Справување со церебрална парализа

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
A girl wearing leg braces walks towards a woman. They are standing in a gym, and a treadmill is visible in the background.
Истражувачите развиваат електричен стимулациски уред специјално дизајниран за деца со церебрална парализа, кои имаат флацидно стапало, што резултира со проблеми при одењето.

Со текот на времето, пристапот кон справувањето со церебралната парализа напреднува од тесните обиди да се поправат индивидуалните физички проблеми, како што е спастичноста на одреден екстремитет, до правење на третмани со цел за максимизирање на независноста на лицето и ангажман во заедницата.[1] :886 Голем дел од детската терапија е насочена кон подобрување на одењето. Околу 60% од луѓето со ЦП можат да одат независно или со помош на возрасни.[2] Меѓутоа, доказите за ефективноста на интервенционите програми сè уште не ја опфаќаат филозофијата на независност: ефективните интервенции за структурите и функциите на телата имаат цврсти докази, но недостасуваат докази за ефективни интервенции насочени кон ангажан во заедница или лични фактори.[1] Исто така, нема добри докази кои покажуваат дека интервенцијата што е ефективна на ниво на специфичен дел од телото, ќе резултира со подобрување на нивото на активност или обратно.[1]

Бидејќи церебралната парализа има "различна тежина и комплексност" во текот на животниот век,[3] може да се смета за збир на проблеми кои треба да се справуват.[4] Се препорачува мултидисциплинарен пристап за справувањето со церебралната парализа,[3] со кој се фокусира на "максимизација на функцијата, изборот и назависнот на индивидуата" во согласност со целите на Меѓународната класификација за функционирање, инвалидитет и здравје.[5] Тимот може да вклучи педијатар, здравствен посетител, социјален работник, физиотерапевт, ортотист, говорен и јазичен терапевт, работен терапевт, наставник специјализиран за помагање на деца со оштетен вид, едукативен психолог, ортопедски хирург, невролог и неврохирург.[6]

Различни форми на терапија се достапни за луѓето кои живеат со церебрална парализа, како и за старателите и родителите. Во третманот може да се вклучи: физиотерапија; говорна терапија; лекови за контрола на нападите, олеснување на болката или релаксирање на мускулни грчеви (на пр. бензодијазепини ); хируршка корекција на анатомски абнормалности или ослободување од спастични мускули; ортотични помагала; комуникациски помагала, како што се компјутери со приложени говорни синтезатори; работна терапија. Ревизија објавена во 2004 година, во Кохран, наоѓа тренд кон подобрување со помош на говорна и јазична терапија за деца со церебрална парализа, но и ја истакнува потребата истражување од висок квалитет.[7] Во систематскиот преглед од 2013 година е утврдено дека многу од терапиите кои се користат за лекување на ЦП немаат добра база на докази. Третманите со најдобри докази се лековите (антиконвулзиви,ботулин токсинот, бисфосфонати, дијазепам), терапии (бимануелно тренирање, поставување на протеза, терапија со ограничување на движењата, фитнес тренинг, целна терапија, домашни програми, работна терапија по давање на ботулин токсинот, нега со притисок) и хирургијата (селективна дорзална ризотомија).[1]

Начин на живот[уреди | уреди извор]

Физичка терапија која се користи за третман на спастична хемиплегија.

Физичка активност се препорачува кај лица со церебрална парализа, особено во однос на кардиореспираторната издржливост, зајакнувањето на мускулите и намалувањето на седентарниот живот. Физичката активност може да дополни или да замени некои форми на терапија.[8] Се тврди дека луѓето со церебрална парализа треба да одржуваат повисоко ниво на фитнес отколку општата популација, за да го неутрализираат губењето на функционалноста додека стареат.[9] Вежбањето често може да зависи од перцепцијата на старателите за тоа дали тоа дали би било од корист за лицето со ЦП.[10] Постои зголемен интерес за одржување на мускулната сила во тек на животен век на лице со КП.[11] Аеробниот капацитет рутински не се проценува кај лица со церебрална парализа во контекст на рехабилитација, но Wingate тестовите се препорачуваат за употреба.[12] Бихевиорални методи се користат за промовирање на физичката активност кај младите луѓе со церебрална парализа, но нема значителни докази за истите.[13] Тешко е да се одржат промени во однесувањето, во смисла на зголемување на физичката активност, кај децата со ЦП.[14] Иако вообичаено се препорачува вежбање, постои само мал број на докази за тоа дека аеробните вежби се добра за целокупната моторната функција кај децата.[15] Треба да се почитува календарот за вакцинација, бидејќи болести кои се превенираат може да ја одземат енергијата што лицето со ЦП нормално би ја користело во секојдневниот живот.[16]

Терапија[уреди | уреди извор]

Физиотерапија (исто така познат како физикална терапија) е дизајнирана да го поттикне пациентот да изгради сила за подобрување на одењето и волевите движења, заедно со програми за истегнување, со цел да се ограничат контрактурите.[17] Физиотерапевтите можат да ги научат родителите како да помогнат на детето во однос на активностите од секојдневниот живот.[18] Потребата за доживотна физиотерапија, за тонусот на мускулите, структурата на коските и спречувањето на дислокација на зглобовите, е дебатирана во однос на трошоците и придобивките.[17] На децата долготрајната физикална терапија може да им биде здодевна.[19]

