Разлика помеѓу преработките на „Законодавна власт“

Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
нема опис на уредувањето
'''Законодавната власт''' е една од трите власти. Главна задача на законодавната власт е донесување закони. Во системите со [[либерална демократија]] граѓаните на избори ги избираат своите претставници во законодавното тело и на таков начин ги овластуваат да донесуваат закони во нивно име. Законодавното тело може да биде еднодомно или дводомно.
'''Законодавната власт''' во Република Македонија е доверена на еднодомното [[Собрание на Република Македонија| Собрание]]. Според Уставот (член 62) Собранието е составено од 120 до 140 пратеници, но сите досегашни состави на Собранието имаа 120 членови. На последните избори од 2002 пратениците беа избрани на непосредни избори по пат на пропорционални избори. Пратениците имаат четири-годишен [[мандат]].
 
Во [[Република Македонија]] носител на законодавната власт е [[Собрание на Република Македонија| Собранието на Република Македонија]].
Собранието заседава во [[Скопје]] и во негова надлежност според член 68 од Уставот е:
 
== Види исто така ==
- да донесува [[Устав]] и да го изменува Уставот;
 
[[Извршна власт]]
- да донесува закони и да дава автентично толкување на законите;
 
[[Судска власт]]
- да утврдува јавни давачки;
 
- да донесува републички буџет и завршна сметка на буџетот;
 
- да донесува просторен план на Републиката;
 
- да ратификува меѓународни договори;
 
- да одлучува за војна и мир;
 
- да донесува одлука за менување на границата на Републиката;
 
- да донесува одлука за стапување и истапување од сојуз или заедница со други држави;
 
- да распишува референдум;
 
- да одлучува за резервите на Републиката;
 
- да основа совети;
 
- да избира Влада на Република Македонија;
 
- да избира судии на Уставниот суд на Република Македонија;
 
- да врши избор и разрешување на судии
 
- да врши избори, именувања и разрешувања на други носители на јавни и други функции утврдени со Уставот и со закон;
 
- да врши политичка контрола и надзор над Владата и другите носители на јавни функции што се одговорни пред Собранието;
 
- да дава амнестија и
 
- да врши други работи утврдени со Уставот.
 
Покрај тоа, Собранието донесува и одлуки, декларации, резолуции, препораки и заклучоци.
Анонимен корисник

Прегледник