ATC код A10

Од Википедија — слободната енциклопедија
ATC кодови
A Дигестивен систем и метаболизам
A01 Стоматолошки препарати
A02 Лекови за киселински нарушувања
A03 Лекови за функционални гастроинтестинални нарушувања
A04 Антиеметици и антинаузеанти
A05 терапија за жолчка и црн дроб
A06 Лекови за констипација
A07 Антидијароици, интестинални антиинфламаторни/антиинфективни агенси
A08 Препарати против гојазност, исклучок диетални производи
A09 Дигестиви, вклучувајќи ензими
A10 Лекови кои се користат при дијабетес
A11 Витамини
A12 Минерални додатоци
A13 Тоници
A14 Анаболички агенси за системска употреба
A15 Стимуланси на апетит
A16 Останати производи на дигестивниот тракт и метаболизмот

ATC-кодот A10 — „Лекови кои се користат при дијабетес“ е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Подгрупата A10 е дел од анатомската група A Гастроинтестинален систем и метаболизам.[1]

Кодовите за ветеринарна употреба (ATCvet кодови) можат да бидат создадени со ставање на буквата Q пред ATC-кодот на повеќето човечки лекови.: QA10...[2]

На национално ниво, ATC-класификацијата може да вклучува и дополнителни кодови кои ги нема на овој список, која е според верзијата на СЗО.

A10A Инсулини и аналози[уреди | уреди извор]

A10AB Инсулини и аналози за инјектирање, брзодејствувачки[уреди | уреди извор]

A10AB01 Инсулин (хуман)
A10AB02 Инсулин (говедски)
A10AB03 Инсулин (свински)
A10AB04 Инсулин лиспро
A10AB05 Инсулин аспарт
A10AB06 Инсулин глулизин
A10AB30 Комбинации

A10AC Инсулини и аналози за инјектирање, среднодејствувачки[уреди | уреди извор]

A10AC01 Инсулин (хуман)
A10AC02 Инсулин (говедски)
A10AC03 Инсулин (свински)
A10AC04 Инсулин лиспро
A10AC30 Комбинации

A10AD Инсулини и аналози за инјектирање, средно- или долгодејствувачки комбинирани со брзодејствувачки[уреди | уреди извор]

A10AD01 Инсулин (хуман)
A10AD02 Инсулин (говедски)
A10AD03 Инсулин (свински)
A10AD04 Инсулин лиспро
A10AD05 Инсулин аспарт
A10AD06 Инсулин деглудек и инсулин аспарт
A10AD30 Комбинации

A10AE Инсулини и аналози за инјектирање, долгодејствувачки[уреди | уреди извор]

A10AE01 Инсулин (хуман)
A10AE02 Инсулин (говедски)
A10AE03 Инсулин (свински)
A10AE04 Инсулин гларгин
A10AE05 Инсулин детемир
A10AE06 Инсулин деглудек
A10AE30 Комбинации
A10AE56 Инсулин деглудек и лираглутид

A10AF Инсулини и аналози за инхалација[уреди | уреди извор]

A10AF01 Инсулин (хуман)

A10B Лекови кои го намалуваат нивото на гликоза во крвта, со исклучок на инсулини[уреди | уреди извор]

A10BA Бигваниди[уреди | уреди извор]

A10BA01 Фенформин
A10BA02 Метформин
A10BA03 Буформин

A10BB Сулфонилуреи[уреди | уреди извор]

A10BB01 Глибенкламид
A10BB02 Хлорпропамид
A10BB03 Толбутамид
A10BB04 Глиборнурид
A10BB05 Толазамид
A10BB06 Карбутамид
A10BB07 Глипизид
A10BB08 Глихидон
A10BB09 Гликлазид
A10BB10 Метахексамид
A10BB11 Глизоксепид
A10BB12 Глимепирид
A10BB31 Ацетохексамид

A10BC Сулфонамиди (хетероциклични)[уреди | уреди извор]

A10BC01 Глимидин

A10BD Комбинации на орални лекови кои го намалуваат нивото на гликоза во крвта[уреди | уреди извор]

A10BD01 Фенформин и сулфонилуреи
A10BD02 Метформин и сулфонилуреи
A10BD03 Метформин и росиглитазон
A10BD04 Глимепирид и росиглитазон
A10BD05 Метформин и пиоглитазон
A10BD06 Глимепирид и пиоглитазон
A10BD07 Метформин и ситаглиптин
A10BD08 Метформин и вилдаглиптин
A10BD09 Пиоглитазон и алоглиптин
A10BD10 Метформин и саксаглиптин
A10BD11 Метформин и линаглиптин
A10BD12 Пиоглитазон и ситаглиптин
A10BD13 Метформин и алоглиптин
A10BD14 Метформин и репаглинид
A10BD15 Метформин и дапаглифлозин
A10BD16 Метформин и канаглифлозин
A10BD17 Метформин и акарбоза
A10BD18 Метформин и гемиглиптин
A10BD19 Линаглиптин и емпаглифлозин
A10BD20 Метформин и емпаглифлозин
A10BD21 Саксаглиптин и дапаглифлозин
A10BD22 Метформин и евоглиптин
A10BD23 Метформин и ертуглифлозин
A10BD24 Ситаглиптин и ертуглифлозин
A10BD25 Метформин, саксаглиптин и дапаглифлозин

A10BF Алфа гликозидаза инхибитори[уреди | уреди извор]

A10BF01 Акарбоза
A10BF02 Миглитол
A10BF03 Воглибоза

A10BG Тиазолидиндиони[уреди | уреди извор]

A10BG01 Троглитазон
A10BG02 Росиглитазон
A10BG03 Пиоглитазон

A10BH Дипептидил пептидаза 4 (DPP-4) инхибитори[уреди | уреди извор]

A10BH01 Ситаглиптин
A10BH02 Вилдаглиптин
A10BH03 Саксаглиптин
A10BH04 Алоглиптин
A10BH05 Линаглиптин
A10BH06 Гемиглиптин
A10BH07 Евоглиптин
A10BH51 Ситаглиптин и симвастатин
A10BH52 Гемиглиптин и росувастатин

A10BJ Гликагон-сличен пептид-1 (GLP-1) аналози[уреди | уреди извор]

A10BJ01 Ексенатид
A10BJ02 Лираглутид
A10BJ03 Ликсисенатид
A10BJ04 Албиглутид
A10BJ05 Дулаглутид
A10BJ06 Семаглутид

A10BK Натриум-гликоза котранспортер 2 (SGLT2) инхибитори[уреди | уреди извор]

A10BK01 Дапаглифлозин
A10BK02 Канаглифлозин
A10BK03 Емпаглифлозин
A10BK04 Ертуглифлозин
A10BK05 Ипраглифлозин
A10BK06 Сотаглифлозин

A10BX Други лекови кои го намалуваат нивото на гликоза во крвта, со исклучок на инсулини[уреди | уреди извор]

A10BX01 Гуар гума
A10BX02 Репаглинид
A10BX03 Натеглинид
A10BX05 Прамлинтид
A10BX06 Бенфлуорекс
A10BX08 Митиглинид

A10X Други лекови кои се користат кај дијабетес[уреди | уреди извор]

A10XA Алдоза редуктаза инхибитори[уреди | уреди извор]

A10XA01 Толрестат

Наводи[уреди | уреди извор]

  1. „ATC-индекс“. Колаборативен Центар за Методологија на Статистиката на Лекови при СЗО.
  2. „ATCvet Индекс“. Колаборативен Центар за Методологија на Статистиката на Лекови при СЗО.