Прејди на содржината

Список на латински изрази (A–E)

Од Википедија — слободната енциклопедија

о продолжение следува список на најчесто употребувани фрази од А до Е од латинскиот јазик.


А[уреди | уреди извор]

1. Ab assuetis non fit passio – човекот не го возбудува она што е често.

2. Ab Jove principium – Почетокот е од Јупитер (те. Почнуваме од најважното).

3. Acta est fabula - Претставата е завршена.

4. Ad kalendas Graecas – За Грчките календи (те. никогаш).

5. Ad litteram - Точно.

6. Alea acta est – Коцката е фрлена.

7. Amor omnia vincit - Љубовта победува се.

8. Amicus certus in re incerta cernitur – Вистинскиот пријатал се познава во невоља.

9. Amicus verus est rara avis. -Вистинскиот пријател е ретка птица.

9. Ancoras tollere – Подигни го сидрото.

10. Anima candida - Честита душа.

11. Ante meridiem - Пред пладне.

12. Aquila non capit muscas - орелот не фаќа муви. Важна личност не (треба да) се занимава со неважни работи/ситници.

13. Arbiter elegantiae – Судија на отменоста.

14. Ars longa, vita brevis – Учењето е долго(те. патот до мајсторството е долг), а животот е краток.

15. Ars poetica - Поетска уметност.

16. Asinus asinum fricat – Магаре магаре гребе.

17. Audaces fortuna juvat – Среќата им помага на храбрите.

18. Audiatur et altera pars - Нека се слушне и другата страна.

19. Aurora Мusis amica est - Зората е пријателка на музите.

20. Ave, Caesar, morituri te salutant! – Здраво,царе! Те поздравуваат оние кои ќе умрат!

B[уреди | уреди извор]

21. Bellum omnium in omnes – Војната е против сите.

22. Bene vixit qui bene latuit – Оној кој живеел добро, живеел незабележан.

23. Bibere humanum est, ergo bibamus – Да се пие е човечки, затоа пиеме.

24. Bovi imponere clitellas – Да му ставаш самар на волот.

C[уреди | уреди извор]

25. Casus belli – Случај за војна (те. Случај за кој се оправдува војна).

26. Certo certius – Посигурно од сигурното.

27. Citius, altius, fortius! – Побрзо,повеќе,посилно!

28. Claude os, aperi oculos! - Затворија устата, отвориги очите!

29. Cogito, ergo sum - Мислам, значи постојам.

30. Condicio sine qua non - Услов без кој не се може.

31. Cornix cornici oculos non effodiet – Врана на врана не и вади очи.

32. Cornu copiae - Рог во изобилство.

33. Credo ut intelligam! - Верувам дека би сфатил.

34. Cui bono? – Во чија корист?

35. Cujusvis hominis est errare – Секој човек може да згреши.

36. Cum grano salis – Со зрно сол (те. не сосема сериозно).

D[уреди | уреди извор]

37. De gustibus non est disputandum – За вкусовите не вреди да се расправаш.

38. Deus ex machina – Бог од машината(те. неочекувано решение).

39. Diem perdidi – Го изгубив денот.

40. Dies diem docet – Денот на денот му е поука.

41. Divide et impera – Раздели па владеј.

42. Divitiarum et formae gloria fluxa est – Кратка е славата на богатството и златото - Салустиј

43. Dixi et salvavi animam meam – Реков и ја спасив својата душа.

44. Domine, domine dominae sunt - Господине, дали госпоѓите се дома? (игра на зборови)

45. Dulce cum utili – Слободно со корисно.

46. Dulce enim etiam nomen est pacis – Веќе е слатко и името мир - Цицерон

47. Dum spiro spero – Додека дишам (живеам), се надевам

48. Dura lex sed lex – Законот е груб но е закон

E[уреди | уреди извор]

49. Equi donati dentes non inspiciuntur – На подарениот коњ не му се гледа во забите

50. Errare humanum est – Да се греши е човечки

51. Ex nihilo nihil fit – Од ништо не се прави ништо

52. Ex tempore - Веднаш

53. Experientia docet – Искуството поучува - Вергилиј


Поврзано[уреди | уреди извор]