Стапка на мутација

Од Википедија — слободната енциклопедија

Во генетиката, стапката на мутација е мерка за степенот со кој се појавуваат различни видови на мутации за одредено време. Стапките на мутација обично се дадени за специфична класа на мутација, на пример, точкести мутации, мали или големи вметнувања или бришења. Стапката на супституции може понатаму да се подподели во спектар на мутација, кој го опишува влијанието или генетскиот контекст на стапката на мутација.