Говорната терапија помага во контролата на мускулите на устата и вилицата и помага во подобрување на комуникацијата. Исто како што ЦП може да влијае на начинот на кој лицето ги движи рацете и нозете, така може да влијае на начинот на кој ја движи устата, лицето и главата. Ова може да го отежни човекот да дише, да зборува јасно, и во џвакање и голтање на храната. Говорната терапија често започнува пред детето да започне со школување и продолжува во текот на училишните години.[20]

Биофидбек е терапија во која луѓето учат како да ги контролираат нивните зафатени мускули. Биофедбек терапијата значително го подобрува одењето кај деца со церебрална парализа.[21] Огледалната терапија се користи за да се подобри функцијата на рацете и се покажа дека е "генерално ефикасна во подобрувањето на мускулната сила, брзината, мускулната активност и точноста на двете раце".[22] Огледалната терапија од втора генерација, вклучува употреба на роботиката или виртуелната реалност, е развиена уште од 2000-тите, но доказите што ја поддржуваат се со низок квалитет.[23]

Терапијата со масажа е дизајнирана да им помогне да ги релаксираат напнатите мускули, да ги зајакнат мускулите и да ги одржуваат флексибилните зглобови [24]

Анализа на одењето често се користи за да се опишат абнормалностите на одењето кај децата.[25] Се покажа дека обуката на одење ја подобрува брзината на одење кај деца и млади со церебрална парализа.[26]

Работната терапија им помага на возрасните и на децата да ја максимизираат својата функција, да се прилагодат на нивните ограничувања и да живеат колку што е можно индивидуално.[27][28] Професионалните терапевти тесно соработуваат со семејствата со цел да се справат со нивните грижи и приоритети за нивното дете.[29] Фамилијарната грижа е парадигма која често се користи со семејства со дете со ЦП. Ревизија за како родителите го олеснуваат учеството на нивното дете, покажа дека родителите обично "овозможуваат и поддржуваат изведба на значајни активности", но дека има малку напишано за потребите на родителите.[30]

ЦП најчесто предизвикува хемиплегија.[31] Пациентите со хемиплегија имаат ограничена употреба на екстремитетите на едната страна од телото, а нормално можат да ги употребуваат екстремитетите од другата страна.[31] Луѓето со хемиплегија често се приспособуваат со игнорирање на ограничените екстремитети и вршење на скоро сите активности со непроменети екстремитети, што може да доведе до зголемени проблеми со мускулниот тонус, моторна контрола и опсегот на движење.[31] Новата техника наречена терапија со ограничување на движењата (CIMT) е дизајнирана да го реши овај проблем.[31] Во CIMT, непроменетите екстремитети се ограничени, принудувајќи го поединецот да научи да ги користи погодените екстремитети.[31] Од 2007 година има ограничени, прелиминарни докази дека CIMT е ефективна терапија, но потребни се повеќе истражувања пред да може да се препорача со доверба.[31] CIMT, модифициран CIMT и принудена употреба се три терапии на движење кои биле испитувани.[32] CIMT се дефинира како "ограничување на непроменетиот горен екстремитет [...], со повеќе од три часа на терапија дневно [...] и се прави најмалку две последователни недели".[32] Модифицираниот CIMT (mCIMT) е дефиниран како "ограничување на непроменетиот горен екстремитет и помалку од три часа дневно терапија на погодените екстремитети".[32] Присилната употреба е кога се применува "ограничување на непроменета горната екстремитет, но не е обезбеден дополнителен третман на погодените горните екстремитети".[32] Ревизија заклучува дека постои позитивен тренд во корист на сите три горенаведени терапии.[32]

Споредбата на бимануелниот тренинг (BIT) и CIMT покажа дека нема значителни разлики помеѓу двата во однос на ефектите. Сепак, биманалната обука може да биде подобра да се интегрира во секојдневниот живот на детето, бидејќи целите во бимануелниот тренинг се пофункционални. CIMT има некои предности, како на пример терапевтите можат единствено да се фокусираат на погодената рака, а детето нема друг избор освен да ја користи погодената рака во нивните активности од секојдневниот живот, бидејќи нивната непроменета рака е ограничена. Во бимануелното тренирање, детето може да продолжи да ја користи непроменетата рака за да компензира, доколку неговиот терапевт или родител не ги потсетува да ги користат двете раце.[33]

Сепак, има само мал корист од терапијата. Третманот обично е симптоматски и се фокусира на помагање на лицето да развие што е можно повеќе моторни вештини или да научи како да го надомести недостатокот од нив. Кај луѓето со ЦП кои не зборуваат, честопати успешна е помош со агментативна и алтернативна комуникација (AAC).[34]

Терапевтските тестови за проценка на рамнотежата немаат добар докази. Тестовите со најсилни докази се скалата за контрола на торзото и скалата за степен на седентарност (при мерење на способноста за одржување на рамнотежа), тест за заминување и движење (при мерење на способноста за постигнување рамнотежа) и сегментална проценка на контролата на торзото (при враќање на рамнотежата).[35]

Асистивна технологија[уреди | уреди извор]

Асистивната технологија најчесто се користи за промовирање на независноста на лицата со попреченост. Во најчесто користена технологија за лица со церебрална парализа влегуваат дигалки за пациент, ортототика, електрични инвалидски колички, инвалидски колички, помагала за оброк (како што се поголем прибор за јадење и се душеци отпорни на лизгање), помагала за движење, рамки за стоење, не-моторизирани инвалидски колички, аугментативна и алтернативна комуникација и уреди за генерирање на говор.[36] Scope го идентификувал 3D печатењето како област која има потенцијал да печати прилагодена ортотика на барање.[37]

