Шаблон:Наведена мрежна страница

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
Padlock.svg

Овој високоризичен шаблон е заштитен од уредување со цел да се спречи вандализам. (дневник на заштувања). Ве молиме дискутирајте ги измените во страницата за разговор или барајте отстранување на заштитата. Можете да користите {{editprotected}} на страницата за разговор за да побарате од администарторот да изврши уредување наместо вас.

Икона за документација Шаблонска документација[преглед] [уреди] [историја] [превчитај]
Кратенки:
Шаблон:нмс

Шаблонов служи за наведување на некоја страница од мрежно несто. Бидејќи насловот му е долг, користете го скратениот облик {{нмс}}

A general discussion of the use of templates for adding citation of open-source web content to Wikipedia articles is available at citation templates.

Начин на користење

Сите параметри треба да се со мали букви, во спротивно статијата ќе биде категоризирана во категорија на статии со невалидни шаблони за наведување на мрежни страници. Користи "url", "title", итн. - не "Url", "Title", итн.

Вообичаена употреба

Вообичаено (со тековен датум)

{{нмс| title= | url= | work= | publisher= | date= | accessdate=2018-09-24}}

Користење на last, first и coauthor(s) (со тековен датум)

{{нмс | last= | first= | coauthors= | title= | url= | date= | work= | publisher= | accessdate=2018-09-24 }}

Користење на author (со тековен датум)

{{нмс | author= | title= | url= | work= | publisher= | date= | accessdate=2018-09-24}}

Using archived version

{{нмс | author= | title= | url= | archiveurl= | work= | publisher= | archivedate= | date= | accessdate= 2018-09-24}}

Сите параметри

When copying all parameters, in either horizontal or vertical layout, delete those you don't need.

All parameters, horizontal layout

{{нмс |first= |last= |author= |authorlink= |coauthors= |title= |url= |archiveurl= |work= |publisher= |location= |page= |pages= |language= |format= |doi= |date= |month= |year= |archivedate= |accessdate= |quote= }}

All parameters, vertical layout
{{нмс
| first    = 
| last    = 
| author   = 
| authorlink = 
| coauthors  = 
| title    = 
| url     = 
| archiveurl = 
| work    = 
| publisher  = 
| location  = 
| page    = 
| pages    = 
| language  = 
| format   = 
| doi     = 
| date    = 
| year    = 
| month    = 
| archivedate = 
| accessdate = 
| quote    = 
}}

Задолжителни параметри

 • url: URL на on-line содржина. Наведувањето на url-то започнува со компуникациски протокол т.е. http://.
 • title: Наслов на on-line содржина.

Изборни параметри

 • author: автор
  • last заедно со first, за да даде last, first
  • authorlink заедно со author или со last & first за врска до соодветна википедија статија. Не функционира со URL-а.
  • coauthors: наведување на дополнителни автори/коавтори
 • датумски параметар:
  • either date: Целосен датум на објавување. Треба да биде со ист формат како што се користи во главниот текст на статијата и не треба да биде во форма на вики врска. (согласно)
  • or year: Year of publication, and month: Name of the month of publication. If you also have the day, use date instead. Should not be wikilinked.
 • format: формат, т.е. PDF; HTML се подразбира ако нема ништо наведено.
 • work: Ако страницата е дел од поголем труд, како на пример книга, списание или веб страница, се наведува името на тој труд.
 • publisher: Publisher, if any—for example if the website is hosted by a government service, educational institution, or company
  • location: Geographical place of publication.
 • pages: стр. 5–7: прва страница и изборно последната страница. This is for listing the pages relevant to the citation, not the total number of pages in the book.
 • language: language of publication (don't specify "English" as this is the default).
 • doi: A digital object identifier for the document, such as 10.1038/news070508-7
  • Doilabel: If the doi contains some characters that must be escaped, use "doilabel" for the unescaped version. See {{doi}}: "id" is equivalent to "doi" and "label" is "doilabel"
 • archive parameters (if used, must be used both of them together)
  • archiveurl: The URL of an archived copy of the page, if (or in case) the url becomes unavailable. Typically used to refer to services like WebCite and Archive.org.
  • archivedate: Date when the item was archived. Should be in the same format as used in the main text of the article and should not be wikilinked. (per Manual of Style (dates))
 • accessdate: Целосен датум кога е пристапено кон содржината, во соодветен формат за статијата. Не треба да биде во форма на викиврска.
 • quote: Relevant quote from online item.

