Табела на контингенција

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето

Taбела на контигенција[уреди | уреди извор]

Во статистика и статистичко истражување, еден Статистичар постојано врши тестирање на повеќе белези, односно како нивните модалитети влијаат. Со тестот на независност на модалитетите на два белега можат да се тестираат голем број на примери од секојдневниот живот. Така на пример може да се тестира: зависноста на мотивацијата на работниците од нивната плата, зависноста на хируршките интервенции од располагање со апарати, зависноста на квалитетот на почвата од ѓубривото и слично. За да се покаже како успешен тестот на независноста, емпириските фрекфенции(fij), фрекфенции кои претставуваат реални податоци, потребно е да се споредат со т.н. теоретски фрекфенции (fijt), а сето тоа се прави со Taбела на контигенција. Taбелата на контигенција за првпат е употребена од Karl Pearson во On the Theory of Contingency and Its Relation to Association and Normal Correlation, part of the Drapers’ Company Research Memoirs Biometric Series објавена во 1904.

Kako изгледа табела на контигенција

ВИСИНА НА ПЛАТА ВО 000 ДЕНАРИ КАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ИЗБИРАЊЕ ПАРФЕМ

НА БАЗА НА ОВОШЈЕ И НА БАЗА НА ЦВЕЌЕ

6-15
  45(fij)   (fijt) 47,24 на база на овошје	 
 12(fij)  (fijt)  9,76 на база на цвеќе
15-30
  47(fij)   (fijt)  44,76	 на база на овошје
 7 (fij)  (fijt) 9,24 на база на цвеќе
Вкупно
  92	
 19

Табелата на контигнеција е составена од две колони со по два белега: карактериситките при избирање парфем и висината на платата. И двата белега имаат по два модалитети. Маргиналниот износ претставува вкупниот број на белезите. Преку табелата на контигенција може да се забележи дека со плата од 6 до 15 и од 15 до 30 илјади денари, кои приоа се емпириски податоци преферираат парфеми со овошна и цветна нота, меѓутоа добиените теоретски фрекфенции не се идентични. Но за да се смета табелата како статистички значајна разликите помеѓу теоретските фрекфенции потребно е да се оценат со различни статистички тестови. Тоа се: Хи-квадтат тест, Пеарсонов тест, Г-тест, Фишеров тест и Бернардов тест.


Мали очекувани фрекфенции[уреди | уреди извор]

Во случај кога очекуваната фреквенција е мала, поточно помала од 5 потребна е модификација, всушност треба да се прегрупираат податоците, односно спојување на два модалитети со мали фреквенции во еден модалитет.


ВИСИНА НА ПЛАТА ВО 000 ДЕНАРИ КАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ КУПУВАЊЕ МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН
 КАМЕРА: 5МР ;
 КОЛОР ЕКРАН;	ОПЕРАТИВЕН СИСТЕМ ANDROID

ДО 6
 9 (fij)  (fijt)  10,65 камера	
22 (fij)   (fijt)  22,42 колор екран	
20 (fij)  (fijt) 17,93 ANDROIT
6-15
 8 (fij)  (fijt) 6,47 камера
14 (fij)   (fijt) 13,63 колор екран 	
9 (fij)   (fijt) 10,90 ANDROIT

15 И ПОВЕЌЕ
 2 (fij)  (fijt) 1.88 камера	
 4 (fij)   (fijt)  3,96 колор екран	
3 (fij)   (fijt)  3,16 ANDROIT

Поради добиените мали теоретски фрекфениции во последниот модалитет потребно е да се направи табела на контигенција на мали очекувани фрекфенции.

ВИСИНА НА ПЛАТА ВО 000 ДЕНАРИ !

КАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ КУПУВАЊЕ МОБИЛЕН ТЕЛЛЕФОН

КАМЕРА: 5МР; КОЛОР ЕКРАН; ОПЕРАТИВЕН СИСТЕМ ANDROID

ДО 6

9 (fij) (fijt)10,65 камера; 22 (fij) (fijt) 22,47 колор екран; 20(fij) (fijt) 17,93 ANDROIT

6 И ПОВЕЌЕ

10(fij) (fijt) 8,35 камера; 18(fij) (fijt) 17,59 колор екран; 12(fij) (fijt) 14,06 ANDROIT

Наводи[уреди | уреди извор]

Статистика за бизнис и економија – Д-р Славе Ристески, Д-р Драган Тевдовски; четврто издание; Скопје 2010

Theory of Contingency and Its Relation to Association and Normal Correlation", part of the Drapers' Company Research Memoirs Biometric Series http://math.hws.edu/javamath/ryan/ChiSquare.html