Целофизоиди

Од Википедија — слободната енциклопедија
{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/Предлошка:Автотаксономија/Целофизоиди|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}} |machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}} |machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}
Целофизоиди
Скелет од Coelophysis bauri
Научна класификација [ у ]
Непознат таксон (попр): Целофизоиди
Вид: Целофизоиди
Научен назив
Целофизоиди
Нопча, 1928
Subgroups
Синоними
  • Podokesauroidea Huene, 1914

Целофизоиди или Coelophysoidea - диносауруси кои живееле во периодот од доцниот Тријас и раната Јура. Тие биле распространети географски и најверојатно живееле на сите континенти. Целофизоидите биле тенки, месојадни диносауруси и по форма биле слични со Целуросаурусите, со кои порано биле заедно класифицирани, а некои видови имале деликатни мозочни нерви. Големините се движат од околу 1 до 6 метри во должина. Не е познато каков вид на надворешна обвивка имал овој вид на диносаурус, и разни уметници ги прикажале како лушпести или како пердувести . Некои видови можеби живееле во заедница, како што се заклучува од места каде се пронајдени бројни фосили на едно место.

Примери на целофизоиди се Целофиз, Прокомпсогнатус и Лилиенстернус. Повеќето диносауруси порано се наоѓале во подкласата на „Подокесаурус“ кои денес се класифицирани како целофизоиди.

И покрај својата многу рана појава во фосилните записи, целофизоидите имаат голем број на изведени одлики кои ги одделуваат од примитивните (базални) тероподи. Меѓу најистакнатите од овие изведени одлики ( апоморфии ) е начинот на кој се поврзани коските на горната вилица (артикулација на премаксила - максила ), која е флексибилна со длабок јаз помеѓу забите во двете коски. Главен извор на несогласување меѓу експертите за троподите е дали целофизоидите споделувале или не неодамнешен заеднички предок со Цератосаурија ( sensu stricto ) отколку што тоа го правеле цератосаурите со другите тероподи. Најновите анализи укажуваат на последното, дека целофизоидите не формирале природна група заедно со цератосаурите . Слично на тоа, додека <i id="mwHw">Дилофосаурусот</i> и слични тероподи традиционално се класифицираат како целофизоиди, неколку студии објавени кон крајот на 2000-тите години сугерираат дека тие всушност можат да бидат поблиски поврзани со тетанурантите .[1]

Целофициоидеја

ДиплосаурусСаркосаурус
ГоџирасаурусЗупајсаурус


Coelophysidae

ПрокомпспгнатусСегисаурусЛилиенстернус
ЦелофизисМегапносаурус
Лилиенстернус
Лофострофеус


 Coelophysidae 

"Megapnosaurus" kayentakatae
ЦелофизисCoelophysis rhodesiensis


Наводи[уреди | уреди извор]

  1. Smith, N.D., Makovicky, P.J., Pol, D., Hammer, W.R., and Currie, P.J. (2007). "The dinosaurs of the Early Jurassic Hanson Formation of the Central Transantarctic Mountains: Phylogenetic review and synthesis." In Cooper, A.K. and Raymond, C.R. et al. (eds.), Antarctica: A Keystone in a Changing World––Online Proceedings of the 10th ISAES, USGS Open-File Report 2007-1047, Short Research Paper 003, 5 p.; doi:10.3133/of2007-1047.srp003.

Литература[уреди | уреди извор]

  • Раухут и Хунгербулер (2000). „Преглед на европски тријаски терододи“. Гаја, 15 : 75-88.
  • Тикоски, РС (2005). „Анатомија, онтогенија и филогенија на коелофизоидни тероподи“. Докторска дисертација.
  • Јејтс, А.М., 2006 година (за 2005 година). „Нов диносаурус од теропод од раната Јура во Јужна Африка и неговите импликации за раната еволуција на троподите“ Палеонтологија Африкана, 41 : 105-122.