Липозом

Од Википедија — слободната енциклопедија
Шематски приказ на липозом

Липозомите претставуваат фосфолипидни везикули. Фосфолипидите се распоредени во вид на двослој. Липозомите можат да послужат за инкорпорирање на нутриенти и лекови.