Шаблон:Наведена мрежна страница/doc

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
Кратенки:
Шаблон:нмс

Шаблонов служи за наведување на некоја страница од мрежно несто. Бидејќи насловот му е долг, користете го скратениот облик {{нмс}}

A general discussion of the use of templates for adding citation of open-source web content to Wikipedia articles is available at citation templates.

Начин на користење[уреди извор]

Сите параметри треба да се со мали букви, во спротивно статијата ќе биде категоризирана во категорија на статии со невалидни шаблони за наведување на мрежни страници. Користи "url", "title", итн. - не "Url", "Title", итн.

Вообичаена употреба[уреди извор]

Вообичаено (со тековен датум)

{{нмс| title= | url= | work= | publisher= | date= | accessdate=2018-06-20}}

Користење на last, first и coauthor(s) (со тековен датум)

{{нмс | last= | first= | coauthors= | title= | url= | date= | work= | publisher= | accessdate=2018-06-20 }}

Користење на author (со тековен датум)

{{нмс | author= | title= | url= | work= | publisher= | date= | accessdate=2018-06-20}}

Using archived version

{{нмс | author= | title= | url= | archiveurl= | work= | publisher= | archivedate= | date= | accessdate= 2018-06-20}}

Сите параметри[уреди извор]

When copying all parameters, in either horizontal or vertical layout, delete those you don't need.

All parameters, horizontal layout

{{нмс |first= |last= |author= |authorlink= |coauthors= |title= |url= |archiveurl= |work= |publisher= |location= |page= |pages= |language= |format= |doi= |date= |month= |year= |archivedate= |accessdate= |quote= }}

All parameters, vertical layout
{{нмс
| first    = 
| last    = 
| author   = 
| authorlink = 
| coauthors  = 
| title    = 
| url     = 
| archiveurl = 
| work    = 
| publisher  = 
| location  = 
| page    = 
| pages    = 
| language  = 
| format   = 
| doi     = 
| date    = 
| year    = 
| month    = 
| archivedate = 
| accessdate = 
| quote    = 
}}

Задолжителни параметри[уреди извор]

 • url: URL на on-line содржина. Наведувањето на url-то започнува со компуникациски протокол т.е. http://.
 • title: Наслов на on-line содржина.

Изборни параметри[уреди извор]

 • author: автор
  • last заедно со first, за да даде last, first
  • authorlink заедно со author или со last & first за врска до соодветна википедија статија. Не функционира со URL-а.
  • coauthors: наведување на дополнителни автори/коавтори
 • датумски параметар:
  • either date: Целосен датум на објавување. Треба да биде со ист формат како што се користи во главниот текст на статијата и не треба да биде во форма на вики врска. (согласно)
  • or year: Year of publication, and month: Name of the month of publication. If you also have the day, use date instead. Should not be wikilinked.
 • format: формат, т.е. PDF; HTML се подразбира ако нема ништо наведено.
 • work: Ако страницата е дел од поголем труд, како на пример книга, списание или веб страница, се наведува името на тој труд.
 • publisher: Publisher, if any—for example if the website is hosted by a government service, educational institution, or company
  • location: Geographical place of publication.
 • pages: стр. 5–7: прва страница и изборно последната страница. This is for listing the pages relevant to the citation, not the total number of pages in the book.
 • language: language of publication (don't specify "English" as this is the default).
 • doi: A digital object identifier for the document, such as 10.1038/news070508-7
  • Doilabel: If the doi contains some characters that must be escaped, use "doilabel" for the unescaped version. See {{doi}}: "id" is equivalent to "doi" and "label" is "doilabel"
 • archive parameters (if used, must be used both of them together)
  • archiveurl: The URL of an archived copy of the page, if (or in case) the url becomes unavailable. Typically used to refer to services like WebCite and Archive.org.
  • archivedate: Date when the item was archived. Should be in the same format as used in the main text of the article and should not be wikilinked. (per Manual of Style (dates))
 • accessdate: Целосен датум кога е пристапено кон содржината, во соодветен формат за статијата. Не треба да биде во форма на викиврска.
 • quote: Relevant quote from online item.

