Шаблон:Табела на физичко-хемиски константи

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на: содржини, барај
Величина
Симбол Вредност[1][2] Релативна стандардна неодреденост
единица за атомска маса m_{\mathrm{u}} = 1\,\mathrm{u} \, 1,660 538 921(73) × 10−27 kg 4,4 × 10−8
Авогадров број N_{\mathrm{A}}, L \, 6,022 141 29(27) × 1023 mol−1 4,4 × 10−8
Болцманова константа k = k_{\mathrm{B}} = R / N_{\mathrm{A}} \, 1,380 6488(13) × 10−23 J·K−1 9,1 × 10−7
Фарадеева константа F = N_{\mathrm{A}} e \, 96 485,3365(21)C·mol−1 2,2 × 10−8
прва константа на зрачењето c_1 = 2 \pi h c^2 \, 3,741 771 53(17) × 10−16 W·m² 4,4 × 10−8
за спектрален блесок c_{\mathrm{1L}} \, 1,191 042 869(53) × 10−16 W·m² sr−1 4,4 × 10−8
Лошмитова константа при T=273,15 K и p=101,325 kPa n_0 = N_{\mathrm{A}} / V_{\mathrm{m}} \, 2,686 7805(24) × 1025 m−3 9,1 × 10−7
гасна константа R \, 8,314 4621(75) J·K−1·mol−1 9,1 × 10−7
моларна Планкова константа N_{\mathrm{A}} h \, 3,990 312 7176(28) × 10−10 J·s·mol−1 7,0 × 10−10
моларен волумен на идеален гас при T=273,15 K и p=100 kPa V_{\mathrm{m}} = R T / p \, 2,271 0953(21) × 10−2 m³·mol−1 9,1 × 10−7
при T=273,15 K и p=101,325 kPa 2,241 3968(20) × 10−2 m³·mol−1 9,1 × 10−7
Закур-Тетродева константа при T=1 K и p=100 kPa S_0 / R = \frac{5}{2}
 + \ln\left[ (2\pi m_{\mathrm{u}} k T / h^2)^{3/2} k T / p \right]
−1,151 7078(23) 2,0 × 10−6
при T=1 K и p=101,325 kPa −1,164 8708(23) 1,9 × 10−6
втора константа на зрачењето c_2 = h c / k \, 1,438 7770(13) × 10−2 m·K 9,1 × 10−7
Стефан–Болцманова константа \sigma = \pi^2 k^4 / 60 \hbar^3 c^2 5,670 373(21) × 10−8 W·m−2·K−4 3,6 × 10−6
Константа на Виновиот закон за поместувањето b = h c k^{-1} / \, 4.965 114 231... 2,897 7721(26) × 10−3 m·K 9,1 × 10−7

Наводи

  1. Вредностите се наведени во нивниот т.н. „концизен облик“; бројот на загради во „стандардната несигурност“, што е вредноста помножена со „релативната стандардна неодреденост“.
  2. P.J. Mohr, B.N. Taylor, and D.B. Newell (2011), "The 2010 CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants" (6.0). Подготовка: J. Baker, M. Douma, and S. Kotochigova. Пристап [2 јуни 2011] - Национален институт за стандарди и технологија на САД, Гејтерсбург, MD 20899.