Список на R-фрази

Од Википедија — слободната енциклопедија

R-фразите (скратено Risk Phrases или на македонски фрази на ризик) се дефинирани според Анексот III на Директивата 67/548/EEC на Европската унија за Природата на специфичните ризици кои се однесуваат на опасните супстанци и препарати. Целосниот список е достапен на следната врска: Directive 2001/59/EC. На оваа адреса може да се најдат и преводи на овие фрази на други јазици.

Фрази на ризик[уреди | уреди извор]

 • R1: Експлозивна кога е сува
 • R2: Опасност од експлозија при удар, триење, оган или во контакт со други запалливи материи.
 • R3: Зголемен ризик од експлозија при удар, триење, оган или во контакт со други запалливи материи.
 • R4: Создава многу осетливи експлозивни метални соединенија
 • R5: Може да предизвика експлозија при загревање
 • R6: Експлозивно со или без контакт со воздух
 • R7: Може да предизвика пожар
 • R8: Контакт со запаллива материја може да предизвика пожар
 • R9: Експлозивно кога ќе се помеша со запалива материја
 • R10: Запалливо
 • R11: Лесно запаливо
 • R12: Многу лесно запаливо
 • R14: Реагира бурно со вода
 • R15: При контакт со вода се ослободуваат лесно запаливи гасови
 • R16: Експлозивен при мешање со оксидациски средства
 • R17: Самозапаллив во присуство на воздух
 • R18: При употреба може да создаде запаллива/експлозивна смеса гас/воздух
 • R19: Може да формира експлозивни пероксиди
 • R20: Штетен при вдишување
 • R21: Штетен доколку дојде во контакт со кожата
 • R22: Штетен ако се проголта
 • R23: Вдишувањето е токсично
 • R24: Токсичен доколку дојде во допир со кожата
 • R25: Токсично доколку се проголта
 • R26: Многу токсичен при вдишување
 • R27: Многу токсичен во контакт со кожа
 • R28: Многу токсичен ако се проголта
 • R29:
 • R30:
 • R31:
 • R32:
 • R33:
 • R34: Предизвикува изгореници
 • R35: Предизвикува тешки изгореници
 • R36: Ги дразни очите
 • R37: Делува иритирачки врз респираторниот систем
 • R38: Ја иритира кожата
 • R39:
 • R40: Постојат ограничени сознанија за канцерогеност
 • R41:
 • R42:
 • R43:
 • R44:
 • R45:
 • R46:
 • R48:
 • R49:
 • R50:
 • R51:
 • R52:
 • R53:
 • R54:
 • R55:
 • R56:
 • R57:
 • R58:
 • R59:
 • R60:
 • R61:
 • R62:
 • R63:
 • R64:
 • R65:
 • R66:
 • R67: Пареите може да предизвикаат поспаност и вртоглавици
 • R68: Можен е ризик со иреверзибилни последици