Прејди на содржината

ATC код S01

Од Википедија — слободната енциклопедија
ATC кодови
S Сетилни органи
S01 Офталмологици
S02 Отологици
S03 Офталмолошки и отолошки препарати

ATC-кодот S01 — „Офталмологици“ е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Подгрупата S01 е дел од анатомската група S Сетилни органи.[1]

Кодовите за ветеринарна употреба (ATCvet кодови) можат да бидат создадени со ставање на буквата Q пред ATC-кодот на повеќето човечки лекови.: QS01...[2] ATCvet кодовите без соодветни човечки АТС кодови се цитирани со почетни Q во следниов список.

На национално ниво, ATC-класификацијата може да вклучува и дополнителни кодови кои ги нема на овој список, која е според верзијата на СЗО.

S01A Антиинфективни лекови[уреди | уреди извор]

S01AA Антибиотици[уреди | уреди извор]

S01AA01 Хлорамфеникол
S01AA02 Хлортетрациклин
S01AA03 Неомицин
S01AA04 Окситетрациклин
S01AA05 Тиротрицин
S01AA07 Фрамицетин
S01AA09 Тетрациклин
S01AA10 Натамицин
S01AA11 Гентамицин
S01AA12 Тобрамицин
S01AA13 Фузидинска киселина
S01AA14 Бензилпеницилин
S01AA15 Дихидрострептомицин
S01AA16 Рифамицин
S01AA17 Еритромицин
S01AA18 Полимиксин Б
S01AA19 Ампицилин
S01AA20 Антибиотици во комбинација со други лекови
S01AA21 Амикацин
S01AA22 Микрономицин
S01AA23 Нетилмицин
S01AA24 Канамицин
S01AA25 Азидамфеникол
S01AA26 Азитромицин
S01AA27 Цефуроксим
S01AA28 Ванкомицин
S01AA30 Комбинации на различни антибиотици
QS01AA90 Клоксацилин

S01AB Сулфонамиди[уреди | уреди извор]

S01AB01 Сулфаметизол
S01AB02 Сулфафуразол
S01AB03 Сулфадикрамид
S01AB04 Сулфацетамид
S01AB05 Сулфафеназол

S01AD Антивирусни лекови[уреди | уреди извор]

S01AD01 Идоксуридин
S01AD02 Трифлуридин
S01AD03 Ацикловир
S01AD05 Интерферон
S01AD06 Видарабин
S01AD07 Фамцикловир
S01AD08 Фомивирсен
S01AD09 Ганцикловир

S01AE Флуорокинолони[уреди | уреди извор]

S01AE01 Офлоксацин
S01AE02 Норфлоксацин
S01AE03 Ципрофлоксацин
S01AE04 Ломефлоксацин
S01AE05 Левофлоксацин
S01AE06 Гатифлоксацин
S01AE07 Моксифлоксацин
S01AE08 Бесифлоксацин

S01AX Други антиинфективни лекови[уреди | уреди извор]

S01AX01 Соединенија на жива
S01AX02 Соединенија на сребро
S01AX03 Соединенија на цинк
S01AX04 Нитрофурал
S01AX05 Биброкатол
S01AX06 Резорцинол
S01AX07 Натриум борат
S01AX08 Хексамидин
S01AX09 Хлорхексидин
S01AX10 Натриум пропионат
S01AX14 Дибромпропамидин
S01AX15 Пропамидин
S01AX16 Пиклоксидин
S01AX18 Повидон-јод

S01B Антиинфламаторни агенси[уреди | уреди извор]

S01BA Кортикостероиди, чисти[уреди | уреди извор]

S01BA01 Дексаметазон
S01BA02 Хидрокортизон
S01BA03 Кортизон
S01BA04 Преднизолон
S01BA05 Триамцинолон
S01BA06 Бетаметазон
S01BA07 Флуорометолон
S01BA08 Медризон
S01BA09 Клобетазон
S01BA10 Алклометазон
S01BA11 Дезонид
S01BA12 Формокортал
S01BA13 Римексолон
S01BA14 Лотепреднол
S01BA15 Флуоцинолон ацетонид

S01BB Кортикостероиди и мидријатици во комбинација[уреди | уреди извор]

S01BB01 Хидрокортизон и мидријатици
S01BB02 Преднизолон и мидријатици
S01BB03 Флуорометолон и мидријатици
S01BB04 Бетаметазон и мидријатици

