Ширина на честотен опсег

Од Википедија — слободната енциклопедија
Ширина на честотниот појас: разлика меѓу горната и долната гранична честота.

Ширина на честотен појас, скратено честотен опсег или фреквенциски опсег — ширина на честотниот интервал на комуникацискиот канал кој се користи за комуникација меѓу предавателната и приемната страна.

Честотниот опсег може да се искаже и како разлика меѓу долната и горната гранична честота на сигналот или опсегот на честоти кои ги користи некоја опрема. Мерка за ширина на честотниот појас е херц.

Појаснување[уреди | уреди извор]

Честотниот опсег е централен поим во телекомуникациите, со значајно влијание во многу области вклучувајќи ја информатиката, радиокомуникациите, обработката на сигнали и спектроскопијата.

Со оглед дека во денешно време надвладува областа на дигиталните над аналогните телекомуникации, поимот на честотен опсег, благодарение на теоремата за земање на примероци, тесно е поврзан со поимот проток на податоци, односно ширината на честотниот опсег за количината податоци која може да се пренесе преку комуникацискиот канал во единица време.

Пример[уреди | уреди извор]

Како пример може да се даде честотниот опсег на честотите на говорен канал. Најниската честота на говорниот канал е f1=300 Hz, а највисоката f2=3000 Hz. Така ширината на честотниот појас на говорен канал е:

ШФП = f2-f1 = 3000-300 = 2700 Hz.

Дигитални телекомуникации[уреди | уреди извор]

Ширината на честотниот појас во дигиталните телекомуникации е количината на податоци која во одреден временски период се разменува меѓу предавателната и приемната страна. Единица за ширина на честотниот појас е b/s.

Интернет[уреди | уреди извор]

Потребата за поголема ширина на честотниот појас постојано расте, како во магистралната, така и во пристапната телекомуникациска мрежа. Така од некогашната модемска врска преку телефонска линија, преку АДСЛ, се стигна до обезбедување на пристап од 1 Gb/s преку оптички пристап.

Литература[уреди | уреди извор]

  • Frenzel, Louis E. Principles of Electronic Communication Systems. Glencoe/McGraw-Hill. стр. 23. ISBN 978-0-02-800409-9.

Надворешни врски[уреди | уреди извор]