Контрола на проток

Од Википедија — слободната енциклопедија

Во комуникација на податоци, Контрола на проток е процес на раководење на стапката на пренос на податоците помеѓу два јазли за да се спречи брз испраќач да праќа податоци на бавен примач. Тоа обезбедува механизам за примачот да ја контролира брзината на пренос, така што јазолот на примачот не е совладан од јазолот на преносот. Контролата на проток треба да се разликува од контролата на застојот, која се користи за контрола на протокот на податоци кога ќе се случи застој. Механизмите на контролата на проток може да се класифицираат според тоа дали јазолот на примачот праќа повратна информација до јазолот на испраќачот.

Контролата на проток е важна затоа што е можно компјутерот испраќач да пренесува информации со побрзо темпо од колку што дестинацискиот компјутер може да прими и обработи. Ова може да се случи доколку компјутерите примачи имаат тешка оптовареност во споредба со компјутерите испраќачи, или ако компјутерите примачи имаат помала обработувачка моќ од компјутерите испраќачи.

Видови на контрола на проток[уреди | уреди извор]


Мрежен застој(Network congestion):
Превентивен механизам кој овозможува контрола над количината на пренос на податоци што влегува во еден уред.
Контрола на проток во околина со прозорци:
Механизам кој се користи со помош на TCP(Transmission Control Protocol).
Бафер со податоци(Data buffer):
Превентивен контролен механизам кој овозможува складирање на податоци од други мрежни уреди за наместување на промената на брзините при преносот на податоци.

Пренесување на контрола на проток[уреди | уреди извор]

Пренесувањето на контролата на проток може да се случи :

  • Меѓу податоци “вклучување и исклучување” терминална опрема (DTE) и префрлање на центарот преку кружна терминална опрема (DCE), меѓусебно поврзаните спротивни видови
  • Или меѓу два уреди од ист вид (две DTE или две DCE), меѓусебно поврзани со вкрстен кабел.

Брзината на пренос може да биде контролирана од мрежата или од DTE барањата. Пренесувањето на контролата на проток може да се случи независно во двете насоки на преносот на податоци, што им овозможува на брзините на трансвер во еден правец да биде различен од брзините на трансвер во друг правец. Пренесувањето на контрола на податокот може да биде:

  • Или стоп и оди
  • или се користи лизгачки прозорец

Контролата на проток може да се изврши од страна на:

  • Или со контролни сигнални линии во комуникацискиот податочен интерфејс
  • Или при примање во јазолот контролни знаци за да го сигнализираат протокот да почне и да прекине.

Хардверска контрола на проток[уреди | уреди извор]

Во заедничкиот RS-232 постојат парови на контролни линии:

  • RTS контрола на проток, RTS (барање да се прати) / CTS (празно за да се прати) и
  • DTR контрола на проток, DTR (Data Terminal Ready) / DSR (податоците се поставени и подготвени),

кои обично се нарекувани хардверска контрола на проток.

Хардверската контрола на проток типично е управувана од страна на DTE или “господар на крајот “, како прво зголемување или наметнување на својата линија за да издава наредби на другата страна:

  • Во случај на RTS контрола на протокот DTE го поставува RTS, кој сигнализира на спротивниот крај (на крајот како роб на DCE) за да се започне следење на неговата внесена податочна линија. Кога ќе биде подготвен за податоци, со робови крајот ќе ја подигне својата комплементарна линија, CTS во овој пример, кој сигнализира господарот да почне со испраќање на податоци, и за да господарот започне со следењето на излезните податочни линии на робовите. Ако некој крај има потреба да ги прекине податоците, ја намалува неговата соодветна “ подготвена податочна “ линија.
  • За компјутер – модем и за слични врски, случајот на DTR контрола на протокот, DTR/DSR се покачени за целата сесија на модем (да речеме Dial-up интернет повик), и RTS/CTS се покачени за секој блок од податоци.

Софтверска контрола на проток[уреди | уреди извор]

Спротивно, XON/XOFF обично е наведено како софтверска контрола на проток. Порано, модемите биле нарекувани “множества на податоци“, оттаму и опстанокот на овој термин.

Контрола на проток со отворен циклус[уреди | уреди извор]

На контролата на проток со отворен циклус механизмот се одликува со тоа што нема повратни информации меѓу приемник и предавател. Ова едноставно средство за контрола е широко користено. Распределбата на ресурси мора да биде “приоритетна резервација“ или “hop-to-hop” тип. Контролата на проток со отворен циклус има својствени проблеми со максималното искористување на мрежните ресурси. Распределба на ресурси е направена во поврзувачкото подесување користејќи CAC (Connection Admission Control) и оваа распределба е направена користејќи информации кои веќе се “стари вести“ во текот на времетраењето на врската. Често постои прераспределба на ресурсите. Контролата на проток со отворен циклус е користена од страна на ATM(Asynchronous Transfer Mode) во неговиот CBR(Constant bitrate), VBR(Variable bitrate) и UBR услуги.

Контрола на проток со затворен циклус[уреди | уреди извор]

Контролата на проток со затворен циклус е контролен механизам кој се одликува преку способноста на мрежата да пријави очекување на застој во мрежата кон предавателот. Оваа информација потоа се користи од страна на предавателот на различни начини со цел да ја адаптира својата активност кон постоечките услови во мрежата. Контрола на проток со затворен циклус се користи од страна на ABR. Пренесувањето на контрола на проток опишано погоре е еден вид на контрола на проток со затворен циклус.

Надворешни врски[уреди | уреди извор]