Дуплирани точки[уреди извор]

By default, cite web separates fields with periods, so don't encode a field ending with a period or a duplicate period will be added. Example: publisher=Camelot, Inc will correctly show as Camelot, Inc. but publisher=Camelot, Inc. will incorrectly show as Camelot, Inc..

Примери[уреди извор]

Some standard use cases
 • {{нмс |author=Doe, John |title=My favorite things part II |publisher=Open Publishing |date=2005-04-30 |work=Encyclopedia of things |url=http://www.example.org/ |accessdate=2005-07-06 }}
  Doe, John (30 април 2005). „My favorite things part II“. Encyclopedia of things. Open Publishing. http://www.example.org/. посет. 6 јули 2005 г. 
 • {{нмс |author=Doe, John |title=My favorite things part II |date=2005-04-30 |work=Encyclopedia of things |url=http://www.example.org/ |accessdate=2005-07-06 }}
  Doe, John (30 април 2005). „My favorite things part II“. Encyclopedia of things. http://www.example.org/. посет. 6 јули 2005 г. 
 • {{нмс |url=http://www.nfl.com/fans/ |title=Digest of rules |publisher= National Football League |accessdate=2005-07-06 }}
  „Digest of rules“. National Football League. http://www.nfl.com/fans/. посет. 6 јули 2005 г. 
Користење на format
јазик
 • {{нмс |author=Joliet, François |title=Honnit soit qui mal y pense |date=2005-04-30 |url=http://www.example.org/ |accessdate=2005-07-06 |language=French }}
  Joliet, François (30 април 2005). „Honnit soit qui mal y pense“ (на french). http://www.example.org/. посет. 6 јули 2005 г. 
коавтори
 • {{нмс |first=John |last=Doe |coauthors=Smith, Peter; Smythe, Jim |title=My favorite things part II |publisher=Open Publishing |date=2005-04-30 |work=Encyclopedia of things |url=http://www.example.org/ |accessdate=2006-05-16 }}
  Doe, John (30 април 2005). „My favorite things part II“. Encyclopedia of things. Open Publishing. http://www.example.org/. посет. 16 мај 2006 г. 
Без автор
 • {{нмс |title=My favorite things part II |publisher=Open Publishing |date=2005-04-30 |work=Encyclopedia of things |url=http://www.example.org/ | accessdate=2006-05-16 }}
  „My favorite things part II“. Encyclopedia of things. Open Publishing. 30 април 2005. http://www.example.org/. посет. 16 мај 2006 г. 
Без автор, без издавач
 • {{нмс |title=My favorite things part II |date=2005-04-30 |work=Encyclopedia of things |url=http://www.example.org/ |accessdate=2005-07-06 }}
  „My favorite things part II“. Encyclopedia of things. 30 април 2005. http://www.example.org/. посет. 6 јули 2005 г. 
Using "archiveurl" and "archivedate" for webpages that have been archived
Користење на "наводници"
 • {{нмс |title=My favorite things part II |work=Encyclopedia of things |url=http://www.example.org/ |accessdate=2005-07-06 |quote=Lorem ipsum dolor. }}
  „My favorite things part II“. Encyclopedia of things. http://www.example.org/. посет. 6 јули 2005 г. „Lorem ipsum dolor.“ 

TemplateData[уреди извор]

Создава навод до мрежна страница користејќи ги информациите како URL и наслов. Користен само за извори кои не се опишани од специфичните шаблони за наводи за книги, списанија, весници, итн.

Шаблонски параметри

Шаблонов има кориснички прилагодено форматирање.

Параметар Опис Тип Статус
URL urlURL

URL на мрежното место каде може да се пронајде текстот. Мора да биде запишано како "http://..." или можеби како "//..."

