Циклотомично растројство

Од Википедија — слободната енциклопедија

Циклотимија претставува перзистентна нестабилност на расположението, кое содржи бројни периоди на блага депресија и блага хипоманија, меѓутоа кои по својата тежина или времетраење не одговараат на дијагнозата биполарно афективно растројство. Нестабилноста на расположението обично започнува во триесеттите години од животот и уште од почетокот зема хроничен тек, иако се случуваат кратки периоди на подобрување.