриженост дека обвинетиот може да се почувствува повикан на етички, медицински или правни основи за да се откријат информации, медицински или др.за да оценувачите, во обид да овозможат и да обезбедат безбеден и соодветен третман во текот на периодот на притвор .

Стандарди за обука[уреди | уреди извор]

Некои лекари на форензичката психијатрија земале и дополнителна обука во таа област. Во САД, едногодишните стипендисти им се понудени на психијатрите од оваа област,кои ја имаат завршено нивнита општа психијатрија обука. Како психијатри, може да се квалификуваат за сертификација на одборот за испитување во форензичката психијатрија. Во Велика Британија потребно е да се заврши тригодишната суб-специјална обука во форензичка психијатрија, по завршувањето на обуката за општа психијатрија, пред добивањето на сертификат за завршување на обука како форензички психијатар. Во некои земји општите психијатри можат да работат во областа на форензичката психијатрија. Сепак, другите земји, како што е Јапонија, бара специфичен вид на сертификација од страна на владата за да можат да работат на ова поле.