По основно
празно
Пример
https://www.makedonika.org//...
Автовредност
празно
Низа задолжително
Наслов title

Насловот на страницата на изворот на мрежното место; ќе биде прикажано со знаци за цитат. Обично може да се пронајде на врвот на вашиот прелистувач. Не е името на мрежното место.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низа задолжително
Презиме lastlast1authorauthor1author1-lastauthor-lastsurname1author-last1subject1surnameauthor-lastsubject

Презимот на авторот; без викиврска, користете 'authorlink'; може да му додаваат броеви за повеќе автори

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Ред предложен
Име firstgivenauthor-firstfirst1given1author-first1author1-first

Име, средно име, или иницијали на авторот; без викитекст, користете 'authorlink'; може да му додаваат броеви за повеќе автори

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Ред предложен
Статија за авторот authorlinkauthor-linksubjectlinksubject-linkauthorlink1author-link1author1-linksubjectlink1author1linksubject-link1subject1-linksubject1link

Title of existing Wikipedia article about the author; can suffix with a numeral to add additional authors

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Страница незадолжително
Список на автори authorspeoplehostcredits

List of authors as a free form list. Use of this parameter is discouraged, "lastn" to "firstn" are preferable. Warning: do not use if last or any of its aliases are used.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низа незадолжително
Презиме 2 last2author2

The surname of the second author; don't wikilink, use 'authorlink2'.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Ред незадолжително
Име 2 first2

Given or first name, middle names, or initials of the second author; don't wikilink.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Ред незадолжително
Статија за авторот 2 authorlink2author2-link

Title of existing Wikipedia article about the second author.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Страница незадолжително
Датум на изворот date

Целосен датум кога е објавен изворот; ако е непознат, користете го датумот на пристапување; не користете викиврска

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низа предложен
Година на издавање year

Year of the source being referenced; use 'date' instead, if month and day are also known

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низа незадолжително
Презиме на уредникот editor-lasteditor1-last editor editors

The surname of the editor; don't wikilink, use 'editor-link'; can suffix with a numeral to add additional editors.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Ред незадолжително
Име на уредникот editor-firsteditor1-first

Given or first name, middle names, or initials of the editor; don't wikilink, use 'editor-link'; can suffix with a numeral to add additional editors; alias of 'editor1-first'

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Ред незадолжително
Статија за уредникот editor-linkeditor1-link

Title of existing Wikipedia article about the editor; can suffix with a numeral to add additional editors

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Страница незадолжително
Презиме на уредникот 2 editor2-lasteditor2

The surname of the second editor; don't wikilink, use 'editor2-link'.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Ред незадолжително
Име на уредникот 2 editor2-first

Given or first name, middle names, or initials of the second editor; don't wikilink.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Ред незадолжително
Статија за уредникот 2 editor2-linkeditor2linkeditorlink2

Title of existing Wikipedia article about the second editor.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Страница незадолжително
Мрежно место workwork

Име на мрежното место; може да биде викиврска; ќе се прикажува со закосени букви. Употребата на „Издавач“ и „Мрежно место“ е излишно во повеќето случаи

По основно
празно
Пример
Идивиди
Автовредност
празно
Низа предложен
Сериска назнака series

Series identifier when the source is part of a series, such as a book series or a journal

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низа незадолжително
Издавач publisher

Име на издавачот; може да биде викиврска. Употребата на „Издавач“ и „Мрежно место“ е излишно во повеќето случаи.

По основно
празно
Пример
"CBS Interactive", сопственик на "Metacritic.com"
Автовредност
празно
Низа незадолжително
Место на издавање location

Geographical place of publication; usually not wikilinked; omit when the publication name includes place; alias of 'place'

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низа незадолжително
Страница page

Page in the source that supports the content; displays after 'p.'

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низа незадолжително
Страници pages

Pages in the source that support the content (not an indication of the number of pages in the source; displays after 'pp.'

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низа незадолжително
На at

May be used instead of 'page' or 'pages' where a page number is inappropriate or insufficient

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низа незадолжително
Јазик language

The language in which the source is written, if not English; use the full language name; do not use icons or templates

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низа незадолжително
Прилагод. за писмо script-title

For titles in languages that do not use a Latin-based alphabet (Arabic, Chinese, Cyrillic, Greek, Hebrew, Japanese, Korean, Vietnamese, etc). Prefix with two-character ISO639-1 language code followed by a colon. For Japanese use: |script-title=ja:...