Дуплирани точки

By default, cite web separates fields with periods, so don't encode a field ending with a period or a duplicate period will be added. Example: publisher=Camelot, Inc will correctly show as Camelot, Inc. but publisher=Camelot, Inc. will incorrectly show as Camelot, Inc..

Примери

Some standard use cases
 • {{нмс |author=Doe, John |title=My favorite things part II |publisher=Open Publishing |date=2005-04-30 |work=Encyclopedia of things |url=http://www.example.org/ |accessdate=2005-07-06 }}
  Doe, John (30 април 2005). „My favorite things part II“. Encyclopedia of things. Open Publishing. http://www.example.org/. посет. 6 јули 2005 г. 
 • {{нмс |author=Doe, John |title=My favorite things part II |date=2005-04-30 |work=Encyclopedia of things |url=http://www.example.org/ |accessdate=2005-07-06 }}
  Doe, John (30 април 2005). „My favorite things part II“. Encyclopedia of things. http://www.example.org/. посет. 6 јули 2005 г. 
 • {{нмс |url=http://www.nfl.com/fans/ |title=Digest of rules |publisher= National Football League |accessdate=2005-07-06 }}
  „Digest of rules“. National Football League. http://www.nfl.com/fans/. посет. 6 јули 2005 г. 
Користење на format
јазик
 • {{нмс |author=Joliet, François |title=Honnit soit qui mal y pense |date=2005-04-30 |url=http://www.example.org/ |accessdate=2005-07-06 |language=French }}
  Joliet, François (30 април 2005). „Honnit soit qui mal y pense“ (на french). http://www.example.org/. посет. 6 јули 2005 г. 
коавтори
 • {{нмс |first=John |last=Doe |coauthors=Smith, Peter; Smythe, Jim |title=My favorite things part II |publisher=Open Publishing |date=2005-04-30 |work=Encyclopedia of things |url=http://www.example.org/ |accessdate=2006-05-16 }}
  Doe, John (30 април 2005). „My favorite things part II“. Encyclopedia of things. Open Publishing. http://www.example.org/. посет. 16 мај 2006 г. 
Без автор
 • {{нмс |title=My favorite things part II |publisher=Open Publishing |date=2005-04-30 |work=Encyclopedia of things |url=http://www.example.org/ | accessdate=2006-05-16 }}
  „My favorite things part II“. Encyclopedia of things. Open Publishing. 30 април 2005. http://www.example.org/. посет. 16 мај 2006 г. 
Без автор, без издавач
 • {{нмс |title=My favorite things part II |date=2005-04-30 |work=Encyclopedia of things |url=http://www.example.org/ |accessdate=2005-07-06 }}
  „My favorite things part II“. Encyclopedia of things. 30 април 2005. http://www.example.org/. посет. 6 јули 2005 г. 
Using "archiveurl" and "archivedate" for webpages that have been archived
Користење на "наводници"
 • {{нмс |title=My favorite things part II |work=Encyclopedia of things |url=http://www.example.org/ |accessdate=2005-07-06 |quote=Lorem ipsum dolor. }}
  „My favorite things part II“. Encyclopedia of things. http://www.example.org/. посет. 6 јули 2005 г. „Lorem ipsum dolor.“ 

TemplateData

Создава навод до мрежна страница користејќи ги информациите како URL и наслов. Користен само за извори кои не се опишани од специфичните шаблони за наводи за книги, списанија, весници, итн.

Шаблонски параметри

Овој шаблон претпочита параметрите да се форматирани во ред.

ПараметарОписТипСтатус
URLurlURL

URL на мрежното место каде може да се пронајде текстот. Мора да биде запишано како "http://..." или можеби како "//..."