Ортотичните уреди, како ортози на глуждот често се препишуваат со цел да ги поправат и/или спречат деформитетите, да обезбедат поддршка, да ја олеснат обуката за вештини и да ја подобрат ефикасноста на одењето.[38] Достапните докази сугерираат дека ортозите можат да имаат позитивни ефекти врз сите временски и просторни параметри на одењето, брзината, должината на чекорот, единечната и двојната поддршка.[39] Исто така, ортози за глуждот ја намалуваат потрошувачката енергија.[40] Честопати децата со ЦП бараат ортози, за да се поправат или спречат абнормалности во зглобовите, да се стабилизираат зглобовите, да се спречи несаканото движење, да се овозможи сакано движење и да се спречи постојано скратување на мускулите.[41][42] Ортозите, исто така може полесно да се облекуваат или да одржуваат хигиена.[43] Опремувањето на долните екстремитети е особено корисно во обезбедувањето основна поддршка и олеснување на одење.[41] Исто така, важно е детето да може да ги извршува секојдневните активности и да ги спречи деформитетите на зглобовите.[41]

Децата со ЦП имаат тешкотии со мобилноста и држењето на телото. Работните терапевти често ја оценуваат и пропишуваат опремата за седење и инвалидските колички. Соодветна инвалидска количка го стабилизира телото, така што детето може да ги користи своите раце за други активности. Затоа инвалидските колички ја зголемуваат индивидуалноста.[43][44][45]

Достапни места за живеење може да им помогнат на некои луѓе со церебрална парализа, особено корисници на инвалидски колички.[46]

Асистивните технологии кои се користат за време на спиењето, за да го постават телото во позиција за да се спречи болните движења на колкот се нарекуваат системи за позиционирање на спиењето. Истражувањата за нивната ефективност се со слаб квалитет.[47]

Лекови[уреди | уреди извор]

Неколку видови на лекови се користат за лекување на различните видови на церебрална парализа.[48]

Возрасни лица со церебрална парализа имаат поголема веројатност да користат лекови за да се носат со својата болка отколку активни методи за носење со болка.[9]

Цртеж од ботулинскот токсин. PDB влез 3BTA

Инјекциите на ботулински токсин се даваат во мускулите кои се спастични или дистонични, со цел да се намали мускулниот хипертонус кој може да биде болен. Намалувањето на мускулниот тонус исто така може да го олесни прицврстувањето и употребата на ортотика. Најчесто се инјектираат мускулите на долните екстремитети. Ботулински токсин е фокален третман, што значи дека ограничен број на мускули може да се инјектираат истовремено. Ефектот на токсинот е реверзибилен и повторна инјекција е потребна на секои 4-6 месеци.[49] Кај децата ја намалува спастичноста и го подобрува опсегот на движење.[50] Ботулинскиот токсин се користи во третманот со ЦП околу две децении и може да се препорача за деца на возраст над две години.[51] Ревизијата на Cochrane, објавена во 2010 година, покажа дека постојат докази на високо ниво во употребата на ботулински токсин како додаток на професионална терапија со цел да се управува со спастичноста во рацете на децата со церебрална парализа.[52] Не постои добро истражување поврзано со употребата на ботулински токсин при лекување на спастицитет во нозете или подобрување на одењето во споредба со кастинг.[53] Потребни се повеќе докази поврзани со фреквенцијата и дозата на инјекции со цел да се поддржи или да се побие употребата на ботулински токсин при управувањето со спастичноста на долниот екстремитет кај деца со церебрална парализа.[53]

Дозирањето на ботулински токсин се базира на експертско мислење наместо практики базирани на докази. Препорачаните дози се намалени за да се намалат тешките несакани ефекти, вклучувајќи да станат чувствителни на ботулински токсин и алергиски реакција. Поголеми ризици се забележани кај деца кои се на ниво IV и V на GMFCS.[51] Ревизија за третманот на лигавење кај деца со церебрална парализа покажа дека не е можно да се утврди дали интервенциите функционираат или се безбедни, вклучително и ботулинскиот токсин А,бензтропин и гликопиролат.[54]

Бифосфонатите се користат за лекување на остеопороза кај возрасни. Остеопорозата е честа кај децата со церебрална парализа, а не-оралните бисфосфонати се користат за лекување на деца со многу ниска коскената маса и медицинска историја на фрактури.[55]

Антихолинергиците може да се користат за намалување на лигавењето, но може да придонесат за запек.[56]

Оралниот баклофен или дијазепам се користат за намалување на спастицитетот, што е причина за појавување на болка, мускулни спазми или функционална попреченост. Баклофенот се користи за долгорочен ефект и функционира на 'рбетно ниво. Дијазепамот брзо дејствува.[18]

Хирургија[уреди | уреди извор]

