Шаблон:Prism polyhedra db

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето

{{ {{{1}}}|{{{2}}}|

|P3-name=Триаголна призма|P3-image=Triangular prism.png|P3-image2=Triangular prism.png|P3-image3=Triangular prism.png|P3-dimage=Triangular bipyramid.png| |P3-Wythoff=2 3 | 2| |P3-W=--|P3-U=76(a)|P3-K=01(a)|P3-C=--|P3-V=6|P3-E=9|P3-F=5 |P3-Fdetail=3{4}+2{3}P3-chi=2| |P3-vfig=4.4.3|P3-vfigimage=Triangular prism vertfig.svg|P3-group=D3h, [3,2], (*33)| |P3-B=Trip|P3-dual=Триаголна бипирамида| |P3-special=|P3-schl=t{2,3} или {3}x{}| |P3-CD=CDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 2.pngCDel node 1.png

|P4-name=Коцка|P4-image=Tetragonal prism.png|P4-image2=Image:Tetragonal prism.png|P4-image3=Image:Tetragonal prism.png|P4-dimage=Square bipyramid.png| |P4-Wythoff=2 4 | 2
2 2 2 || |P4-W=--|P4-U=76(b)|P4-K=01(b)|P4-C=--|P4-V=8|P4-E=12|P4-F=6 |P4-Fdetail=4{4}+2{4}|P4-chi=2| |P4-vfig=4.4.4|P4-vfigimage=Cube vertfig.png|P4-group=D4h, [4,2], (*44)| |P4-B=Cube|P4-dual=Октаедар| |P4-special=|P4-schl=t{2,4} или {4}x{}| |P4-CD=CDel node 1.pngCDel 4.pngCDel node.pngCDel 2.pngCDel node 1.png
CDel node 1.pngCDel 2.pngCDel node 1.pngCDel 2.pngCDel node 1.png

|P5-name=Петаголна призма|P5-image=Pentagonal prism.png|P5-image2=Pentagonal_Prism.svg|P5-image3=Pentagonal_Prism.svg|P5-dimage=Pentagonal bipyramid.png| |P5-Wythoff=2 5 | 2| |P5-W=--|P5-U=76(c)|P5-K=01(c)|P5-C=--|P5-V=10|P5-E=15|P5-F=7 |P5-Fdetail=5{4}+2{5}|P5-chi=2| |P5-vfig=4.4.5|P5-vfigimage=Pentagonal prism vertfig.png|P5-group=D5h, [5,2], (*55)| |P5-B=Pip|P5-dual=Петаголна бипирамида| |P5-special=|P5-schl=t{2,5} или {5}x{}| |P5-CD=CDel node 1.pngCDel 5.pngCDel node.pngCDel 2.pngCDel node 1.png

|P6-name=Шестаголна призма|P6-image=Hexagonal prism.png|P6-image2=Hexagonal_Prism.svg|P6-image3=Hexagonal_Prism.svg|P6-dimage=Hexagonal bipyramid.png| |P6-Wythoff=2 6 | 2
2 2 3 || |P6-W=--|P6-U=76(d)|P6-K=01(d)|P6-C=--|P6-V=12|P6-E=18|P6-F=8 |P6-Fdetail=6{4}+2{6}|P6-chi=2| |P6-vfig=4.4.6|P6-vfigimage=Hexagonal prism vertfig.png|P6-group=D6h, [6,2], (*66)| |P6-B=Hip|P6-dual=Шестаголна бипирамида| |P6-special=|P6-schl=t{2,6} или {6}x{}| |P6-CD=CDel node 1.pngCDel 6.pngCDel node.pngCDel 2.pngCDel node 1.png
CDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node 1.pngCDel 2.pngCDel node 1.png

|P7-name=Седумаголна призма|P7-image=Heptagonal prism.png|P7-image2=Heptagonal prism.png|P7-image3=Heptagonal prism.png|P7-dimage=Heptagonal bipyramid.png| |P7-Wythoff=2 7 | 2| |P7-W=--|P7-U=76(e)|P7-K=01(e)|P7-C=--|P7-V=14|P7-E=21|P7-F=9 |P7-Fdetail=7{4}+2{7}|P7-chi=2| |P7-vfig=4.4.7|P7-vfigimage=Heptagonal prism vertfig.png|P7-group=D7h, [7,2], (*77)| |P7-B=Hep|P7-dual=Седумаголна бипирамида| |P7-special=|P7-schl=t{2,7} или {7}x{}| |P7-CD=CDel node 1.pngCDel 7.pngCDel node.pngCDel 2.pngCDel node 1.png

