Разговор за Википедија:Заштита на личните податоци

Содржината на страницата не е поддржана на други јазици.
Од Википедија — слободната енциклопедија

ГЕОПАТОЛОГИЈА

Произлегува од двата збора итоа Гео= земја(почва)и патологија= болест. Тоа претставува промена односно засилување на константното геомагнетно поле врз кое е кодиран целокупниот жив свет, од кое се јавуваат бранови од електромагнетен карактер познати како геопатогени зрачења. Геопатогените електромагнетни зрачења се јавуваат како резултат на геолошки аномалии во земјата: геолошки раседи, подземни шуплини, подземни концентрации на руди и минерали, подземни проточни води и други аномалии.

Раседите и пукнатините во геолошката утроба, поради нивната аномалија од поместените свои страни се создава различен поларитет, а како резултат на геомагнетното поле од таа аномалија се емитува геопатогено зрачење - ГПЗ.

Поради тоа што овие извори на зрачења доаѓаат од геологијата, поточно геопатологијата се нарекуваат геопатогени или подземни извори на зрачења, овие геопатогени зрачења се јавуваат во вид на бранови чија должина и ширина зависат од геолошките аномалии во земјата. На пр.: со ширина од 50 cm до стотина метри, а должината може да изнесува повеќе километри. Водите, кои протекуваат во земјината утроба вршат триење меѓу честичките од водата и геолошката структура во земјата, при што се нарушува константното Земјино електромагнетно поле. Како резултат на тоа се јавуваат бранови во вертикала, кои непречено ги пробиваат геолошката структура и објектите што се наоѓаат над таа локација. Геопатогените зрачења во зависност од неколку фактори како на пример: голошката структура, местоположбата, климатските услови, сеизмички активности и друго, нивната локација може да биде константна или променлива. Еден од најпознатите геопатолози е д-р Стојан Велкоски зад чиј истражувања стојат безброј научни трудови и статистички резултати од над 20.000 лица и 8.000 крави и телиња. Може да се види и од www.soncevzrak.com, www.igape.edu.mk

Јане Велкоски-Скопје

Започнете разговор за Википедија:Заштита на личните податоци

Започни разговор