Ортопедската хирургија е широко употребувана и со која се корегираат фиксни деформитети и се подобрува функционалниот капацитет на децата со КП. Динамичните деформитети на глуждот како еквинус и деформитет на аддукција на колкот кои доведуваат до сублуксација, обично се третираат конзервативно со вежби; ортози и ботулински токсин тип А инјекции. Главната цел на овие конзервативни мерки е да ја спречат појавата на фиксни или статични зглобни деформитети. Кога контрактури на зглобовите прават фиксни деформитети, хируршкиот третман е задолжителен.[57][58] Од големо значење е да се одложи возраста во која ортопедската хируршка интервенција станува неопходна, бидејќи операцијата на почетокот на животот носи поголем ризик од повторување на деформитетот.[57][58] Општо земено, ортопедската хирургија за деца со ЦП се состои од ослободување на тетивите, продолжување, транспозиција и корективни остеотомии.[57][58] На пример, неподвижниот еквинус на глуждот обично се ублажува со апоневротично продолжување на gastrocnemius-soleus или продолжување на Ахиловата тетива.[58] Исчашувањето на колкот обично се ублажува со ослободување на мускулатурата на аддуктор, со или без ослободување на тетива на psoas, заедно со феморални и пелвични остеотоми. Целта на ова е задржување и зачувување на колкот.[57]

Општо земено, операцијата обично вклучува една или комбинација од:

 • Ортопедската хирургија вклучува ослободување на тесни мускули и фиксирани контрактури на зглобовите, како и корективни остеотоми, што во основа се спроведуваат за да се корегира сагиталното и ротационото нарушување на коските. Ортопедската хирургија најчесто се изведува на колковите, колената, препоните и глуждовите. Вообичаено се практикуваат ослободувањето на аддукцијата на колкот, мускулотендинозно продолжување за рамнотежа, остеотомија на феморална деротација и остеотомија на коленото. Поретко, оваа операција може да се користи за луѓе со вкочанетост на лактите, зглобовите, рацете и прстите.[57][58]
 • Вметнување на баклофен пумпа обично се вклучува додека едно лице е млад возрасен. Пумпата обично се наоѓа во левиот дел на стомакот. Тоа е пумпа која е поврзана со 'рбетниот мозок, при што ослободува дози на баклофен за олеснување на континуирана мускулна флексија. Баклофен е мускулен релаксант и често се дава орално, со цел да помогне во спротивставувањето на ефектите на спастицитетот, иако ова има несакано дејство на седација на поединецот.[59] Пумпата може да се прилагоди доколку мускулниот тонус е полош во одредени периоди од денот или ноќта. Баклофеновата пумпа е најсоодветна за лица со хронична, тешка вкочанетост или неконтролирано движење на мускулите на телото.[60] Постои мала количина на докази дека баклофен пумпите се ефикасни на краток рок.[59]
 • Сечење на нервите на екстремитетите кои се најмногу погодени од движењата и спазмите се нарекува ризотомија ("ризо", што значи "корен" и "томи" што значи "сечење" од старогрчката наставка томија ), ги намалува грчевите и овозможува поголема флексибилност и контрола на погодените екстремитети и зглобови.[61][62]
 • Трахеотомија[63]
 • Стоматолошка хирургија[63]
 • Дијагностичка ендоскопија [63]
 • Nissen фундопликација [63]

Други хируршки процедури се достапни кои можат да помогнат со други проблеми. Оние кои имаат сериозни тешкотии со јадење може да подлежат на гастростомија: се прави дупката преку кожата на стомакот и во стомакот се поставува цевка за хранење.[64] Нема добри докази за ефективноста или безбедноста на гастростомијата.[64] Гастростомиите се поврзани со помал животен век, но ова веројатно се должи на основните проблеми со голтањето, а не самата процедура.[5]

Тотална артропластика на колк се препорачува кај оние со зрел скелет, кои исто така, се веројатно помалку сериозно оштетени. Бидејќи ЦП е хетерогена во својата презентација, операцијата треба да се разгледува од случај до случај.[65]

Алтернативна терапија[уреди | уреди извор]

Алтернативна медицина не треба да се користи за лекување на церебрална парализа, бидејќи не постојат никакви докази за нејзината ефективност. Акупунктурата се користела како третман за церебрална парализа уште од 1980-тите, но од 2009 година не се забележани ревизии на Cochrane за ефективноста на акупунктурата во третманот на церебралната парализа.[66] Терапијата со помош на делфин, костимите на Адели и хипербаричната кислородна терапија се критикувани, се дел одалтернативна медицина и се спротивно на практиката на медицината базирана на докази.[67]

Хипербарична кислородна терапија (HBOT), во која кислородот под притисок се инхалира во хипербарична комора, е проучен според теоријата дека подобрувањето на достапноста на кислородот до оштетените мозочни клетки може повторно да активира некои од нив за нормално функционирање. Истражувањата за HBOT не покажуваат никаква значајна разлика во однос на онаа на просторен воздух под притисок, но некои деца кои се подложени на HBOT може да имаат несакани реакции како што се епилептички напади и потреба од цевки за изедначување на притисокот во увото.[68]

Рецензии не се согласуваат за корисноста на терапијата со коњи, така што една укажува на позитивен ефект врз моторната функција на големи моменти, а друга укажува дека нема докази за подобрувања.[69][70]

Работните терапевти можат да ги користат невро-развојните техники за промовирање на нормалното движење и држење на телото и за спречување на абнормално движење и држење на телото.[43] Специфичните техники вклучуваат компресија на зглоб и истегнување за да обезбедат сензоро-моторен влез и да го водат излезот на моторот.[43] Невроразвојниот третман, и покрај тоа што најчесто се користи како терапија за деца со ЦП, нема докази за неговата употреба.[71]

Работна терапија[уреди | уреди извор]