S01BC Антиинфламаторни агенси, нестероиди[уреди | уреди извор]

S01BC01 Индометацин
S01BC02 Оксифенбутазон
S01BC03 Диклофенак
S01BC04 Флурбипрофен
S01BC05 Кеторолак
S01BC06 Пироксикам
S01BC07 Бендазак
S01BC08 Салицилна киселина
S01BC09 Пранопрофен
S01BC10 Непафенак
S01BC11 Бромфенак

S01C Антиинфламаторни агенси и антиинфективни лекови во комбинација[уреди | уреди извор]

S01CA Кортикостероиди и антиинфективни лекови во комбинација[уреди | уреди извор]

S01CA01 Дексаметазон и антиинфективни лекови
S01CA02 Преднизолон и антиинфективни лекови
S01CA03 Хидрокортизон и антиинфективни лекови
S01CA04 Флуокортолон и антиинфективни лекови
S01CA05 Бетаметазон и антиинфективни лекови
S01CA06 Флудрокортизон и антиинфективни лекови
S01CA07 Флуорометолон и антиинфективни лекови
S01CA08 Метилпреднизолон и антиинфективни лекови
S01CA09 Хлоропреднизон и антиинфективни лекови
S01CA10 Флуоцинолон ацетонид и антиинфективни лекови
S01CA11 Клобетазон и антиинфективни лекови

S01CB Кортикостероиди/антиинфективни лекови/мидријатици во комбинација[уреди | уреди извор]

S01CB01 Дексаметазон
S01CB02 Преднизолон
S01CB03 Хидрокортизон
S01CB04 Бетаметазон
S01CB05 Флуорометолон

S01CC Антиинфламаторни агенси, нестероиди и антиинфективни лекови во комбинација[уреди | уреди извор]

S01CC01 Диклофенак и антиинфективни лекови
S01CC02 Индометацин и антиинфективни лекови

S01E Антиглауком препарати и миотици[уреди | уреди извор]

S01EA Симпатомиметици во терапија на глауком[уреди | уреди извор]

S01EA01 Епинефрин
S01EA02 Дипивефрин
S01EA03 Апраклонидин
S01EA04 Клонидин
S01EA05 Бримонидин
S01EA51 Епинефрин, комбинации

S01EB Парасимпатомиметици[уреди | уреди извор]

S01EB01 Пилокарпин
S01EB02 Карбахол
S01EB03 Ехотиофат
S01EB04 Демекариум
S01EB05 Физостигмин
S01EB06 Неостигмин
S01EB07 Флуостигмин
S01EB08 Ацеклидин
S01EB09 Ацетилхолин
S01EB10 Параоксон
S01EB51 Пилокарпин, комбинации
S01EB58 Ацеклидин, комбинации

S01EC Инхибитори на јаглеродната анхидраза[уреди | уреди извор]

S01EC01 Ацетазоламид
S01EC02 Диклофенамид
S01EC03 Дорзоламид
S01EC04 Бринзоламид
S01EC05 Метазоламид
S01EC54 Бринзоламид, комбинации

S01ED Бета блокирачки агенси[уреди | уреди извор]

S01ED01 Тимолол
S01ED02 Бетаксолол
S01ED03 Левобунолол
S01ED04 Метипранолол
S01ED05 Картеолол
S01ED06 Бефунолол
S01ED51 Тимолол, комбинации
S01ED52 Бетаксолол, комбинации
S01ED54 Метипранолол, комбинации
S01ED55 Картеолол, комбинации

S01EE Простагландински аналози[уреди | уреди извор]

S01EE01 Латанопрост
S01EE02 Унопростон
S01EE03 Биматопрост
S01EE04 Травопрост
S01EE05 Тафлупрост
S01EE06 Латанопростен бунод
S01EE51 Латанопрост и нетарсудил

S01EX Други антиглауком препарати[уреди | уреди извор]

S01EX01 Гванетидин
S01EX02 Дапипразол
S01EX05 Нетарсудил
S01EX06 Омиденепаг

S01F Мидријатици и циклоплегици[уреди | уреди извор]

S01FA Антихолинергици[уреди | уреди извор]

S01FA01 Атропин
S01FA02 Скополамин
S01FA03 Метилскополамин
S01FA04 Циклопентолат
S01FA05 Хоматропин
S01FA06 Тропикамид
S01FA54 Циклопентолат, комбинации
S01FA56 Тропикамид, комбинации