По основно
празно
Пример
https://www.makedonika.org//...
Автовредност
празно
Низазадолжително
Насловtitle

Насловот на страницата на изворот на мрежното место; ќе биде прикажано со знаци за цитат. Обично може да се пронајде на врвот на вашиот прелистувач. Не е името на мрежното место.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низазадолжително
Презимеlastlast1authorauthor1author1-lastauthor-lastsurname1author-last1subject1surnameauthor-lastsubject

Презимот на авторот; без викиврска, користете 'authorlink'; може да му додаваат броеви за повеќе автори

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Редпредложен
Имеfirstgivenauthor-firstfirst1given1author-first1author1-first

Име, средно име, или иницијали на авторот; без викитекст, користете 'authorlink'; може да му додаваат броеви за повеќе автори

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Редпредложен
Статија за авторотauthorlinkauthor-linksubjectlinksubject-linkauthorlink1author-link1author1-linksubjectlink1author1linksubject-link1subject1-linksubject1link

Title of existing Wikipedia article about the author; can suffix with a numeral to add additional authors

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Страницанезадолжително
Список на авториauthorspeoplehostcredits

List of authors as a free form list. Use of this parameter is discouraged, "lastn" to "firstn" are preferable. Warning: do not use if last or any of its aliases are used.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низанезадолжително
Презиме 2last2author2

The surname of the second author; don't wikilink, use 'authorlink2'.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Реднезадолжително
Име 2first2

Given or first name, middle names, or initials of the second author; don't wikilink.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Реднезадолжително
Статија за авторот 2authorlink2author2-link

Title of existing Wikipedia article about the second author.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Страницанезадолжително
Датум на изворотdate

Целосен датум кога е објавен изворот; ако е непознат, користете го датумот на пристапување; не користете викиврска

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низапредложен
Година на издавањеyear

Year of the source being referenced; use 'date' instead, if month and day are also known

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низанезадолжително
Презиме на уредникотeditor-lasteditor1-last editor editors

The surname of the editor; don't wikilink, use 'editor-link'; can suffix with a numeral to add additional editors.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Реднезадолжително
Име на уредникотeditor-firsteditor1-first

Given or first name, middle names, or initials of the editor; don't wikilink, use 'editor-link'; can suffix with a numeral to add additional editors; alias of 'editor1-first'

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Реднезадолжително
Статија за уредникотeditor-linkeditor1-link

Title of existing Wikipedia article about the editor; can suffix with a numeral to add additional editors

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Страницанезадолжително
Презиме на уредникот 2editor2-lasteditor2

The surname of the second editor; don't wikilink, use 'editor2-link'.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Реднезадолжително
Име на уредникот 2editor2-first

Given or first name, middle names, or initials of the second editor; don't wikilink.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Реднезадолжително
Статија за уредникот 2editor2-linkeditor2linkeditorlink2

Title of existing Wikipedia article about the second editor.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Страницанезадолжително
Мрежно местоworkwork

Име на мрежното место; може да биде викиврска; ќе се прикажува со закосени букви. Употребата на „Издавач“ и „Мрежно место“ е излишно во повеќето случаи

По основно
празно
Пример
Идивиди
Автовредност
празно
Низапредложен
Сериска назнакаseries

Series identifier when the source is part of a series, such as a book series or a journal

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низанезадолжително
Издавачpublisher

Име на издавачот; може да биде викиврска. Употребата на „Издавач“ и „Мрежно место“ е излишно во повеќето случаи.

По основно
празно
Пример
"CBS Interactive", сопственик на "Metacritic.com"
Автовредност
празно
Низанезадолжително
Место на издавањеlocation

Geographical place of publication; usually not wikilinked; omit when the publication name includes place; alias of 'place'

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низанезадолжително
Страницаpage

Page in the source that supports the content; displays after 'p.'

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низанезадолжително
Странициpages

Pages in the source that support the content (not an indication of the number of pages in the source; displays after 'pp.'

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низанезадолжително
Наat

May be used instead of 'page' or 'pages' where a page number is inappropriate or insufficient

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низанезадолжително
Јазикlanguage

The language in which the source is written, if not English; use the full language name; do not use icons or templates

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низанезадолжително
Прилагод. за писмоscript-title

For titles in languages that do not use a Latin-based alphabet (Arabic, Chinese, Cyrillic, Greek, Hebrew, Japanese, Korean, Vietnamese, etc). Prefix with two-character ISO639-1 language code followed by a colon. For Japanese use: |script-title=ja:...

