Хлајски јазици

From Википедија
Jump to navigation Jump to search
Хлајски
Ли, Цун
Географска
распространетост:
Хајнан
Класификација:Крадајски
  • хлајски
Гранки:

Хлајските јазици се основна гранка на поголемото крадајско семејство на јазици што се зборуваат на кинескиот остров Хајнан. Тука спаѓа самиот хлајски јазик (со 600.000 говорници), неговиот дијалект „Камау“, со 60.000 и јазикот Цун,[1] со 80.000 говорници.

Поврзано[edit | edit source]

Белешки[edit | edit source]

  1. „Етнолог“ погрешно го наведува Цун како јазик од кадајското семејство.

Наводи[edit | edit source]

  • Weera Ostapirat (2005). Review of Ouyang Jueya, The Cun Language (1998). In Linguistics of the Tibeto-Burman Area 28 (1) 99ff.[1]