Турбето во Алаџи-џамија - Скопје

From Википедија
Jump to navigation Jump to search
Isak Bey Turbe Aladja Mosque Skopje.JPG

Шестоаголното турбе кое се наоѓа веднаш зад Алаџи-џамијата во Скопје, е изградено во 15 век. Ѕидовите завршуваат со венец украсен со фајансови плочки во темна и светлосина боја, кои обликуваат шестокраки ѕвезди. Од нив нагоре започнува куполата што го покрива турбето.

Во 1963 година земјотресот во Скопје предизвикал оштетувања на неколку места на турбето. Подоцна се превземени конзерваторски работи при што била извршена неговата санација и заштита. Врз база на зачуваните делови од фајансните плочки биле изработени копии, кои заедно со неоштетените примероци денеска ја красат гробницата.