Предлошка:Водни патишта-Легенда

Од Википедија — слободната енциклопедија

Општа проблематика и железнички икони: en:Wikipedia:Route diagram template.

  • x = канал вон употреба
  • t = тунел
  • e = елемент вон употреба
  • ex = канал и елемент вон употреба
  • g = безводен канал
  • xg = безводен елемент
  • gt = безводен тунел
  • L = планирано / во изградба


Основни составни делови[уреди извор]

Основни
Назнака (долу) Претставка (десно) x t e ex g xg gt L означува
uBHF                   Езеро/акумулација
uBHFq                   Езеро/акумулација
uHST                   Каналско подрачје
uHSTq                   Каналско подрачје
uSTR                   Обичен потег
uLSTR                   Обичен потег
uSTRq                   Напреку обичен потег
uLSTRq                   Напреку обичен потег
uSTRlf                   Кривина
uSTRrf                   Кривина
uSTRlg                   Кривина
uSTRrg                   Кривина
uLSTRlf                   Кривина планирано / во изградба
uLSTRrf                   Кривина планирано / во изградба
uLSTRlg                   Кривина планирано / во изградба
uLSTRrg                   Кривина планирано / во изградба
uSTRl+r                   Кривина
uSTRr+l                   Кривина
uKBHFa                   Извор на голем воден пат
uKBHFe                   Извор на голем воден пат
uKBHFl                   Извор на голем воден пат
uKBHFr                   Извор на голем воден пат
uKBHFxa                   Извор на голем воден пат ex through
uKBHFxe                   Извор на голем воден пат ex through
uKBHFxl                   Извор на голем воден пат ex through
uKBHFxr                   Извор на голем воден пат ex through
uKHSTa                   Извор на мал воден пат
uKHSTe                   Извор на мал воден пат
uKHSTl                   Извор на мал воден пат
uKHSTr                   Извор на мал воден пат
uKHSTxa                   Извор на мал воден пат ex through
uKHSTxe                   Извор на мал воден пат ex through
uKHSTxl                   Извор на мал воден пат ex through
uKHSTxr                   Извор на мал воден пат ex through
uTRANSf                   Преод
uTRANSg                   Преод
uENDEa                   Нагол почеток на воден пат
uENDEe                   Нагол прекин на воден пат
uENDEeq                   Нагол прекин на воден пат
uENDEaq                   Нагол прекин на воден пат
uKMW                   Одбележувач, средна точка
uCONTg                   Продолжение
uCONTf                   Продолжение
uCONTfq                   Продолжение
uCONTgq                   Продолжение
uWSLgl                   Јамка
uWSLgr                   Јамка
uWSLg+l                   Јамка
uWSLg+r                   Јамка
uWWPLl                   брзаци со лева јамка
uWWPLr                   Резервоар од брзаци со десна јамка
uWWP                   Резервоар од брзаци што тече надолу
uWWPr                   Резервоар од брзаци што тече десно
uESTUARYa                   Речна утока

Вкрстувањаф и ракави[уреди извор]

Споеви и ракави
Назнака (долу) Претставка (десно) x t e ex g xg gt L означува
uJUNCa                   Почеток на воден пат (ракав од друг воден пат)
uJUNCe                   Крај на воден пат (ракав кон друг воден пат)
uJUNCld                   Почеток на воден пат (ракав од друг воден пат)
uJUNCrd                   Почеток на воден пат (ракав од друг воден пат)
uJUNC                   Вкрстување на раскрсница
uTEEa                   Т-вкрстување
uTEEe                   Т-вкрстување
uTEEr                   Т-вкрстување на десно
uTEEl                   Т-вкрстување на лево
uABZlf                   Ракав на лево
uABZrf                   Ракав на десно
uABZlg                   Ракав од лево
uABZrg                   Ракав од десно
umgABZlf                   Ракав од десно
umgABZrf                   Ракав од лево
umgABZlg                   Ракав на лево
umgABZrg                   Ракав на десно
uABZq+r                   Ракави
uABZq+l                   Ракави
uABZql                   Ракави
uABZqr                   Ракави
uABZq+lr                   Ракави
uABZqlr                   Ракави
uABZgl+l                   Ракави
uABZgr+r                   Ракави
uABZglr                   Ракави
uABZgrxl                   Ракави
uABZglxr                   Ракави
uABZg+lr                   Ракави
uABZg+rxl                   Ракави
uABZg+lxr                   Ракави
uABZql+l                   Ракави
uABZql+xl                   Ракави
uABZqxl+l                   Ракави
uABZqr+r                   Ракави
uABZqr+xr                   Ракави
uABZqxr+r                   Ракави
uABZl+l                   Ракави
uABZr+r                   Ракави
uABZlr                   Ракави
uABZ+lr                   Ракави
uABZgl+r                   Ракави
uABZgr+l                   Ракави
uLIFTfu                   Брододигалка до пониско ниво
uLIFTgu                   Брододигалка од пониско ниво
uLIFTlu                   Брододигалка на десен ракав
uLIFTru                   Брододигалка на лев ракав
uTBHFo                   брододигалка
uTBHFxo                   Надвозник на брододигалка
uTBHFu                   Подвозник на брододигалка
uTBHFxu                   Подвозник на брододигалка
uTHSTo                   Надвозник на брододигалка
uTHSTxo                   Надвозник на брододигалка
uTHSTu                   Подвозник на брододигалка
uTHSTxu                   Подвозник на брододигалка
uygJUNCa                   Безводна странично вкрстување
uygJUNCe                   Безводна странично вкрстување
uygJUNCld                   Безводна странично вкрстување
uygJUNCrd                   Безводна странично вкрстување
uzgJUNCr                   Безводна странично вкрстување
uzgJUNCa                   Безводна странично вкрстување
uxJUNCld-uSTRlf                   Т-вкрстување, ограничена пловност
uCROSS                   Нова преминува стара

Непловни реки и потоци[уреди извор]

  • Непловни реки и потоци (колоната x се вклопува со иконите за непловност uex).

Право[уреди извор]

Википедија:RDT/BSa4Википедија:RDT/BSa4Википедија:RDT/BSa4Википедија:RDT/BSa4Википедија:RDT/BSa4Википедија:RDT/BSa4Википедија:RDT/BSa4Википедија:RDT/BSa4Википедија:RDT/BSa4Википедија:RDT/BSa4Википедија:RDT/BSa4Википедија:RDT/BSa4Википедија:RDT/BSa4
ex u uex
ex u uex

Кривини[уреди извор]

Википедија:RDT/BSa1Википедија:RDT/BSa1Википедија:RDT/BSa1Википедија:RDT/BSa1Википедија:RDT/BSa1Википедија:RDT/BSa1Википедија:RDT/BSa1Википедија:RDT/BSa1Википедија:RDT/BSa1Википедија:RDT/BSa1Википедија:RDT/BSa1Википедија:RDT/BSa1Википедија:RDT/BSa1Википедија:RDT/BSa1Википедија:RDT/BSa1Википедија:RDT/BSa1Википедија:RDT/BSa1Википедија:RDT/BSa1Википедија:RDT/BSa1Википедија:RDT/BSa1Википедија:RDT/BSa1Википедија:RDT/BSa1Википедија:RDT/BSa1Википедија:RDT/BSa1Википедија:RDT/BSa1Википедија:RDT/BSa1
Квадрант 1
Квадрант 2
Квадрант 3
Квадрант 4

Вкрстувања[уреди извор]

Википедија:RDT/BSa1Википедија:RDT/BSa1Википедија:RDT/BSa1Википедија:RDT/BSa1Википедија:RDT/BSa1Википедија:RDT/BSa1Википедија:RDT/BSa1Википедија:RDT/BSa1

Мостови и тунели[уреди извор]

Мостови и тунели
Назнака (долу) Претставка (десно) x t e ex g xg gt L означува
uBRÜCKE                   Аквадукт
uBRÜCKE1                   Аквадукт
uWBRÜCKE                   Аквадукт над река
uWTUNNEL                   Под река
uKRZo                   Аквадукт над друг воден пат
uKRZu                   Под друг воден пат аквадукт
KRZo                   Аквадукт над друг воден пат
KRZu                   Под друг воден пат аквадукт
umKRZo                   Аквадукт над железница
umKRZu                   Воден пат под железнички мост
umtKRZ                   Под железничка пруга во тунел
mKRZo                   Железнички мост над воден пат
mKRZu                   Желеница под пловен аквадукт
mKRZt                   Напречно, под железничка пруга во тунел
umKRZusw                   Железнички вртлив мост над канал
uSKRZ-B                   Под автопат
uSKRZ-Bu                   Под автопат
uSKRZ-Buq                   Под автопат - свртено
uSKRZ-Bo                   Аквадукт над автопат
uSKRZ-R                   Под главен пат
uSKRZ-Ru                   Под главен пат
uSKRZ-Ruq                   Под главен пат - свртено
uSKRZ-Ro                   Аквадукт над главен пат
uADROPLOCK                   Спусен засун под главен пат
uSKRZ-A                   Главен пат над канал (меѓународна варијанта)
uSKRZ-Au                   Главен пат над канал (меѓународна варијанта)
uSKRZ-Auq                   Напреку, Главен пат над канал (меѓународна варијанта)
uSKRZ-Ao                   Главен пат под канал (меѓународна варијанта)
uSKRZ-Aoq                   Напреку, Главен пат под канал (меѓународна варијанта)
uAKRZusw                   Главен пат вртлив мост (меѓународна варијанта)
uAKRZuba                   Главен пат крилен мост (меѓународна варијанта)
uSKRZ-Y                   Под спореден пат
uSKRZ-Yu                   Под спореден пат
uSKRZ-Yuq                   Под спореден пат
uKRZuysw                   Вртлив мост на спореден пат
uKRZuyba                   Крилен мост на спореден пат
uSKRZ-Yo                   Аквадукт над спореден пат
uSKRZ-E                   Под пруга или пешачки мост
uSKRZ-Eu                   Под пруга или пешачки мост
uSKRZ-Eq                   Под пруга или пешачки мост
uSTRu                   Под обичен мост
uLIFT                   Издигачки мост
uSWING                   Вртлив мост
uHSWING                   Напреку, вртлив мост
uCSTRae                   Засек, краток
uCSTRag                   Засек, почеток
uCSTR                   Засек, средина
uCSTRef                   Засек, крај
uCSTRq                   Засек, попреку
uTUNNEL1                   Краток тунел
uTUNNEL2q                   Краток тунел
utSTRa                   Влез во тунел
utSTRe                   Излез од тунел
utSTRaq                   Влез во тунел
utSTReq                   Влез во тунел
udSTRa                   Одвојување за тунел или пар преводници
uvSTR                   Двојно право
udSTRe                   Одвојување од тунел или пар преводници
utvSTRa                   Двоен тунел почеток
utvSTRe                   Двоен тунел крај
utvSTR                   Двоен тунел
utvKMW                   Двоен тунел ознака

Инфраструктура[уреди извор]

Инфраструктура (преводници)
Назнака (долу) Претставка (десно) x t e ex g xg gt L означува
uvLock3                   Пар преводници
uvLock5                   Пар преводници
uvFÜST                   Се користи помеѓу повеќе uvLock
uvLock3a                   Почеток на блискоспарени преводници
uvLock3e                   Крај на блискоспарени преводници
uvLock5a                   Почеток на блискоспарени преводници
uvLock5e                   Крај на блискоспарени преводници
uvLock31                   Средина на блискоспарени преводници
uvLock51                   Средина на блискоспарени преводници
uLock3                   Преводница
uLock5                   преводница
uLockl                   Преводница
uLockr                   Преводница
uLock5SWING                   Вртлив мост над преводница
uFGATEu                   Засун
uFGATEd                   Засун
uFGATEl                   Засун
uFGATEr                   Засун
uSTOPLOCK                   Двонасочна преводна препрека
uHSTOPLOCK                   Двонасочна преводна препрека
uVGATE                   Вертикална засунска вратас
uLOCKSu                   Низа преводница
uLOCKSd                   Низа преводница
uLOCKSl                   Низа преводница
uLOCKSr