Функционална автономија

Од Википедија — слободната енциклопедија

Гордон Олпорт е еден од првите истражувачи кој прави разлика помеѓу мотив и нагон. Сметал дека нагонот кој е формиран како реакција на мотивот може да го надрасне мотивот како причина. Тогаш, нагонот е автономен и различен од мотивот. Олпорт дава пример на човек кој сака да биде совршен во она што го работи. Причината може да биде чувство на инфериорност врежана во детството но неговата работливост и мотивот кој потоа се стекнува е потреба да се надмине себеси во избраната професија.