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низанезадолжително
Преведен насловtrans-titletrans_title

An English language title, if the source cited is in a foreign language; 'language' is recommended

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низанезадолжително
Видtype

Additional information about the media type of the source; format in sentence case

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низанезадолжително
Форматformat

Format of the work referred to by 'url'; examples: PDF, DOC, XLS; do not specify HTML

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низанезадолжително
Другиothers

Used to record other (non-author) contributions to the work, such as 'Illustrated by John Smith' or 'Translated by John Smith'. Only one ''others'' parameter is allowed: e.g., 'Illustrated by Jane Doe; Translated by John Smith'

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низанезадолжително
Изворна годинаorig-yearorigyear

Original year of publication; provide specifics

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низанезадолжително
Место на издавањеpublication-place

Publication place shows after title; if 'place' or 'location' are also given, they are displayed before the title prefixed with 'written at'

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низанезадолжително
Објавено наpublication-date

Date of publication when different from the date the work was written; do not wikilink

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низанезадолжително
Без странициnopp

Set to 'y' to suppress the 'p.' or 'pp.' display with 'page' or 'pages' when inappropriate (such as 'Front cover')

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низанезадолжително
arXiv-назнакаarxiv

An identifier for arXive electronic preprints of scientific papers

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низанезадолжително
ASINasin

Amazon Standard Identification Number; 10 characters

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низанезадолжително
ASIN TLDasin-tld

ASIN top-level domain for Amazon sites other than the US

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низанезадолжително
Bibcodebibcode

Bibliographic Reference Code (REFCODE); 19 characters

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низанезадолжително
biorXivbiorxiv

biorXiv identifier; 6 digits

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Реднезадолжително
CiteSeerXciteseerx

CiteSeerX identifier; found after the 'doi=' query parameter

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Реднезадолжително
DOIdoi

Digital Object Identifier; begins with '10.'

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низанезадолжително
Неисправен датум за DOIdoi-broken-date

The date that the DOI was determined to be broken

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низанезадолжително
ISBNisbn

International Standard Book Number; use the 13-digit ISBN where possible

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низанезадолжително
ISSNissn

International Standard Serial Number; 8 characters; may be split into two groups of four using a hyphen

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низанезадолжително
jfm-кодjfm

Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik classification code

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низанезадолжително
JSTORjstor

JSTOR identifier

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низанезадолжително
LCCNlccn

Library of Congress Control Number

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низанезадолжително
MRmr

Mathematical Reviews identifier

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низанезадолжително
OCLCoclc

Online Computer Library Center number

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низанезадолжително
OLol

Open Library identifier

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низанезадолжително
OSTIosti

Office of Scientific and Technical Information identifier

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низанезадолжително
PMCpmc

PubMed Center article number

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низанезадолжително
PMIDpmid

PubMed Unique Identifier

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низанезадолжително
RFCrfc

Request for Comments number

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низанезадолжително
SSRNssrn

Social Science Research Network

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низанезадолжително
Zblzbl

Zentralblatt MATH journal identifier

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низанезадолжително
Назнакаid

A unique identifier used where none of the specialized ones are applicable

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низанезадолжително
URL-пристапностurl-access

Classification of the access restrictions on the URL ('registration', 'subscription' or 'limited')

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низанезадолжително
Архивска URLarchive-urlarchiveurl

The URL of an archived copy of a web page, if or in case the URL becomes unavailable; requires 'archive-date'

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низапредложен
Архивски датумarchive-datearchivedate

Date when the original URL was archived; do not wikilink

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низапредложен
Мртва URLdead-urldeadurl

If set to 'no', the title display is adjusted; useful for when the URL is archived preemptively but still live

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низапредложен
Датум на пристапaccessdateaccessdate

Целосен датум кога било пристапено до првичниот URL; не користете викиврска

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низапредложен
Цитатquote

Relevant text quoted from the source; displays last, enclosed in quotes; must include terminating punctuation

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низанезадолжително
Навref

An anchor identifier; can be made the target of wikilinks to full references; special value 'harv' generates an anchor suitable for the harv template

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низанезадолжително
Завршникpostscript

