Хикелово правило

Од Википедија — слободната енциклопедија

Покрај бензенот (C6H6) и голем број други соединенија се викаат ароматични.

Едно соеднинение за да е ароматично треба да го исполнува Хикеловото правило кое гласи:

Соединенијата се ароматични ако молекулата е циклична и планарна и ако содржи 4n+2 електрони, кои можат да градат π-врски (т.н. π-електрони) каде што n e некој природен број т.е. 1, 2, 3, 4...