|P8-name=Осумаголна призма|P8-image=Octagonal prism.png|P8-image2=Octagonal prism.png|P8-image3=Octagonal prism.png|P8-dimage=Octagonal bipyramid.png| |P8-Wythoff=2 8 | 2
2 2 4 || |P8-W=--|P8-U=76(e)|P8-K=01(e)|P8-C=--|P8-V=16|P8-E=24|P8-F=10 |P8-Fdetail=8{4}+2{8}|P8-chi=2| |P8-vfig=4.4.8|P8-vfigimage=Octagonal prism vertfig.png|P8-group=D8h, [8,2], (*88)| |P8-B=Op|P8-dual=Осумаголна бипирамида| |P8-special=|P8-schl=t{2,8} или {8}x{}| |P8-CD=CDel node 1.pngCDel 8.pngCDel node.pngCDel 2.pngCDel node 1.png
CDel node 1.pngCDel 4.pngCDel node 1.pngCDel 2.pngCDel node 1.png

|P9-name=Деветаголна призма|P9-image=Enneagonal prism.png|P9-image2=Enneagonal prism.png|P9-image3=Enneagonal prism.png|P9-dimage=Enneagonal bipyramid.png| |P9-Wythoff=2 9 | 2| |P9-W=--|P9-U=76(f)|P9-K=01(f)|P9-C=--|P9-V=18|P9-E=27|P9-F=11 |P9-Fdetail=9{4}+2{9}|P9-chi=2| |P9-vfig=4.4.9|P9-vfigimage=Enneagonal prism vertfig.png|P9-group=D9h, [9,2], (*99)| |P9-B=Ennap|P9-dual=Деветаголна бипирамида| |P9-special=|P9-schl=t{2,9} или {9}x{}| |P9-CD=CDel node 1.pngCDel 9.pngCDel node.pngCDel 2.pngCDel node 1.png

|P10-name=Десетаголна призма|P10-image=Decagonal prism.png|P10-image2=Decagonal prism.png|P10-image3=Decagonal prism.png|P10-dimage=Decagonal bipyramid.png| |P10-Wythoff=2 10 | 2
2 2 5 || |P10-W=--|P10-U=76(g)|P10-K=01(g)|P10-C=--|P10-V=20|P10-E=30|P10-F=12 |P10-Fdetail=10{4}+2{10}|P10-chi=2| |P10-vfig=4.4.10|P10-vfigimage=Decagonal prism vf.png|P10-group=D10h, [10,2], (*10.10)| |P10-B=Dip|P10-dual=Десетаголна бипирамида| |P10-special=|P10-schl=t{2,10} или {10}x{}| |P10-CD=CDel node 1.pngCDel 10.pngCDel node.pngCDel 2.pngCDel node 1.png
CDel node 1.pngCDel 5.pngCDel node 1.pngCDel 2.pngCDel node 1.png

|P11-name=Единаесетаголна призма|P11-image=Hendecagonal prism.png|P11-image2=Hendecagonal prism.png|P11-image3=Hendecagonal prism.png|P11-dimage=Hendecagonal dipyramid.png| |P11-Wythoff=2 11 | 2| |P11-W=--|P11-U=76(h)|P11-K=01(h)|P11-C=--|P11-V=22|P11-E=33|P11-F=13 |P11-Fdetail=11{4}+2{11}|P11-chi=2| |P11-vfig=4.4.11|P11-vfigimage=Hendecagonal prism vf.png|P11-group=D11h, [11,2], (*11.11)| |P11-B=Henip|P11-dual=Единаесетаголна бипирамида| |P11-special=|P11-schl=t{2,11} или {11}x{}| |P11-CD=CDel node 1.pngCDel 11.pngCDel node.pngCDel 2.pngCDel node 1.png

|P12-name=Дванаесетаголна призма|P12-image=Dodecagonal prism.png|P12-image2=Dodecagonal prism.png|P12-image3=Dodecagonal prism.png|P12-dimage=Dodecagonal dipyramid.png| |P12-Wythoff=2 12 | 2
2 2 6 || |P12-W=--|P12-U=76(i)|P12-K=01(i)|P12-C=--|P12-V=24|P12-E=36|P12-F=14 |P12-Fdetail=12{4}+2{12}|P12-chi=2| |P12-vfig=4.4.12|P12-vfigimage=Dodecagonal prism vf.png|P12-group=D12h, [12,2], (*12.12)| |P12-B=Twip|P12-dual=Дванаесетаголна бипирамида| |P12-special=|P12-schl=t{2,12} или {12}x{}| |P12-CD=CDel node 1.pngCDel 12.pngCDel node.pngCDel 2.pngCDel node 1.png
CDel node 1.pngCDel 6.pngCDel node 1.pngCDel 2.pngCDel node 1.png