Работната терапија им овозможува на лицата со церебрална парализа да учествуваат во активностите од секојдневниот живот кои им се значајни. Работните терапевти соработуваат со семејствата со цел да се справат со нивните грижи и приоритети за нивното дете.[72] Работните терапевти може да ги решат проблемите поврзани со сензорни, когнитивни или моторни оштетувања кои произлегуваат од ЦП и кои влијаат врз учеството на детето во самозагрижување, продуктивност или забава. Родителското советување е исто така важен аспект на третманот на работната терапија, во однос на оптимизирање на вештините на родителите во грижата и играњето со нивното дете, за да го поддржи подобрувањето на способностите на детето.[44][73] Работниот терапевт обично го оценува детето, за да ги идентификува способностите и тешкотиите, условите на околината, како што се физичките и културните влијанија, кои влијаат на учеството во секојдневните активности.[73] Работните терапевти, исто така, може да препорачаат промени во просторот за играње, промени во структурата на собата или зградата, и техники за седење и позиционирање, за да му се овозможи на детето да игра и ефективно да научи.[73][74]

Наоди[уреди | уреди извор]

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Novak, Iona; Mcintyre, Sarah; Morgan, Catherine; Campbell, Lanie; Dark, Leigha; Morton, Natalie; Stumbles, Elise; Wilson, Salli-Ann; Goldsmith, Shona (October 2013). „A systematic review of interventions for children with cerebral palsy: state of the evidence“. Developmental Medicine & Child Neurology. 55 (10): 885–910. doi:10.1111/dmcn.12246. PMID 23962350.
 2. McGinley, Jennifer L.; Pogrebnoy, Dina; Morgan, Prue (2014). „Mobility in Ambulant Adults with Cerebral Palsy — Challenges for the Future“. Во Švraka, Emira (уред.). Cerebral Palsy - Challenges for the Future. doi:10.5772/58344. ISBN 978-953-51-1234-1.
 3. 3,0 3,1 Trabacca, Antonio; Vespino, Teresa; Di Liddo, Antonella; Russo, Luigi (September 2016). „Multidisciplinary rehabilitation for patients with cerebral palsy: improving long-term care“. Journal of Multidisciplinary Healthcare. 9: 455–462. doi:10.2147/JMDH.S88782. PMC 5036581. PMID 27703369.
 4. „Report of a workshop on research gaps in the treatment of cerebral palsy“. Neurology. 87 (12): 1293–8. 2016. doi:10.1212/WNL.0000000000003116. PMC 5035982. PMID 27558377.
 5. 5,0 5,1 National Guideline Alliance (UK) (January 2017). Cerebral Palsy in Under 25s: Assessment and Management (PDF). London: National Institute for Health and Care Excellence (UK). ISBN 978-1-4731-2272-7. Посетено на 5 February 2017.
 6. „Cerebral palsy - Treatment“. www.nhs.uk (англиски). NHS Choices. 15 March 2017. Посетено на 6 February 2017.
 7. „Speech and language therapy to improve the communication skills of children with cerebral palsy“. Cochrane Database Syst Rev (2): CD003466. 2004. doi:10.1002/14651858.CD003466.pub2. PMID 15106204.
 8. Verschuren, Olaf; Peterson, Mark D; Balemans, Astrid C J; Hurvitz, Edward A (August 2016). „Exercise and physical activity recommendations for people with cerebral palsy“. Developmental Medicine & Child Neurology. 58 (8): 798–808. doi:10.1111/dmcn.13053. PMC 4942358. PMID 26853808.
 9. 9,0 9,1 Zaffuto-Sforza, Celeste D. (February 2005). „Aging with cerebral palsy“. Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North America. 16 (1): 235–249. doi:10.1016/j.pmr.2004.06.014.
 10. Heller, Tamar; Ying, Gui-shuang; Rimmer, James H.; Marks, Beth A. (May 2002). „Determinants of Exercise in Adults with Cerebral Palsy“. Public Health Nursing. 19 (3): 223–231. doi:10.1046/j.0737-1209.2002.19311.x.
 11. Verschuren, Olaf; Smorenburg, Ana R.P.; Luiking, Yvette; Bell, Kristie; Barber, Lee; Peterson, Mark D. (2 February 2018). „Determinants of muscle preservation in individuals with cerebral palsy across the lifespan: a narrative review of the literature“. Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle. doi:10.1002/jcsm.12287. PMID 29392922.
 12. Krops, L; Albada, T; Woude, L; Hijmans, J; Dekker, R (2017). „Anaerobic exercise testing in rehabilitation: A systematic review of available tests and protocols“. Journal of Rehabilitation Medicine. 49 (4): 289–303. doi:10.2340/16501977-2213. PMID 28350415.
 13. Reedman, Sarah; Boyd, Roslyn N; Sakzewski, Leanne (March 2017). „The efficacy of interventions to increase physical activity participation of children with cerebral palsy: a systematic review and meta-analysis“. Developmental Medicine & Child Neurology. 59: 1011–1018. doi:10.1111/dmcn.13413. PMID 28318009.
