Унунтриум

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на: содржини, барај
Унунтриум  (113Uut)
Општи својства
Име и симбол унунтриум (Uut)
Други имињаs 113 елемент, ека-талиум
Унунтриумот во периодниот систем
Водород (двоатомски неметал)
Хелиум (благороден гас)
Литиум (алкален метал)
Берилиум (земноалкален метал)
Бор (металоид)
Јаглерод (повеќеатомски неметал)
Азот (двоатомски неметал)
Кислород (двоатомски неметал)
Флуор (двоатомски неметал)
Неон (благороден гас)
Натриум (алкален метал)
Магнезиум (земноалкален метал)
Алуминиум (слаб метал)
Силициум (металоид)
Фосфор (повеќеатомски неметал)
Сулфур (повеќеатомски неметал)
Хлор (двоатомски неметал)
Аргон (благороден гас)
Калиум (алкален метал)
Калциум (земноалкален метал)
Скандиум (преоден метал)
Титан (преоден метал)
Ванадиум (преоден метал)
Хром (преоден метал)
Манган (преоден метал)
Железо (преоден метал)
Кобалт (преоден метал)
Никел (преоден метал)
Бакар (преоден метал)
Цинк (преоден метал)
Галиум (слаб метал)
Германиум (металоид)
Арсен (металоид)
Селен (повеќеатомски неметал)
Бром (двоатомски неметал)
Криптон (благороден гас)
Рубидиум (алкален метал)
Стронциум (земноалкален метал)
Итриум (преоден метал)
Циркониум (преоден метал)
Ниобиум (преоден метал)
Молибден (преоден метал)
Технициум (преоден метал)
Рутениум (преоден метал)
Родиум (преоден метал)
Паладиум (преоден метал)
Сребро (преоден метал)
Кадмиум (преоден метал)
Индиум (слаб метал)
Калај (слаб метал)
Антимон (металоид)
Телур (металоид)
Јод (двоатомски неметал)
Ксенон (благороден гас)
Цезиум (алкален метал)
Бариум (земноалкален метал)
Лантан (лантаноид)
Цериум (лантаноид)
Празеодиум (лантаноид)
Неодиум (лантаноид)
Прометиум (лантаноид)
Самариум (лантаноид)
Европиум (лантаноид)
Гадолиниум (лантаноид)
Тербиум (лантаноид)
Диспрозиум (лантаноид)
Холмиум (лантаноид)
Ербиум (лантаноид)
Тулиум (лантаноид)
Итербиум (лантаноид)
Лутециум (лантаноид)
Хафниум (преоден метал)
Тантал (преоден метал)
Волфрам (преоден метал)
Рениум (преоден метал)
Осмиум (преоден метал)
Иридиум (преоден метал)
Платина (преоден метал)
Злато (преоден метал)
Жива (преоден метал)
Талиум (слаб метал)
Олово (слаб метал)
Бизмут (слаб метал)
Полониум (слаб метал)
Астат (металоид)
Радон (благороден гас)
Франциум (алкален метал)
Радиум (земноалкален метал)
Актиниум (актиноид)
Ториум (актиноид)
Протактиниум (актиноид)
Ураниум (актиноид)
Нептуниум (актиноид)
Плутониум (актиноид)
Америциум (актиноид)
Кириум (актиноид)
Берклиум (актиноид)
Калифорниум (актиноид)
Ајнштајниум (актиноид)
Фермиум (актиноид)
Менделевиум (актиноид)
Нобелиум (актиноид)
Лоренциум (актиноид)
Радерфордиум (преоден метал)
Дубниум (преоден метал)
Сиборгиум (преоден метал)
Бориум (преоден метал)
Хасиум (преоден метал)
Мајтнериум (непознати хемиски својства)
Дармштатиум (непознати хемиски својства)
Рентгениум (непознати хемиски својства)
Копернициум (преоден метал)
Унунтриум (непознати хемиски својства)
Флеровиум (слаб метал)
Унунпентиум (непознати хемиски својства)
Ливермориум (непознати хемиски својства)
Унунсептиум (непознати хемиски својства)
Унуноктиум (непознати хемиски својства)
Tl

Uut

(Uhs)
копернициумунунтриумфлеровиум
Атомски број 113
Стандардна атомска тежина (Ar) [286]
Категорија   непозната, но најверојатно слаб метал
Група и блок група 13, p-блок
Периода VII периода
Електронска конфигурација [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p1 (предвидена)[1]
по обвивка
2, 8, 18, 32, 32, 18, 3 (предвидена)
Физички својства
Фаза цврста (предвидена)[1][2][3]
Точка на топење 700 K ​(430 °C) (предвидена)[1]
Точка на вриење 1.430 K ​(1.130 °C) (предвидена)[1][4]
Густина близу с.т. 16 g/cm3 (предвидена)[4]
Топлина на топење 7,61 kJ/mol (екстраполирана)[3]
Топлина на испарување 130 kJ/mol (предвидена)[2][4]
Атомски својства
Оксидациони степени −1, 1, 2, 3, 5(предвидена)[1][4][5]
Енергии на јонизација I: 704.9 kJ/mol (предвидена)[1]
II: 2238.5 kJ/mol (предвидена)[4]
II: 3203.3 kJ/mol (предвидена)[4]
(повеќе)
Атомски полупречник емпириски: 170 pm (предвиден)[1]
Ковалентен полупречник 172–180 pm (екстраполиран)[3]
Разни податоци
CAS-број 54084-70-7
Историја
Наречен по IUPAC системско име на елементот
Откриен Здружен институт за нуклеарно истражување и Лоренсова Ливерморска национална лабораторија (2003)
Најстабилни изотопи
Главна статија: Изотопи на унунтриумот
изо ПЗ полураспад РР ЕР (MeV) РП
286Uut веш 20 s α 9,63 282Rg
285Uut веш 5,5 s α 9,74, 9,48 281Rg
284Uut веш 0,48 s α 10 280Rg
283Uut веш 0,10 s α 10,12 279Rg
282Uut веш 70 ms α 10,63 278Rg
278Uut веш 0,24 ms α 11,68 274Rg
· наводи

