Футура Прилеп

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
Футура
ТД
ТД
Место
Општина: Прилеп
Место: Прилеп
Адреса: Ул.Трајко Николоски бб
Основни информации
Основано: 1993
Контакт информации

Футура е претпријатие за трговија на големо, која во Прилеп е присутна веќе двасеет години.

Футура Прилеп

Историјат на Футура Прилеп[уреди | уреди извор]

Футура ПП

Футура претставува претпријатие кое се знаимава со трговија на големо.Почетоците на ова претпријатие биле уште во 1993 година , тогаш Футура претставувала претпријатие кое се знаимавало со трговија на мало.Во 1996 Футура преминува во претпријатие кое се занимава со трговија на големо.Во период кога Македонија била самостојна држава само две години , тешко било да се просперира на пазарот па таков случај било и со Футура , која почнала на почетокот како претпријатие на мало , а потоа како што поминувале годните така и Футура се усовршувала и за период од три години таа од претпријатие кое се занимавало со трговија на мало , преминала во предтпријатие кое се знаимавало со трговија на големо.Тоа биле тешки денови но сепак со голем труд и ентузијазам претпријатието станало едно од попознатите претптијатија во Прилеп. Локацијата кога се основало ова претпријатие била на ул.Трајко Николоски бр. 5 тоа било времето кога Футура работела како претпријатие со трговија на мало.После тоа како што поминувале годините просторот во кој се наоѓала Футура бил преместен затоа што претпријатието се проширило и се занимавало со трговија на големо и поради потребата на поголем простор за да се извршуваат работите во претпријатието Футура е преместена на ул. Трајко Николоски бб , во поголема зграда со модерен изглед. Футура се разликува од другите претпријатија по тоа што во нејзината историја од нејзиното создавање па сè до денес на чело на раководењето на ова претпријатие бил и е, еден директор и тоа дир. Тони Тарунџиоски.

Футура денес[уреди | уреди извор]

Футура

Од нејзиното создавање па сè до денес настанале големи промени во Футура.Денес Футура е претпријатие кое се занимава со трговија на големо и е многу позната во град Прилеп и во околината.Ако во почетокот на нејзиното работење се знаимавала со малопродажба , денес Футура работи на трговија со големо на принципот Приселинг, што значи првин се земаат нарачките па се испорачува стоката до потрошувачите.Ако на почетокот Футура се занимавала со малопродажба денес таа со трговија на големо не само што е застапена во Прилеп туку е присутна и позната и во други градови како што се Битола , Ресен , Крушево , Демир Хисар и Македонски Брод.Футура денес соработува со околу двестотини добавувачи и околу петстотини купувачи.Идни цели на Футура се нејзино проширување и застапеност на повеќе градови.

Вработени[уреди | уреди извор]

На почетокот на нејзиното основање Футура започнала со работа само со три вработени , тоа било период кога се занимавала со малопродажба , овај број на вработени останал до 1996 година.После тој преиод од 1996 година во Футура се зголемува бројот на вработените и имало околу тринаесеет вработени.Кои со својот труд и упорност успеале да учествуваат во развојот на Футура и нејзиното просперирање.Додека денс во Футура има окулу педесет вработени. На кои нивна цел е проширување на претпријатието и уште повеќе усовшување и уште поголема познатост на пазарот оваа цел на вработените е поддржана од директорот кој исто така има иста цел.

Награди[уреди | уреди извор]

Поради тешките години Футура пополека се пробивала на пазарот и почнала да освојува награди , од кој една од попознатите награди на Футура е Награда за бизнис на годината.Оваа награда е освоена во 2010 година.Оваа награда се доделува секоја година на најуспешното бизнис претпријатие во градот Прилеп.Оваа награда ја организира прилепскиот весник Зенит која е подпомогната од општината.

Организациона структура[уреди | уреди извор]

Во почетокот кога се формирала Футура немало организациона структира затоа што била малопродажба.Но како што се проширувала така било потребно да се воведе организациона структура.Денес организационата структура на Футура е поделена во четири оддели и тоа :

  • Оддел за прием и водење на стока ,
  • Оддел за документација (администрација) ,
  • Комерцијален оддел (на трен има окулу седум комерцијални продавници ) ,
  • Оддел за транспор и логистика (каде што Футура располага со окулу девет комбиња и други возила) .