Фибробласт

From Википедија
Jump to navigation Jump to search
Фибробласт
NIH 3T3.jpg
Фибробласти во клеточна култура
Податоци
Назнаки
Латинскиfibroblastus
КодTH H2.00.03.0.01002
THH2.00.03.0.01002

Фибробластите се јадрени клетки кои влегуваат во состав на сврзното ткиво. Имаат вретенеста или ѕвездаста форма и ги произведуваат колагените влакна во истото ткиво.