S01FB Симпатомиметици со исклучок на антиглауком препарати[уреди | уреди извор]

S01FB01 Фенилефрин
S01FB02 Ефедрин
S01FB03 Ибопамин
S01FB51 Фенилефрин и кеторолак
QS01FB90 Окседрин
QS01FB99 Симпатомиметици, комбинации

S01G Деконгестиви и антиалергиски лекови[уреди | уреди извор]

S01GA Симпатомиметици кои се користат како деконгестиви[уреди | уреди извор]

S01GA01 Нафазолин
S01GA02 Тетризолин
S01GA03 Ксилометазолин
S01GA04 Оксиметазолин
S01GA05 Фенилефрин
S01GA06 Окседрин
S01GA07 Бримонидин
S01GA51 Нафазолин, комбинации
S01GA52 Тетризолин, комбинации
S01GA53 Ксилометазолин, комбинации
S01GA55 Фенилефрин, комбинации
S01GA56 Окседрин, комбинации

S01GX Други антиалергиски лекови[уреди | уреди извор]

S01GX01 Кромоглицинска киселина
S01GX02 Левокабастин
S01GX03 Спаглуминска киселина
S01GX04 Недокромил
S01GX05 Лодоксамид
S01GX06 Емедастин
S01GX07 Азеластин
S01GX08 Кетотифен
S01GX09 Олопатадин
S01GX10 Епинастин
S01GX11 Алкафтадин
S01GX51 Кромоглицинска киселина, комбинации

S01H Локални анестетици[уреди | уреди извор]

S01HA Локални анестетици[уреди | уреди извор]

S01HA01 Кокаин
S01HA02 Оксибупрокаин
S01HA03 Тетракаин
S01HA04 Проксиметакаин
S01HA05 Прокаин
S01HA06 Цинхокаин
S01HA07 Лидокаин
S01HA30 Комбинации

S01J Дијагностички агенси[уреди | уреди извор]

S01JA Агенси за боење[уреди | уреди извор]

S01JA01 Флуоресцеин
S01JA02 Бенгалско розово натриум
S01JA51 Флуоресцеин, комбинации

S01JX Други офталмолошки дијагностички агенси[уреди | уреди извор]

S01K Хируршки помошни средства[уреди | уреди извор]

S01KA Вискоеластични супстанци[уреди | уреди извор]

S01KA01 Хијалуронска киселина
S01KA02 Хипермелоза
S01KA51 Хијалуронска киселина, комбинации

S01KX Други хируршки помошни средства[уреди | уреди извор]

S01KX01 Химотрипсин

S01L Агенси за окуларни васкуларни нарушувања[уреди | уреди извор]

S01LA Антинеоваскуларизациони агенси[уреди | уреди извор]

S01LA01 Вертепорфин
S01LA02 Анекортав
S01LA03 Пегаптаниб
S01LA04 Ранибизумаб
S01LA05 Афлиберцепт
S01LA06 Бролуцизумаб
S01LA07 Абиципар пегол

S01X Други офталмологици[уреди | уреди извор]

S01XA Други офталмологици[уреди | уреди извор]

S01XA01 Гвајазулен
S01XA02 Ретинол
S01XA03 Натриум хлорид, хипертоничен
S01XA04 Калиум јодид
S01XA05 Натриум едетат
S01XA06 Етилморфин
S01XA07 Стипса
S01XA08 Ацетилцистеин
S01XA09 Јодохепаринат
S01XA10 Инозин
S01XA11 Нандролон
S01XA12 Декспантенол
S01XA13 Алтеплаза
S01XA14 Хепарин
S01XA15 Аскорбинска киселина
S01XA18 Циклоспорин
S01XA19 Лимбални матични клетки, автологни
S01XA20 Вештачки солзи и други индиферентни препарати
S01XA21 Меркаптамин
S01XA22 Окриплазмин
S01XA23 Сиролимус
S01XA24 Ценегермин
S01XA25 Лифитеграст
S01XA26 Рибофлавин
S01XA27 Воретиген непарвовек
QS01XA91 Пиреноксин

Наводи[уреди | уреди извор]

  1. „ATC-индекс“. Колаборативен Центар за Методологија на Статистиката на Лекови при СЗО.
  2. „ATCvet Индекс“. Колаборативен Центар за Методологија на Статистиката на Лекови при СЗО.