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низа незадолжително
Преведен наслов trans-titletrans_title

An English language title, if the source cited is in a foreign language; 'language' is recommended

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низа незадолжително
Вид type

Additional information about the media type of the source; format in sentence case

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низа незадолжително
Формат format

Format of the work referred to by 'url'; examples: PDF, DOC, XLS; do not specify HTML

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низа незадолжително
Други others

Used to record other (non-author) contributions to the work, such as 'Illustrated by John Smith' or 'Translated by John Smith'. Only one ''others'' parameter is allowed: e.g., 'Illustrated by Jane Doe; Translated by John Smith'

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низа незадолжително
Изворна година orig-yearorigyear

Original year of publication; provide specifics

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низа незадолжително
Место на издавање publication-place

Publication place shows after title; if 'place' or 'location' are also given, they are displayed before the title prefixed with 'written at'

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низа незадолжително
Објавено на publication-date

Date of publication when different from the date the work was written; do not wikilink

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низа незадолжително
Без страници nopp

Set to 'y' to suppress the 'p.' or 'pp.' display with 'page' or 'pages' when inappropriate (such as 'Front cover')

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низа незадолжително
arXiv-назнака arxiv

An identifier for arXive electronic preprints of scientific papers

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низа незадолжително
ASIN asin

Amazon Standard Identification Number; 10 characters

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низа незадолжително
ASIN TLD asin-tld

ASIN top-level domain for Amazon sites other than the US

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низа незадолжително
Bibcode bibcode

Bibliographic Reference Code (REFCODE); 19 characters

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низа незадолжително
biorXiv biorxiv

biorXiv identifier; 6 digits

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Ред незадолжително
CiteSeerX citeseerx

CiteSeerX identifier; found after the 'doi=' query parameter

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Ред незадолжително
DOI doi

Digital Object Identifier; begins with '10.'

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низа незадолжително
Неисправен датум за DOI doi-broken-date

The date that the DOI was determined to be broken

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низа незадолжително
ISBN isbn

International Standard Book Number; use the 13-digit ISBN where possible

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низа незадолжително
ISSN issn

International Standard Serial Number; 8 characters; may be split into two groups of four using a hyphen

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низа незадолжително
jfm-код jfm

Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik classification code

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низа незадолжително
JSTOR jstor

JSTOR identifier

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низа незадолжително
LCCN lccn

Library of Congress Control Number

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низа незадолжително
MR mr

Mathematical Reviews identifier

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низа незадолжително
OCLC oclc

Online Computer Library Center number

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низа незадолжително
OL ol

Open Library identifier

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низа незадолжително
OSTI osti

Office of Scientific and Technical Information identifier

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низа незадолжително
PMC pmc

PubMed Center article number

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низа незадолжително
PMID pmid

PubMed Unique Identifier

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низа незадолжително
RFC rfc

Request for Comments number

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низа незадолжително
SSRN ssrn

Social Science Research Network

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низа незадолжително
Zbl zbl

Zentralblatt MATH journal identifier

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низа незадолжително
Назнака id

A unique identifier used where none of the specialized ones are applicable

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низа незадолжително
URL-пристапност url-access

Classification of the access restrictions on the URL ('registration', 'subscription' or 'limited')

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низа незадолжително
Архивска URL archive-urlarchiveurl

The URL of an archived copy of a web page, if or in case the URL becomes unavailable; requires 'archive-date'

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низа предложен
Архивски датум archive-datearchivedate

Date when the original URL was archived; do not wikilink

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низа предложен
Мртва URL dead-urldeadurl

If set to 'no', the title display is adjusted; useful for when the URL is archived preemptively but still live

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низа предложен
Датум на пристап accessdateaccessdate

Целосен датум кога било пристапено до првичниот URL; не користете викиврска

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низа предложен
Цитат quote

Relevant text quoted from the source; displays last, enclosed in quotes; must include terminating punctuation

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низа незадолжително
Нав ref

An anchor identifier; can be made the target of wikilinks to full references; special value 'harv' generates an anchor suitable for the harv template

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низа незадолжително
Завршник postscript

The closing punctuation for the citation; ignored if 'quote' is defined

По основно
.
Пример
празно
Автовредност
празно
Низа незадолжително
Бара претплата subscription

