Прејди на содржината

5-алфа редуктаза

Од Википедија — слободната енциклопедија
3-Оксо-5α-стероид 4-дехидрогеназа
Назнаки
EC-број1.3.99.5
CAS-број9036-43-5
Бази на податоци
IntEnzIntEnz view
BRENDABRENDA entry
ExPASyNiceZyme view
KEGGKEGG entry
MetaCycmetabolic pathway
PRIAMprofile
PDB структуриRCSB PDB PDBj PDBe PDBsum
Генетска онтологијаAmiGO / EGO
Steroid-5α-reductase, alpha polypeptide 1
Препознавачи
СимболSRD5A1
Entrez6715
HUGO11284
OMIM184753
RefSeqNM_001047
UniProtP18405
Други податоци
EC-број1.3.99.5
ЛокусChr. 5 p15
Steroid-5α-reductase, alpha polypeptide 2
Препознавачи
СимболSRD5A2
Entrez6716
HUGO11285
OMIM607306
RefSeqNM_000348
UniProtP31213
Други податоци
EC-број1.3.99.5
ЛокусChr. 2 p23

5α-редуктази, исто така познати како 3-оксо-5α-стероид 4-дехидрогенази, се ензими вклучени во стероидниот метаболизам. Тие учествуваат во 3 метаболички патишта: биосинтезата на жолчни киселини, метаболизмот на андрогени и естрогени. Постојат три изоензими на 5α-редуктаза, кои варираат во различни ткива со возраста.

5α-Редуктазите ја катализираат следнава хемиска реакција:

3-оксо-5α-стероид + акцептор is in equilibrium with 3-оксо-Δ4-стероид + самален акцептор