Урбанистичко зонирање

Од Википедија — слободната енциклопедија
Дел од серија статии по

Просторен план на РМ
Генерален урбанистички план
Детален урбанистички план
Урбанистички план за село
Урб. план вон населено место
Архи.-урб. проект
Урбанистички проект

Министерство
Сектор за урбанизам

Останато

Историја на урбанизмот
Агенција за прос. планирање
Терминологија


Урбанистичко зонирање е составен дел од просторното и урбанистичко планирање, и претставува разделување на територијата која е покриена со планскиот опфат на различни функционални зони, од коишто секоја има различна намена.[1] Со дефинирање на зоните се дефинира и се ограничува намената на нивното користење - на пример:

На графички дел на генералниот урбанистички план за Град Скопје, со различните бои се претставени различните зони.
  • Резиденцијална зона (поединечни или колективни домаќинства)
  • Трговска зона (трговски центри, продавници)
  • Индустриска зона (фабрики, производствен и погони)
  • Образовна зона (основни, средни училишта)

Извори[уреди | уреди извор]