Теорија на одлучување

Од Википедија — слободната енциклопедија

Теорија на одлучување или теорија на избор во економијата, психологијата, филозофијата, математиката, информатиката и статистиката се занимава со идентификација на вредности, несигурности и други прашања од значење во дадената одлука, рационален избор на рационалности, а се добива оптимална одлука. Таа е тесно поврзана со областа на теоријата на игрите. Теоријата на одлучувањето се занимава со изборот на поединечни агенти, додека теоријата на игрите се занимава со интеракцијата на агентот чии одлуки влијаат една на друга.