Прејди на содржината

Акредитација

Од Википедија — слободната енциклопедија

Акредитација е формално признавање на оспособеноста за извршување на одредени активности. Во постапка за акредитација може да се вклучат сите лаборатории кои изведуваат тестирање или баждарење, тела за сертификација на производи, системи и персонал и инспекциските тела. Тие може да бидат самостојни или во состав на поголеми системи. Основа за работа во подрачјето на акредитирање, тестирање, сертифицирање и контрола се стандардите од серијата ЕN 45000 и ISO 17000.