|AP3-name=Триаголна антипризма|AP3-image=Octahedron.png|AP3-image2=Octahedron.png|AP3-image3=Octahedron.png|AP3-dimage=Trigonal trapezohedron.png| |AP3-Wythoff=| 2 2 3| |AP3-W=--|AP3-U=77(a)|AP3-K=02(a)|AP3-C=--|AP3-V=6|AP3-E=12|AP3-F=8 |AP3-Fdetail=6{3}+2{3}|AP3-chi=2| |AP3-vfig=3.3.3.3|AP3-vfigimage=Octahedron_vertfig.png|AP3-group=D3d, [6,2+], (2*3)| |AP3-B=Oct|AP3-dual=Триаголен трапезоедар| |AP3-special=|AP3-schl=s{2,3}| |AP3-CD=CDel node h.pngCDel 3.pngCDel node h.pngCDel 2x.pngCDel node h.png

|AP4-name=Квадратна антипризма|AP4-image=Square antiprism.png|AP4-image2=Square antiprism.png|AP4-image3=Square antiprism.png|AP4-dimage=Tetragonal trapezohedron.png| |AP4-Wythoff=| 2 2 4| |AP4-W=--|AP4-U=77(b)|AP4-K=02(b)|AP4-C=--|AP4-V=8|AP4-E=16|AP4-F=10 |AP4-Fdetail=8{3}+2{4}|AP4-chi=2| |AP4-vfig=3.3.3.4|AP4-vfigimage=Square antiprism vertfig.png|AP4-group=D4d, [8,2+], (2*4)| |AP4-B=Squap|AP4-dual=Четириаголен трапезоедар| |AP4-special=|AP4-schl=s{2,4}| |AP4-CD=CDel node h.pngCDel 4.pngCDel node h.pngCDel 2x.pngCDel node h.png

|AP5-name=Петаголна антипризма|AP5-image=Pentagonal antiprism.png|AP5-image2=Pentagonal antiprism.png|AP5-image3=Pentagonal antiprism.png|AP5-dimage=Pentagonal trapezohedron.png| |AP5-Wythoff=| 2 2 5| |AP5-W=--|AP5-U=77(c)|AP5-K=02(c)|AP5-C=--|AP5-V=10|AP5-E=20|AP5-F=12 |AP5-Fdetail=10{3}+2{5}|AP5-chi=2| |AP5-vfig=3.3.3.5|AP5-vfigimage=Pentagonal antiprism vertfig.png|AP5-group=D5d, [10,2+], (2*5)| |AP5-B=Pap|AP5-dual=Петаголен трапезоедар| |AP5-special=|AP5-schl=s{2,5}| |AP5-CD=CDel node h.pngCDel 5.pngCDel node h.pngCDel 2x.pngCDel node h.png

|AP6-name=Шестаголна антипризма|AP6-image=Hexagonal antiprism.png|AP6-image2=Hexagonal antiprism.png|AP6-image3=Hexagonal antiprism.png|AP6-dimage=Hexagonal trapezohedron.png| |AP6-Wythoff=| 2 2 6| |AP6-W=--|AP6-U=77(d)|AP6-K=02(d)|AP6-C=--|AP6-V=12|AP6-E=24|AP6-F=14 |AP6-Fdetail=12{3}+2{6}|AP6-chi=2| |AP6-vfig=3.3.3.6|AP6-vfigimage=Hexagonal antiprism vertfig.png|AP6-group=D6d, [12,2+], (2*6)| |AP6-B=Hap|AP6-dual=Шестаголен трапезоедар| |AP6-special=|AP6-schl=s{2,6}| |AP6-CD=CDel node h.pngCDel 6.pngCDel node h.pngCDel 2x.pngCDel node h.png