Унунтриум (Uut) е метал од IIIА група. Името привремено е признаено од страна на IUPAC.[6]

Историја[уреди | уреди извор]

На 1 февруари 2004 година тим составен од руски научници од институтот за атоми и американскиот научник од Националната библиотека „Лоренс Ливермор“ добиле четири атоми на унунпентиум, кои по распаѓањето соградиле еден атом на унунтриум. Нивното откривање барало официјална потврда. Така на 28 септември 2004 година, тим од јапонски научници го поновил експериментот со успех. Јапонците за име на овој елемент го предложиле името јапониум.

Наводи[уреди | уреди извор]

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 Haire, Richard G. (2006). „Transactinides and the future elements“. Morss; Edelstein, Norman M.; Fuger, Jean. The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements (3rd издание). Dordrecht, The Netherlands: Springer Science+Business Media. ISBN 1-4020-3555-1. 
  2. 2,0 2,1 Seaborg, Glenn T. (30 септември). „transuranium element (chemical element)“. Encyclopædia Britannica. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/603220/transuranium-element. конс. 16 март 2010 г. 
  3. 3,0 3,1 3,2 Bonchev, Danail; Kamenska, Verginia (1981). Predicting the Properties of the 113–120 Transactinide Elements. „Journal of Physical Chemistry“ (American Chemical Society) том  85 (9): 1177–1186. doi:10.1021/j150609a021. http://www.researchgate.net/publication/239657207_Predicting_the_properties_of_the_113_to_120_transactinide_elements. 
  4. 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 Fricke, Burkhard (1975). Superheavy elements: a prediction of their chemical and physical properties. „Recent Impact of Physics on Inorganic Chemistry“ том  21: 89–144. doi:10.1007/BFb0116498. http://www.researchgate.net/publication/225672062_Superheavy_elements_a_prediction_of_their_chemical_and_physical_properties. конс. 4 октомври 2013 г. 
  5. Thayer, John S. (2010). Relativistic Effects and the Chemistry of the Heavier Main Group Elements. стр. 82. doi:10.1007/978-1-4020-9975-5_2. 
  6. Housecroft C. E., Sharpe A. G. (2008). Inorganic Chemistry
Периоден систем на елементите
Група 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Алкални метали Земно­алкални метали Пникто­гени Хал­ко­гени Хало­гени Благо­родни гасови
Периода

I

водо­род
1
хе­лиум
2
II
ли­тиум
3
бери­лиум
4
бор
5
јагле­род
6
азот
7
кисло­род
8
флуор
9
неон
10
III
нат­риум
11
магне­зиум
12
алуми­ниум
13
сили­циум
14
фосфор
15
сулфур
16
хлор
17
аргон
18
IV
ка­лиум
19
кал­циум
20
скан­диум
21
титан
22
вана­диум
23
хром
24
манган
25
железо
26
кобалт
27
никел
28
бакар
29
цинк
30
галиум
31
герма­ниум
32
арсеник
33
селен
34
бром
35
крип­тон
36
V
руби­диум
37
строн­циум
38
итриум
39
цирко­ниум
40
нио­биум
41
моли­бден
42
техни­циум
43
руте­ниум
44
ро­диум
45
пала­диум
46
сребро
47
кад­миум
48
индиум
49
калај
50
анти­мон
51
телур
52
јод
53
ксенон
54
VI
це­зиум
55
ба­риум
56
1 asterisk
луте­циум
71
хаф­ниум
72
тантал
73
вол­фрам
74
ре­ниум
75
ос­миум
76
иридиум
77
пла­тина
78
злато
79
жива
80
талиум
81
олово
82
биз­мут
83
поло­ниум
84
астат
85
радон
86
VII
фран­циум
87
ра­диум
88
2 asterisks
лорен­циум
103
радер­фордиум
104
дуб­ниум
105
сибор­гиум
106
бо­риум
107
ха­сиум
108
мајт­нериум
109
фарм­штатиум
110
рент­гениум
111
копер­нициум
112
унун­триум
113
Uut
флеро­виум
114
унун­пентиум
115
лиевр­мориум
116
унун­септиум
117
унун­октиум
118
1 asterisk
лантан
57
цериум
58
празе­одиум
59
нео­диум
60
проме­тиум
61
сама­риум
62
евро­пиум
63
гадоли­ниум
64
тер­биум
65
диспро­зиум
66
хол­миум
67
ербиум
68
талиум
69
итер­биум
70
 
2 asterisks
акти­ниум
89
то­риум
90
протак­тиниум
91
ура­ниум
92
непту­ниум
93
плуто­ниум
94
амери­циум
95
кириум
96
берк­лиум
97
калифор­ниум
98
ајнштај­ниум
99
фер­миум
100
менде­левиум
101
нобел­лиум
102
 

црно=цврста зелено=течна црвено=гасна grey=непозната Боја на атомскиот број ја прикажува агрегатната состојба (при 0 °C и 1 атм)
Првичен Од распад Вештачки Границата го прикажува природното наоѓање на елементот
Позадинска боја прикажува поткатегорија во трендот метал-металоид-неметал:
Метал Металоид Неметал непознати
хемиски
својства
Алкален метал Земноалкален метал Ланта­ноид Актиноид Преоден метал Слаб метал Пов-атом. неметал Двоатом. неметал Благороден гас