The closing punctuation for the citation; ignored if 'quote' is defined

По основно
.
Пример
празно
Автовредност
празно
Низанезадолжително
Бара претплатаsubscription

When set to yes, displays “(subscription required)” to indicate an online source that requires subscription

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низанезадолжително
Бара регистрацијаregistration

When set to yes, displays “(registration required)” to indicate an online source that requires registration

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низанезадолжително
Разделникseparator

The punctuation used to separate lists of authors, editors, etc.; a space must be encoded as  do not use an asterisk, colon, or hash mark

По основно
.
Пример
празно
Автовредност
празно
Низанезадолжително
Нестручна URLlayurl

URL link to a non-technical summary or review of the source; alias of 'laysummary'

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низанезадолжително
Нестручен изворlaysource

Name of the source of the laysummary; displays in italics, preceded by an en dash

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низанезадолжително
Нестручен датумlaydate

Date of the summary; displays in parentheses

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низанезадолжително
Авторски прикривачauthor-mask

Replaces the name of the first author with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing author separator; for example, 'with' instead

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низанезадолжително
Презиме 3last3author3

The surname of the third author; don't wikilink, use 'authorlink3'.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Реднезадолжително
Име 3first3

Given or first name, middle names, or initials of the third author; don't wikilink.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Реднезадолжително
Статија за авторот 3authorlink3author3-link

Title of existing Wikipedia article about the third author.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Страницанезадолжително
Презиме 4last4author4

The surname of the fourth author; don't wikilink, use 'authorlink4'.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Реднезадолжително
Име 4first4

Given or first name, middle names, or initials of the fourth author; don't wikilink.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Реднезадолжително
Статија за авторот 4authorlink4author4-link

Title of existing Wikipedia article about the fourth author.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Страницанезадолжително
Презиме 5last5author5

The surname of the fifth author; don't wikilink, use 'authorlink5'.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Реднезадолжително
Име 5first5

Given or first name, middle names, or initials of the fifth author; don't wikilink.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Реднезадолжително
Статија за авторот 5authorlink5author5-link

Title of existing Wikipedia article about the fifth author.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Страницанезадолжително
Презиме 6last6author6

The surname of the sixth author; don't wikilink, use 'authorlink6'.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Реднезадолжително
Име 6first6author6-link

Given or first name, middle names, or initials of the sixth author; don't wikilink.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Реднезадолжително
Статија за авторот 6authorlink6

Title of existing Wikipedia article about the sixth author.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Страницанезадолжително
Презиме 7last7author7

The surname of the seventh author; don't wikilink, use 'authorlink7'.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Реднезадолжително
Име 7first7

Given or first name, middle names, or initials of the seventh author; don't wikilink.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Реднезадолжително
Статија за авторот 7authorlink7author7-link

Title of existing Wikipedia article about the seventh author.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Страницанезадолжително
Презиме 8last8author8

The surname of the eighth author; don't wikilink, use 'authorlink8'.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Реднезадолжително
Име 8first8

Given or first name, middle names, or initials of the eighth author; don't wikilink.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Реднезадолжително
Статија за авторот 8authorlink8author8-link

Title of existing Wikipedia article about the eighth author.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Страницанезадолжително
Презиме 9last9author9

The surname of the ninth author; don't wikilink, use 'authorlink9'. If nine authors are defined, then only eight will show and 'et al.' will show in place of the last author.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Реднезадолжително
Име 9first9

Given or first name, middle names, or initials of the ninth author; don't wikilink.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Реднезадолжително
Статија за авторот 9authorlink9author9-link

Title of existing Wikipedia article about the ninth author.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Страницанезадолжително
Авторски разделник на иметоauthor-name-separator

Changes the separator between last and first names; defaults to a comma and space; a space must be encoded as  do not use an asterisk, colon, or hash mark

По основно
,
Пример
празно
Автовредност
празно
Низанезадолжително
Авторски разделникauthor-separator

Changes the separator between authors; defaults to a semicolon and space; a space must be encoded as  do not use an asterisk, colon, or hash mark

По основно
;
Пример
празно
Автовредност
празно
Низанезадолжително
Автори за приказdisplay-authorsdisplayauthors

Number of authors to display before 'et al.' is used; default is to do so after 8 of 9 are listed.

По основно
8
Пример
празно
Автовредност
празно
Бројнезадолжително
Сврзник за последниот авторlastauthoramp

When set to any value, changes the separator between the last two names of the author list to 'space ampersand space'

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низанезадолжително
Презиме на уредникот 3editor3-lasteditor3

The surname of the third editor; don't wikilink, use 'editor3-link'.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Реднезадолжително
Име на уредникот 3editor3-first

Given or first name, middle names, or initials of the third editor; don't wikilink.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Реднезадолжително
Статија за уредникот 3editor3-linkeditor3linkeditorlink3

Title of existing Wikipedia article about the third editor.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Страницанезадолжително
Презиме на уредникот 4editor4-lasteditor4

The surname of the fourth editor; don't wikilink, use 'editor4-link'.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Реднезадолжително
Име на уредникот 4editor4-first

Given or first name, middle names, or initials of the fourth editor; don't wikilink.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Реднезадолжително
Статија за уредникот 4editor4-linkeditor4linkeditorlink4

Title of existing Wikipedia article about the fourth editor.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Страницанезадолжително
Презиме на уредникот 5editor5-lasteditor5

The surname of the fifth editor; don't wikilink, use 'editor5-link'.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Реднезадолжително
Име на уредникот 5editor5-first

Given or first name, middle names, or initials of the fifth editor; don't wikilink.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Реднезадолжително
Статија за уредникот 5editor5-linkeditor5linkeditorlink5

Title of existing Wikipedia article about the fifth editor.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Страницанезадолжително
Презиме на уредникот 6editor6-lasteditor6

The surname of the sixth editor; don't wikilink, use 'editor6-link'.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Реднезадолжително
Име на уредникот 6editor6-first

Given or first name, middle names, or initials of the sixth editor; don't wikilink.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Реднезадолжително
Статија за уредникот 6editor6-linkeditor6linkeditorlink6

Title of existing Wikipedia article about the sixth editor.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Страницанезадолжително
Презиме на уредникот 7editor7-lasteditor7

The surname of the seventh editor; don't wikilink, use 'editor7-link'.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Реднезадолжително
Име на уредникот 7editor7-first

Given or first name, middle names, or initials of the seventh editor; don't wikilink.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Реднезадолжително
Статија за уредникот 7editor7-linkeditor7linkeditorlink7

Title of existing Wikipedia article about the seventh editor.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Страницанезадолжително
Презиме на уредникот 8editor8-lasteditor8

The surname of the eighth editor; don't wikilink, use 'editor8-link'.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Реднезадолжително
Име на уредникот 8editor8-first

Given or first name, middle names, or initials of the eighth editor; don't wikilink.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Реднезадолжително
Статија за уредникот 8editor8-linkeditor8linkeditorlink8

Title of existing Wikipedia article about the eighth editor.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Страницанезадолжително
Презиме на уредникот 9editor9-lasteditor9

The surname of the ninth editor; don't wikilink, use 'editor9-link'.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Реднезадолжително
Име на уредникот 9editor9-first

Given or first name, middle names, or initials of the ninth editor; don't wikilink.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Реднезадолжително
Статија за уредникот 9editor9-linkeditor9linkeditorlink9

Title of existing Wikipedia article about the ninth editor.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Страницанезадолжително
Изданиеedition

Specify the edition or revision of the source, when applicable. For example: '2nd' or '5.1'. What you supply here is suffixed by ' ed.'

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низанезадолжително
Bibcode-пристапностbibcode-access

If the full text is available from ADS via this Bibcode, type 'free'.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низанезадолжително
DOI-пристапностdoi-access

If the full text is free to read via the DOI, type 'free'.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низанезадолжително
HDL-пристапностhdl-access

If the full text is free to read via the HDL, type 'free'.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низанезадолжително
Jstor-пристапностjstor-access

If the full text is free to read on Jstor, type 'free'.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низанезадолжително
OpenLibrary-пристапностol-access

If the full text is free to read on OpenLibrary, type 'free'.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низанезадолжително
OSTI-пристапностosti-access

If the full text is free to read on OSTI, type 'free'.

По основно
празно
Пример
празно
Автовредност
празно
Низанезадолжително