Човеково жртвување кај Маите

Од Википедија — слободната енциклопедија

Човековото жртвување кај Маите воглавно имало религиозен карактер и со тоа се мислело дека се прави жртва кон одреден бог. Маите верувале дека варовнички сеноти биле премин од материјалниот до духовниот свет. Така во сенотите денес се пронајдени голем број на човекови остатоци, повеќето од нив луѓе под 20 години.