 14. Bloemen, Manon; Van Wely, Leontien; Mollema, Jurgen; Dallmeijer, Annet; de Groot, Janke (March 2017). „Evidence for increasing physical activity in children with physical disabilities: a systematic review“. Developmental Medicine & Child Neurology. 59: 1004–1010. doi:10.1111/dmcn.13422. PMID 28374442.
 15. Ryan, Jennifer M; Cassidy, Elizabeth E; Noorduyn, Stephen G; O'Connell, Neil E (11 June 2017). „Exercise interventions for cerebral palsy“. The Cochrane Database of Systematic Reviews. 6: CD011660. doi:10.1002/14651858.CD011660.pub2. PMID 28602046.
 16. Stanton, Marion (2012). „Special Considerations“. Understanding cerebral palsy : a guide for parents and professionals. London: Jessica Kingsley Publishers. стр. 70. ISBN 9781849050609.
 17. 17,0 17,1 Sobralske, Mary C. (2013). „Common Physical or Sensory Disabilities“. Во Eddy, Linda L. (уред.). Caring for children with special healthcare needs and their families a handbook for healthcare professionals. Ames, Iowa: Wiley-Blackwell. стр. 17. ISBN 9781118783290.
 18. 18,0 18,1 Sewell, M. D.; Eastwood, D. M.; Wimalasundera, N. (25 September 2014). „Managing common symptoms of cerebral palsy in children“. The BMJ. 349 (sep25 7): g5474–g5474. doi:10.1136/bmj.g5474.
 19. Ravi, D.K.; Kumar, N.; Singhi, P. (September 2016). „Effectiveness of virtual reality rehabilitation for children and adolescents with cerebral palsy: an updated evidence-based systematic review“. Physiotherapy. 103: 245–258. doi:10.1016/j.physio.2016.08.004. PMID 28109566.
 20. Pennington, Lindsay, уред. (2004). „Speech and language therapy to improve the communication skills of children with cerebral palsy“. Cochrane Database of Systematic Reviews (2): CD003466. doi:10.1002/14651858.CD003466.pub2. PMID 15106204.
 21. Dursun, E; Dursun, N; Alican, D (21 January 2004). „Effects of biofeedback treatment on gait in children with cerebral palsy“. Disability and Rehabilitation. 26 (2): 116–20. doi:10.1080/09638280310001629679. PMID 14668149.
 22. Park, Eom-ji; Baek, Soon-hyung; Park, Soohee (2016). „Systematic review of the effects of mirror therapy in children with cerebral palsy“. Journal of Physical Therapy Science. 28 (11): 3227–3231. doi:10.1589/jpts.28.3227. PMC 5140834. PMID 27942154.
 23. Darbois, Nelly; Guillaud, Albin; Pinsault, Nicolas (19 August 2018). „Do Robotics and Virtual Reality Add Real Progress to Mirror Therapy Rehabilitation? A Scoping Review“. Rehabilitation Research and Practice. 2018: 1–15. doi:10.1155/2018/6412318.
 24. „Effects of massage on the mechanical behaviour of muscles in adolescents with spastic diplegia: a pilot study“. Developmental Medicine & Child Neurology. 49 (3): 187–191. 2007. doi:10.1111/j.1469-8749.2007.00187.x. PMID 17355474.
 25. Zhou, Joanne; Butler, Erin E.; Rose, Jessica (17 March 2017). „Neurologic Correlates of Gait Abnormalities in Cerebral Palsy: Implications for Treatment“. Frontiers in Human Neuroscience. 11. doi:10.3389/fnhum.2017.00103. PMC 5355477. PMID 28367118.
 26. Booth, Adam T C; Buizer, Annemieke I; Meyns, Pieter; Oude Lansink, Irene L B; Steenbrink, Frans; van der Krogt, Marjolein M (7 March 2018). „The efficacy of functional gait training in children and young adults with cerebral palsy: a systematic review and meta-analysis“. Developmental Medicine & Child Neurology. doi:10.1111/dmcn.13708. PMID 29512110.
 27. Hansen, Ruth A.; Atchison, Ben (2000). Conditions in occupational therapy: effect on occupational performance. Hagerstown, MD: Lippincott Williams & Wilkins. ISBN 0-683-30417-8.
 28. Crepeau, Elizabeth Blesedell; Willard, Helen S.; Spackman, Clare S.; Neistadt, Maureen E. (1998). Willard and Spackman's occupational therapy. Philadelphia: Lippincott-Raven Publishers. ISBN 0-397-55192-4.
 29. Mulligan, Shelley (2003). Occupational therapy evaluation for children : a pocket guide. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. ISBN 9780781731638.
 30. Piškur, Barbara; Beurskens, Anna JHM; Jongmans, Marian J; Ketelaar, Marjolijn; Norton, Meghan; Frings, Christina A; Hemmingsson, Helena; Smeets, Rob JEM (8 November 2012). „Parents' actions, challenges, and needs while enabling participation of children with a physical disability: a scoping review“. BMC Pediatrics. 12 (1). doi:10.1186/1471-2431-12-177. PMC 3538071. PMID 23137074.
 31. 31,0 31,1 31,2 31,3 31,4 31,5 Hoare, BJ.; Wasiak, J.; Imms, C.; Carey, L. (2007). „Constraint-induced movement therapy in the treatment of the upper limb in children with hemiplegic cerebral palsy“. Cochrane Database Syst Rev (2): CD004149. doi:10.1002/14651858.CD004149.pub2. PMID 17443542.
