Црна боја

From Википедија
Jump to navigation Jump to search
Црна
За координативе     Бојни координати
Хекс. тројка#000000
sRGB1    (r, g, b)(0, 0, 0)
CMYK2   (c, m, y, k)(0, 0, 0, 100)
HSV       (h, s, v)(-°, -%, 0%)
Извор[се бара извор]
1: Нормализирано на [0–255]
2: Нормализирано на [0–100]

Црна боја е боја на објектите кои не емитираат ниту отсјај ниту било каква видливост на делот од спектарот. Таквите објекти ја апсорбираат целата видлива светлина. Понекогаш таквите објекти се нарекуваат ахроматски, но сепак црната се третира како боја.