|AP7-name=Седумаголна антипризма|AP7-image=Heptagonal antiprism.png|AP7-image2=Heptagonal antiprism.png|AP7-image3=Heptagonal antiprism.png|AP7-dimage=Heptagonal trapezohedron.png| |AP7-Wythoff=| 2 2 7| |AP7-W=--|AP7-U=77(e)|AP7-K=02(e)|AP7-C=--|AP7-V=14|AP7-E=28|AP7-F=16 |AP7-Fdetail=14{3}+2{7}|AP7-chi=2| |AP7-vfig=3.3.3.7|AP7-vfigimage=Heptagonal antiprism vertfig.png|AP7-group=D7d, [14,2+], (2*7)| |AP7-B=Hep|AP7-dual=Седумаголен трапезоедар| |AP7-special=|AP7-schl=s{2,7}| |AP7-CD=CDel node h.pngCDel 7.pngCDel node h.pngCDel 2x.pngCDel node h.png

|AP8-name=Осумаголна антипризма|AP8-image=Octagonal antiprism.png|AP8-image2=Octagonal antiprism.png|AP8-image3=Octagonal antiprism.png|AP8-dimage=Octagonal trapezohedron.png| |AP8-Wythoff=| 2 2 8| |AP8-W=--|AP8-U=77(f)|AP8-K=02(f)|AP8-C=--|AP8-V=16|AP8-E=32|AP8-F=18 |AP8-Fdetail=16{3}+2{8}|AP8-chi=2| |AP8-vfig=3.3.3.8|AP8-vfigimage=Octagonal antiprism vertfig.png|AP8-group=D8d, [16,2+], (2*8)| |AP8-B=Oap|AP8-dual=Осумаголен трапезоедар| |AP8-special=|AP8-schl=s{2,8}| |AP8-CD=CDel node h.pngCDel 8.pngCDel node h.pngCDel 2x.pngCDel node h.png

|AP9-name=Деветаголна антипризма|AP9-image=Enneagonal antiprism.png|AP9-image2=Enneagonal antiprism.png|AP9-image3=Enneagonal antiprism.png|AP9-dimage=Enneagonal trapezohedron.png| |AP9-Wythoff=| 2 2 9| |AP9-W=--|AP9-U=77(g)|AP9-K=02(g)|AP9-C=--|AP9-V=18|AP9-E=36|AP9-F=20 |AP9-Fdetail=18{3}+2{9}|AP9-chi=2| |AP9-vfig=3.3.3.9|AP9-vfigimage=Enneagonal antiprism vertfig.png|AP9-group=D9d, [18,2+], (2*9)| |AP9-B=Ennap|AP9-dual=Деветаголен трапезоедар| |AP9-special=|AP9-schl=s{2,9}| |AP9-CD=CDel node h.pngCDel 9.pngCDel node h.pngCDel 2x.pngCDel node h.png

|AP10-name=Десетаголна антипризма|AP10-image=Decagonal antiprism.png|AP10-image2=Decagonal antiprism.png|AP10-image3=Decagonal antiprism.png|AP10-dimage=Decagonal trapezohedron.png| |AP10-Wythoff=| 2 2 10| |AP10-W=--|AP10-U=77(g)|AP10-K=02(g)|AP10-C=--|AP10-V=20|AP10-E=40|AP10-F=22 |AP10-Fdetail=20{3}+2{10}|AP10-chi=2| |AP10-vfig=3.3.3.10|AP10-vfigimage=Decagonal antiprism vf.png|AP10-group=D10d, [20,2+], (2*10)| |AP10-B=Ennap|AP10-dual=Десетаголен трапезоедар| |AP10-special=|AP10-schl=s{2,10}| |AP10-CD=CDel node h.pngCDel 10.pngCDel node h.pngCDel 2x.pngCDel node h.png

|AP11-name=Единаесетаголна антипризма|AP11-image=Hendecagonal antiprism.png|AP11-image2=Hendecagonal antiprism.png|AP11-image3=Hendecagonal antiprism.png|AP11-dimage=Hendecagonal trapezohedron.png| |AP11-Wythoff=| 2 2 11| |AP11-W=--|AP11-U=77(h)|AP11-K=02(h)|AP11-C=--|AP11-V=22|AP11-E=44|AP11-F=24 |AP11-Fdetail=22{3}+2{11}|AP11-chi=2| |AP11-vfig=3.3.3.11|AP11-vfigimage=Hendecagonal antiprism vf.png|AP11-group=D11d, [22,2+]| |AP11-B=Ennap|AP11-dual=Единаесетаголен трапезоедар| |AP11-special=|AP11-schl=s{2,11}, (2*11)| |AP11-CD=CDel node h.pngCDel 11.pngCDel node h.pngCDel 2x.pngCDel node h.png