When set to yes, displays “(subscription required)” to indicate an online source that requires subscription

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низа незадолжително
Бара регистрација registration

When set to yes, displays “(registration required)” to indicate an online source that requires registration

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низа незадолжително
Разделник separator

The punctuation used to separate lists of authors, editors, etc.; a space must be encoded as  do not use an asterisk, colon, or hash mark

По основно
.
Пример
празно
Автовредност
празно
Низа незадолжително
Нестручна URL layurl

URL link to a non-technical summary or review of the source; alias of 'laysummary'

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низа незадолжително
Нестручен извор laysource

Name of the source of the laysummary; displays in italics, preceded by an en dash

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низа незадолжително
Нестручен датум laydate

Date of the summary; displays in parentheses

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низа незадолжително
Авторски прикривач author-mask

Replaces the name of the first author with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing author separator; for example, 'with' instead

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низа незадолжително
Презиме 3 last3author3

The surname of the third author; don't wikilink, use 'authorlink3'.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Ред незадолжително
Име 3 first3

Given or first name, middle names, or initials of the third author; don't wikilink.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Ред незадолжително
Статија за авторот 3 authorlink3author3-link

Title of existing Wikipedia article about the third author.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Страница незадолжително
Презиме 4 last4author4

The surname of the fourth author; don't wikilink, use 'authorlink4'.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Ред незадолжително
Име 4 first4

Given or first name, middle names, or initials of the fourth author; don't wikilink.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Ред незадолжително
Статија за авторот 4 authorlink4author4-link

Title of existing Wikipedia article about the fourth author.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Страница незадолжително
Презиме 5 last5author5

The surname of the fifth author; don't wikilink, use 'authorlink5'.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Ред незадолжително
Име 5 first5

Given or first name, middle names, or initials of the fifth author; don't wikilink.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Ред незадолжително
Статија за авторот 5 authorlink5author5-link

Title of existing Wikipedia article about the fifth author.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Страница незадолжително
Презиме 6 last6author6

The surname of the sixth author; don't wikilink, use 'authorlink6'.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Ред незадолжително
Име 6 first6author6-link

Given or first name, middle names, or initials of the sixth author; don't wikilink.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Ред незадолжително
Статија за авторот 6 authorlink6

Title of existing Wikipedia article about the sixth author.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Страница незадолжително
Презиме 7 last7author7

The surname of the seventh author; don't wikilink, use 'authorlink7'.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Ред незадолжително
Име 7 first7

Given or first name, middle names, or initials of the seventh author; don't wikilink.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Ред незадолжително
Статија за авторот 7 authorlink7author7-link

Title of existing Wikipedia article about the seventh author.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Страница незадолжително
Презиме 8 last8author8

The surname of the eighth author; don't wikilink, use 'authorlink8'.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Ред незадолжително
Име 8 first8

Given or first name, middle names, or initials of the eighth author; don't wikilink.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Ред незадолжително
Статија за авторот 8 authorlink8author8-link

Title of existing Wikipedia article about the eighth author.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Страница незадолжително
Презиме 9 last9author9

The surname of the ninth author; don't wikilink, use 'authorlink9'. If nine authors are defined, then only eight will show and 'et al.' will show in place of the last author.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Ред незадолжително
Име 9 first9

Given or first name, middle names, or initials of the ninth author; don't wikilink.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Ред незадолжително
Статија за авторот 9 authorlink9author9-link

Title of existing Wikipedia article about the ninth author.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Страница незадолжително
Авторски разделник на името author-name-separator

Changes the separator between last and first names; defaults to a comma and space; a space must be encoded as  do not use an asterisk, colon, or hash mark

По основно
,
Пример
празно
Автовредност
празно
Низа незадолжително
Авторски разделник author-separator

Changes the separator between authors; defaults to a semicolon and space; a space must be encoded as  do not use an asterisk, colon, or hash mark

По основно
;
Пример
празно
Автовредност
празно
Низа незадолжително
Автори за приказ display-authorsdisplayauthors

Number of authors to display before 'et al.' is used; default is to do so after 8 of 9 are listed.

