Предлошка:Пруга-Легенда

Од Википедија — слободната енциклопедија
Клуч за подредување пруга
и перони
Непознат дел од трасата „ENDEa+BSalr“ Непознат дел од трасата „ENDEa+BSalr“ Непознат дел од трасата „BUILDING“
Објект
Непознат дел од трасата „STR+BSlr“ Непознат дел од трасата „STR+BSlr“
Слепи перони
Права пруга Права пруга
Непознат дел од трасата „KRWgl+l“ Непознат дел од трасата „KRWgr+r“
Накрсна свртница
Права пруга Права пруга
Непознат дел од трасата „STR+BSr“ Непознат дел од трасата „STR+BSl“
Странични перони
Непознат дел од трасата „STR+BSr“ Непознат дел од трасата „STR+BSl“
Еднонасочно назад Еднонасочно напред
Насока на сообраќајот
Непознат дел од трасата „STR+BSl“ Непознат дел од трасата „STR+BSr“
Непознат дел од трасата „STR+BSl“ Непознат дел од трасата „STR+BSr“
Накрсна свртница
Права пруга Права пруга
Непознат дел од трасата „STR+BSl“ Непознат дел од трасата „STR+BSl“
Непознат дел од трасата „STR+BSl“ + Непознат дел од трасата „num1l“
Непознат дел од трасата „STR+BSl“ + Непознат дел од трасата „num2l“
Редослед на пероните
Напречна пруга
Непознат дел од трасата „ABZgr“ + Непознат дел од трасата „STRc2“
Непознат дел од трасата „ABZg3“
Напречна пруга
Рамен премин + Непознат дел од трасата „STRr+1“
Рамен премин + Непознат дел од трасата „STRc4“
Напречна пруга
Вкрстувања
Права пруга Права пруга
Напречна пруга Непознат дел од трасата „KRZo“ Непознат дел од трасата „KRZo“ Напречна пруга
Надвозник
Права пруга Права пруга
Напречна вода Непознат дел од трасата „WVIADUKT1-R“ Непознат дел од трасата „WVIADUKT1-L“ Напречна вода
Мост над вода
Непознат дел од трасата „eSTR+BSl“ Непознат дел од трасата „eSTR+BSr“
Непознат дел од трасата „eSTR+BSl“ Непознат дел од трасата „eSTR+BSr“
Перони вон употреба
Непознат дел од трасата „KRW+l“ Непознат дел од трасата „KRWgr“ Непознат дел од трасата „KRWgl“ Непознат дел од трасата „KRW+r“
Непознат дел од трасата „eSTR+BSl“ Непознат дел од трасата „STR+BSr“ Непознат дел од трасата „STR+BSl“ Непознат дел од трасата „eSTR+BSr“
Непознат дел од трасата „eSTR+BSl“ Непознат дел од трасата „STR+BSr“ Непознат дел од трасата „STR+BSl“ Непознат дел од трасата „eSTR+BSr“
Линија за претекнување (надворешна)
Непознат дел од трасата „KRWl“ Непознат дел од трасата „KRWg+r“ Непознат дел од трасата „KRWg+l“ Непознат дел од трасата „KRWr“
Непознат дел од трасата „BS2l“ Непознат дел од трасата „BS2r“
Непознат дел од трасата „STR+GRZq“
Граница
Непознат дел од трасата „STR+BSr“
Непознат дел од трасата „ENDEe“
Крај на линијата на отворена пруга
За читателите:
  • Кога на картата е зададена самоопределена легенда, таа има предност над оваа.
За уредниците: