Прејди на содржината

Навахо азбука

Од Википедија — слободната енциклопедија

Навхо азбуката има 52 букви и се користи за пишување на навахо јазикот. Азбуката е доста сложена земајќи го и фактот што самогласките можат да се сретнат во три варијанти и тоа:

  • бележење согласка со повишување на тонот
  • бележење самогласка за снижување на тонот
  • бележење самогласка за носен тон
  • комбинации од сите три

Самогласки[уреди | уреди извор]

Аа- /а/ , Ee /e/ , Ii /i/ , Oo /o/ , Ąą /ã/ , Ęę /ĕ/ , Įį /ĭ/ , Ǫǫ /õ/ , AA aa /a:/ , EE ee /e:/ , II ii /i:/ , OO oo /i:/ , AI ai /ai/ , AAI aai /a:i/ , AO ao /ao/ , AOO aoo /a:o/ , EI ei /ei/ , EII eii /ei:/ , OI oi /oi/ , OOI ooi /o:i/


Согласки[уреди | уреди извор]

' /?/ , 'Bb' /p/ , CH ch /c/ , CH' ch' /c'/ , Dd /t/ , DL dl /dl/ , DZ dz /dz/ , Gg /k/ , Gh gh /ɣ/ , Hh /h/ , Jj /ɟ/ , Kk /ˌɣ/ , K' k' /ˌɣ'/ , KW kw /ˌɣ/ , Ll /l/ , Łł /ɬ/ , Mm /m/ , Nn /n/ , Ss /s/ , SH sh /ʃ/ , T t /,d/ ,'T' t' /,d'/ , TL tl /tl/ , TŁ tł /tɬ/ , TŁ' tł' /tɬ'/ , TS ts /ts/ , TS' ts' /ts'/ , Ww' /w/ , Xx /h/ , Yy /j/ , Zz /z/ , ZH zh /ʒ/