|AP12-name=Дванаесетаголна антипризма|AP12-image=Dodecagonal antiprism.png|AP12-image2=Dodecagonal antiprism.png|AP12-image3=Dodecagonal antiprism.png|AP12-dimage=Dodecagonal trapezohedron.png| |AP12-Wythoff=| 2 2 12| |AP12-W=--|AP12-U=77(h)|AP12-K=02(h)|AP12-C=--|AP12-V=24|AP12-E=48|AP12-F=26 |AP12-Fdetail=24{3}+2{12}|AP12-chi=2| |AP12-vfig=3.3.3.12|AP12-vfigimage=Dodecagonal antiprism vf.png|AP12-group=D12d, [24,2+], (2*12)| |AP12-B=Twap|AP12-dual=Дванаесетаголен трапезоедар| |AP12-special=|AP12-schl=s{2,12}| |AP12-CD=CDel node h.pngCDel 12.pngCDel node h.pngCDel 2x.pngCDel node h.png

|P5d2-name=Пентаграмска призма|P5d2-image=Pentagrammic prism.png|P5d2-image2=Pentagrammic prism.png|P5d2-image3=Pentagrammic prism.png|P5d2-dimage=Pentagrammic dipyramid.png| |P5d2-Wythoff=2 5/2 | 2| |P5d2-W=--|P5d2-U=78(a)|P5d2-K=03(a)|P5d2-C=--|P5d2-V=10|P5d2-E=15|P5d2-F=7 |P5d2-Fdetail=5{4}+2{5/2}|P5d2-chi=2| |P5d2-vfig=4.4.5/2|P5d2-vfigimage=Pentagrammic prism vertfig.png|P5d2-group=D5h, [5,2], (*55)| |P5d2-B=Stip|P5d2-dual=Пентаграмска бипирамида| |P5d2-special=|P5d2-schl=t{2,5/2} или {5/2}x{}| |P5d2-CD=CDel node 1.pngCDel 5.pngCDel rat.pngCDel d2.pngCDel node.pngCDel 2.pngCDel node 1.png

|AP5d2-name=Пентаграмска антипризма|AP5d2-image=Pentagrammic antiprism.png|AP5d2-image2=Pentagrammic antiprism.png|AP5d2-image3=Pentagrammic antiprism.png|AP5d2-dimage=Pentagrammic trapezohedron.png| |AP5d2-Wythoff=| 2 2 5/2| |AP5d2-W=--|AP5d2-U=79(a)|AP5d2-K=04(a)|AP5d2-C=--|AP5d2-V=10|AP5d2-E=20|AP5d2-F=12 |AP5d2-Fdetail=10{3}+2{5/2}|AP5d2-chi=2| |AP5d2-vfig=3.3.3.5/2|AP5d2-vfigimage=Pentagrammic antiprism vertfig.png|AP5d2-group=D5d, [10,2+], (2*5)| |AP5d2-B=Stap|AP5d2-dual=Пентаграмски трапезоедар| |AP5d2-special=|AP5d2-schl=s{2,5/2}| |AP5d2-CD=CDel node h.pngCDel 5.pngCDel rat.pngCDel d2.pngCDel node h.pngCDel 2x.pngCDel node h.png

|AP5d3-name=Пентаграмска вдлабната антипризма|AP5d3-image=Pentagrammic crossed antiprism.png |AP5d3-image2=Pentagrammic crossed antiprism.png |AP5d3-image3=Pentagrammic crossed antiprism.png |AP5d3-dimage=Pentagrammic concave trapezohedron.png| |AP5d3-Wythoff=| 2 2 5/3| |AP5d3-W=--|AP5d3-U=80(a)|AP5d3-K=05(a)|AP5d3-C=--|AP5d3-V=10|AP5d3-E=20|AP5d3-F=12 |AP5d3-Fdetail=10{3}+2{5/2}|AP5d3-chi=2| |AP5d3-vfig=3.3.3.5/3|AP5d3-vfigimage=Pentagrammic crossed-antiprism vertfig.png|AP5d3-group=D5d, [10,2+], (2*5)| |AP5d3-B=Starp|AP5d3-dual=Пентаграмски конкавен трапезоедар| |AP5d3-special=|AP5d3-schl=s{2,5/3}| |AP5d3-CD=CDel node h.pngCDel 5.pngCDel rat.pngCDel d3.pngCDel node h.pngCDel 2x.pngCDel node h.png

}}