Прејди на содржината

Жалба

Од Википедија — слободната енциклопедија

Жалба е вид редовен правен лек против судска пресуда (на пример, во кривичната постапка) или против решение на управен орган. Се поднесува, во определен рок, до второстепен суд. По правило е суспензивна, односно го одложува извршувањето на пресудата или спроведувањето на решението. Со закон точно се предвидува кога може да се поднесе жалба против пресудата на второстепениот суд.