 32. 32,0 32,1 32,2 32,3 32,4 Hoare, Brian J; Wasiak, Jason; Imms, Christine; Carey, Leeanne (18 April 2007). Cochrane Database of Systematic Reviews (англиски). John Wiley & Sons, Ltd. doi:10.1002/14651858.cd004149.pub2/full.
 33. Dong, Vicky An-Qin; Tung, Ivy Hsi-Hsuan; Siu, Hester Wai-Yi; Fong, Kenneth Nai-Kuen (4 September 2012). „Studies comparing the efficacy of constraint-induced movement therapy and bimanual training in children with unilateral cerebral palsy: A systematic review“. Developmental Neurorehabilitation. 16 (2): 133–143. doi:10.3109/17518423.2012.702136. PMID 22946588.
 34. Clarke, Michael; Price, Katie (2012). „Augmentative and alternative communication for children with cerebral palsy“. Paediatrics and Child Health. 22 (9): 367–71. doi:10.1016/j.paed.2012.03.002.
 35. Saether, Rannei; Helbostad, Jorunn L; Riphagen, Ingrid I; Vik, Torstein (November 2013). „Clinical tools to assess balance in children and adults with cerebral palsy: a systematic review“. Developmental Medicine & Child Neurology. 55 (11): 988–999. doi:10.1111/dmcn.12162. PMID 23679987.
 36. „Assistive Technology, Mobility and Customised Seating | Cerebral Palsy Alliance“. www.cerebralpalsy.org.au (англиски). Cerebral Palsy Alliance. Архивирано од изворникот на 5 February 2017. Посетено на 5 February 2017.
 37. „Disability Innovations: How 3D printing will make orthotics smarter, faster and cheaper“. Scope's Blog. Scope. 3 March 2015. Посетено на 5 February 2017.
 38. Конди DN, Meadows CB. Заклучоци и препораки. Во: Condie DN, Meadows CB, eds. Извештај на консензуална конференција за ортотичното управување со церебрална парализа во Долниот лим. Копенхаген: Меѓународно здружение за протетика и ортотика; 1995: 15-19
 39. Ross, K; Bowers, R (2009). „A review of the effectiveness of lower limb orthoses used in cerebral palsy“. Recent developments in healthcare for cerebral palsy : implications and opportunities for orthotics : report of an ISPO conference held at Wolfson College, Oxford, 8-11 September 2008. Copenhagen: International Society for Prosthetics and Orthotics (ISPO). стр. 235–297. ISBN 87-89809-28-9.
 40. „The effect of hinged ankle-foot orthosis on gait and energy expenditure in spastic hemiplegic cerebral palsy“. Disability and Rehabilitation. 29 (2): 139–144. 2007. doi:10.1080/17483100600876740. PMID 17373095.
 41. 41,0 41,1 41,2 „Effectiveness of upper and lower limb casting and orthoses in children with cerebral palsy: an overview of review articles“. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation. 85 (1): 89–103. 2006. PMID 16357554.
 42. „Management of upper limb dysfunction in children with cerebral palsy: a systematic review“. European Journal of Neurology. 8 (Suppl 5): 150–66. 2001. doi:10.1046/j.1468-1331.2001.00048.x. PMID 11851744.
 43. 43,0 43,1 43,2 43,3 Gormley, Mark E. (2001). „Treatment of neuromuscular and musculoskeletal problems in cerebral palsy“. Pediatric Rehabilitation. 4 (1): 5–16. doi:10.1080/13638490151068393. PMID 11330850.
 44. 44,0 44,1 Steultjens, Esther MJ; Dekker, Joost; Bouter, Lex M; van de Nes, Jos CM; Lambregts, Brigitte LM; van den Ende, Cornelia HM (February 2004). „Occupational therapy for children with cerebral palsy: a systematic review“. Clinical Rehabilitation. 18 (1): 1–14. doi:10.1191/0269215504cr697oa.
 45. Miller F, Bachrach SJ, Bachrach SJ. Cerebral palsy: A complete guide for caregiving. : Johns Hopkins University Press; 1995.[се бара страница]
 46. Švraka, Emira (2014). „Cerebral Palsy and Accessible Housing“. Во Švraka, Emira (уред.). Cerebral Palsy - Challenges for the Future. doi:10.5772/56983. ISBN 978-953-51-1234-1.
 47. Blake, Sharon F; Logan, Stuart; Humphreys, Ginny; Matthews, Justin; Rogers, Morwenna; Thompson-Coon, Joanna; Wyatt, Katrina; Morris, Christopher (2 November 2015). „Sleep positioning systems for children with cerebral palsy“. Cochrane Database of Systematic Reviews (англиски). John Wiley & Sons, Ltd (11): CD009257. doi:10.1002/14651858.cd009257.pub2. PMID 26524348.
 48. Norton, Neil S. (2007). „Cerebral Palsy“. XPharm: The Comprehensive Pharmacology Reference. New York: Elsevier. стр. 1–5. doi:10.1016/B978-008055232-3.60641-5. ISBN 978-0-08-055232-3.
 49. „The updated European Consensus 2009 on the use of Botulinum toxin for children with cerebral palsy“. Eur. J. Paediatr. Neurol. 14 (1): 45–66. January 2010. doi:10.1016/j.ejpn.2009.09.005. PMID 19914110.
 50. „Safety considerations in the use of botulinum toxins in children with cerebral palsy“. PM&R. 2 (4): 282–4. 2010. doi:10.1016/j.pmrj.2010.02.006. PMID 20430330.
