Сраснати прсти

Од Википедија — слободната енциклопедија
Syndactylia
Новороденче со два сраснати прсти на десната рака
Класификација и надворешни извори
Специјалностмедицинска генетика[*]
МКБ-10Q70
МКБ-9755.1
OMIM185900 186100 186200 186300
DiseasesDB29330
MedlinePlus003289
eMedicineorthoped/563
MeSHD013576

Сраснати прсти или синдактилија е најчеста вродена мана на екстремитетите. Кај оваа мана се јавува сраснување меѓу два или повеќе прста. Ако се јави семејно се пренесува со автосомно доминантен ген. Причината е во отсуство на сепарација (раздвојување) на прстите како последица на континуираниот развој на мезодермот и ектодермот. Покрај генетскиот фактор се смета дека за појавата на синдактилија причина се и надворешните штетни фактори, посебно дефицитот во исхраната.

Доминира сраснувањето меѓу вториот и третиот прст, а двапати е почеста кај мажите, што се објаснува со пренос преку прост доминантен ген.

Се јавува кај еден случај на 2000-3000 раѓања, може да бидат билатерални (обострани, околу 40%), а во комбинација со синдактилија на нозете се јавуваат во преку 30% од случаите.

Може да се јави во комбинација со останатите вродени мани, ектродактилиа, брадидактилиа или прстенести бразди, но и во склоп на одредени симптоми – Поланд-ов, Аперт-ов, и останати синдроми.

Синдактилиа на рацете

Видови на синдактилиа[уреди | уреди извор]

Единечна синдатилиа[уреди | уреди извор]

Единечна синдатилиа е кога се соединети само два прста.

Мултипни синдактилии[уреди | уреди извор]

Кај овој вид на синдакталии има повеќе од едно сраснување меѓу прстите, двојна, тројна, итн...

Проста синдактилиа[уреди | уреди извор]

Тоа е сраснување на прстите кое се состои само од кожа.

Целосна синдактилиа[уреди | уреди извор]

Тоа претставува целосно сраснување меѓу прстите од комисурата до врвот.

Нецелосна синдактилиа[уреди | уреди извор]

Нецелосната синдактилиа претставува делумно сраснување меѓу прстите.

Комплицирана(сложена синдактилиа)[уреди | уреди извор]

Таа претставува најсложена форма кај која покрај сраснувањето на кожата постои и сраснување на останатите елементи меѓу два соседни прста: фаланги, нерви, тетиви, крвни садови и нокти. Најсложените синдактилии со сраснување на коскените елементи меѓу прстите се дел од Аперт-овиот синдром и се делат на три категории во зависност од тоа колку прсти се сраснати.

Лекување[уреди | уреди извор]

Оптималното време за хируршко лекување на оваа вродена мана е меѓу втората и четвртата година од животот, но некои автори и тука прават исклучоци и оперираат порано или подоцна. Историјатот на оперативните техники за исправка на синдактилиа започнува 160 години наназад кога за првпат Velpeay (1847) во својата книга посветува едно поглавје за синдактилиа. Од тогаш па наваму многубројни автори опишале свои техники за исправка на синдактилиа, но општо прифатени правила за оперативна исправка на синдактилиа се:

  • примена на поголема дорзална и помала вентрална резанка во пределот на комисурата.
  • примена на "zig-zag" кожни инцизии при сепарација на прстите.
  • Употреба на кожни трасплантанти со целосна дебелина, земени од ингвинална регија или воларната страна на рачниот зглоб за покривање на секундарните дефекти.
  • Правилна постоперативна имобилизација.
  • Се оперира само на едната страна на прстот заради презервација на невро-васкуларниот сноп.
  • Ако се соединети сите прсти на шаката, тогаш во првиот акт треба да се ослободи сраснувањето меѓу показалецот и третиот прст и меѓу домалиот и малиот прст, а во вториот акт шест месеци подоцна да се ослободи сраснувањето меѓу третиот и четвртиот прст.

Надворешни врски[уреди | уреди извор]

Портал од областа на медицината Архивирано на 14 мај 2013 г.