Струен делител

Од Википедија — слободната енциклопедија

Струен делител или делител на струја – едноставно електронско коло кое овозможува да се добие струја пропорционална на друга струја. Колото се состои од паралелни гранки и се анализира со Кирхофовите закони, а особено со законот за јазли.

Општо[уреди | уреди извор]

Формулата на струјниот делител овозможува да се пресмета јачината на струјата која тече низ отпорник кога истиот е дел од повеќе отпорници врзани во паралела и кога се знае вкупната струја која го напојува овој склоп. Ова коло е пандан на напонскиот делител.

Еднонасочен режим[уреди | уреди извор]

Коло со две гранки[уреди | уреди извор]

Пример на струен делител.

Нека имаме едноставен јазол и две гранки со отпорници и . Може да се покаже дека, ако со и се обележата кондуктансакондуктансите на двете гранки (), тогаш јачината на струјата во гранката 1 е дадена со:

Изведувањето на резултатот може да се направи на следниов начин: нека е напонот на краевите на и . Тогаш:

нека :

Така, со замена на U во првата равенка:

Се добива резултатот:

Коло со три гранки[уреди | уреди извор]

Пример на струен делител
Коло еквивалентно на претходното, сведено на две гранки со еквивалентен отпор од две гранки.

Може да се искористи истата релација:

Потоа кондуктансите може да се трансформираат во отпори и се добива:

Синусоиден режим[уреди | уреди извор]

Истата постапка може да се примени на коло со импедансаимпеданси во паралела, под услов да се замената кондуктансите со комплексни адмитансаадмитанси и да се замената јачините и со соодветни комплексни броеви и . Тогаш резултатите може да се генерализираат на кола кои содржат кондензатори и намотки.

Земајќи го повторно колото со две гранки

Изведување:

Поврзано[уреди | уреди извор]

Надворешни врски[уреди | уреди извор]