По основно
8
Пример
празно
Автовредност
празно
Број незадолжително
Сврзник за последниот автор lastauthoramp

When set to any value, changes the separator between the last two names of the author list to 'space ampersand space'

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низа незадолжително
Презиме на уредникот 3 editor3-lasteditor3

The surname of the third editor; don't wikilink, use 'editor3-link'.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Ред незадолжително
Име на уредникот 3 editor3-first

Given or first name, middle names, or initials of the third editor; don't wikilink.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Ред незадолжително
Статија за уредникот 3 editor3-linkeditor3linkeditorlink3

Title of existing Wikipedia article about the third editor.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Страница незадолжително
Презиме на уредникот 4 editor4-lasteditor4

The surname of the fourth editor; don't wikilink, use 'editor4-link'.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Ред незадолжително
Име на уредникот 4 editor4-first

Given or first name, middle names, or initials of the fourth editor; don't wikilink.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Ред незадолжително
Статија за уредникот 4 editor4-linkeditor4linkeditorlink4

Title of existing Wikipedia article about the fourth editor.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Страница незадолжително
Презиме на уредникот 5 editor5-lasteditor5

The surname of the fifth editor; don't wikilink, use 'editor5-link'.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Ред незадолжително
Име на уредникот 5 editor5-first

Given or first name, middle names, or initials of the fifth editor; don't wikilink.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Ред незадолжително
Статија за уредникот 5 editor5-linkeditor5linkeditorlink5

Title of existing Wikipedia article about the fifth editor.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Страница незадолжително
Презиме на уредникот 6 editor6-lasteditor6

The surname of the sixth editor; don't wikilink, use 'editor6-link'.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Ред незадолжително
Име на уредникот 6 editor6-first

Given or first name, middle names, or initials of the sixth editor; don't wikilink.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Ред незадолжително
Статија за уредникот 6 editor6-linkeditor6linkeditorlink6

Title of existing Wikipedia article about the sixth editor.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Страница незадолжително
Презиме на уредникот 7 editor7-lasteditor7

The surname of the seventh editor; don't wikilink, use 'editor7-link'.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Ред незадолжително
Име на уредникот 7 editor7-first

Given or first name, middle names, or initials of the seventh editor; don't wikilink.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Ред незадолжително
Статија за уредникот 7 editor7-linkeditor7linkeditorlink7

Title of existing Wikipedia article about the seventh editor.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Страница незадолжително
Презиме на уредникот 8 editor8-lasteditor8

The surname of the eighth editor; don't wikilink, use 'editor8-link'.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Ред незадолжително
Име на уредникот 8 editor8-first

Given or first name, middle names, or initials of the eighth editor; don't wikilink.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Ред незадолжително
Статија за уредникот 8 editor8-linkeditor8linkeditorlink8

Title of existing Wikipedia article about the eighth editor.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Страница незадолжително
Презиме на уредникот 9 editor9-lasteditor9

The surname of the ninth editor; don't wikilink, use 'editor9-link'.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Ред незадолжително
Име на уредникот 9 editor9-first

Given or first name, middle names, or initials of the ninth editor; don't wikilink.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Ред незадолжително
Статија за уредникот 9 editor9-linkeditor9linkeditorlink9

Title of existing Wikipedia article about the ninth editor.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Страница незадолжително
Издание edition

Specify the edition or revision of the source, when applicable. For example: '2nd' or '5.1'. What you supply here is suffixed by ' ed.'

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низа незадолжително
Bibcode-пристапност bibcode-access

If the full text is available from ADS via this Bibcode, type 'free'.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низа незадолжително
DOI-пристапност doi-access

If the full text is free to read via the DOI, type 'free'.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низа незадолжително
HDL-пристапност hdl-access

If the full text is free to read via the HDL, type 'free'.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низа незадолжително
Jstor-пристапност jstor-access

If the full text is free to read on Jstor, type 'free'.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низа незадолжително
OpenLibrary-пристапност ol-access

If the full text is free to read on OpenLibrary, type 'free'.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низа незадолжително
OSTI-пристапност osti-access

If the full text is free to read on OSTI, type 'free'.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низа незадолжително