Строма

Од Википедија — слободната енциклопедија
Хистолошки пресек на простата

Во биологијата, под строма, односно срцевина се подразбира или сврзно - потпорната материја меѓу клетките, ткивата, органите, или, пак, внатрешноста на органелите од клетката. Постојат строми на митохондриите, пластидите итн.

Нешто поразлична е употребата на поимот строма кај хлоропластите. Таму со овој поим се означува ат тилакоидите во кои се одвива темната фаза од фотосинтезата.