 51. 51,0 51,1 Strobl, Walter; Theologis, Tim; Brunner, Reinald; Kocer, Serdar; Viehweger, Elke; Pascual-Pascual, Ignacio; Placzek, Richard (11 May 2015). „Best Clinical Practice in Botulinum Toxin Treatment for Children with Cerebral Palsy“. Toxins. 7 (5): 1629–1648. doi:10.3390/toxins7051629. PMC 4448165. PMID 25969944.
 52. Hoare, Brian J.; Wallen, Margaret A.; Imms, Christine; Villanueva, Elmer; Rawicki, Hyam Barry; Carey, Leeanne (20 January 2010). „Botulinum toxin A as an adjunct to treatment in the management of the upper limb in children with spastic cerebral palsy (UPDATE)“. The Cochrane Database of Systematic Reviews (1): CD003469. doi:10.1002/14651858.CD003469.pub4. ISSN 1469-493X. PMID 20091546.
 53. 53,0 53,1 Ade-Hall, R. A.; Moore, A. P. (2000). „Botulinum toxin type A in the treatment of lower limb spasticity in cerebral palsy“. The Cochrane Database of Systematic Reviews (2): CD001408. doi:10.1002/14651858.CD001408. ISSN 1469-493X. PMID 10796784.
 54. Walshe, M; Smith, M; Pennington, L (14 November 2012). „Interventions for drooling in children with cerebral palsy“. The Cochrane Database of Systematic Reviews. 11: CD008624. doi:10.1002/14651858.CD008624.pub3. PMID 23152263.
 55. Boyce, Alison M.; Tosi, Laura L.; Paul, Scott M. (May 2014). „Bisphosphonate Treatment for Children With Disabling Conditions“. PM&R. 6 (5): 427–436. doi:10.1016/j.pmrj.2013.10.009. PMC 4037384. PMID 24368091.
 56. Robin C. Meyers; Steven J. Bachrach; Virginia A. Stallings (2017). „Cerebral Palsy“. Во Shirley W. Ekvall; Valli K. Ekvall (уред.). Pediatric and Adult Nutrition in Chronic Diseases, Developmental Disabilities, and Hereditary Metabolic Disorders: Prevention, Assessment, and Treatment (англиски). Oxford Scholarship Online. doi:10.1093/acprof:oso/9780199398911.003.0009. ISBN 9780199398911. Посетено на 1 August 2017.
 57. 57,0 57,1 57,2 57,3 57,4 El-Sobky, TA; Fayyad, TA; Kotb, AM; Kaldas, B (25 September 2017). „Bony reconstruction of hip in cerebral palsy children Gross Motor Function Classification System levels III to V: a systematic review“. Journal of pediatric orthopedics. Part B. doi:10.1097/BPB.0000000000000503. PMID 28953164.
 58. 58,0 58,1 58,2 58,3 58,4 Shore, Benjamin J.; White, Nathan; Kerr Graham, H. (August 2010). „Surgical correction of equinus deformity in children with cerebral palsy: a systematic review“. Journal of Children's Orthopaedics. 4 (4): 277–290. doi:10.1007/s11832-010-0268-4. PMC 2908346. PMID 21804889.
 59. 59,0 59,1 Hasnat, Monika J; Rice, James E (13 November 2015). „Intrathecal baclofen for treating spasticity in children with cerebral palsy“. The Cochrane Database of Systematic Reviews (11): CD004552. doi:10.1002/14651858.CD004552.pub2. PMID 26563961.
 60. „Cerebral Palsy: Hope Through Research“. National Institute of Neurological Disorders and Stroke (U.S.). NIH Publication No. 13-159. August 2013. Посетено на 2014-01-23.
 61. „Selective dorsal rhizotomies in the treatment of spasticity related to cerebral palsy“. Child's Nervous System. 23 (9): 991–1002. 2007. doi:10.1007/s00381-007-0398-2. PMID 17643249.
 62. Carraro, Elena; Zeme, Sergio; Ticcinelli, Valentina; Massaroni, Carlo; Santin, Michela; Peretta, Paola; Martinuzzi, Andrea; Trevisi, Enrico (November 2014). „Multidimensional outcome measure of selective dorsal rhizotomy in spastic cerebral palsy“. European Journal of Paediatric Neurology. 18 (6): 704–713. doi:10.1016/j.ejpn.2014.06.003. PMID 24954890.
 63. 63,0 63,1 63,2 63,3 Shaikh, SafiyaImtiaz; Hegade, Ganapati (2017). „Role of anesthesiologist in the management of a child with cerebral palsy“. Anesthesia: Essays and Researches. 11 (3): 544. doi:10.4103/0259-1162.194569. PMC 5594763. PMID 28928544.
 64. 64,0 64,1 Gantasala, S.; Sullivan, PB.; Thomas, AG. (2013). „Gastrostomy feeding versus oral feeding alone for children with cerebral palsy“. Cochrane Database Syst Rev. 7: CD003943. doi:10.1002/14651858.CD003943.pub3. PMID 23900969.
 65. de Souza, Rafael Carboni; Mansano, Marcelo Valentim; Bovo, Miguel; Yamada, Helder Henzo; Rancan, Daniela Regina; Fucs, Patricia Maria de Moraes Barros; Svartman, Celso; de Assumpção, Rodrigo Montezuma César (May 2015). „Hip salvage surgery in cerebral palsy cases: a systematic review“. Revista Brasileira de Ortopedia (English Edition). 50 (3): 254–259. doi:10.1016/j.rboe.2015.06.003. PMC 4519665. PMID 26229926.
 66. OPPENHEIM, WILLIAM L (October 2009). „Complementary and alternative methods in cerebral palsy“. Developmental Medicine & Child Neurology. 51: 122–129. doi:10.1111/j.1469-8749.2009.03424.x.
 67. Weisleder, Pedro (January 2010). „Unethical Prescriptions: Alternative Therapies for Children With Cerebral Palsy“. Clinical Pediatrics. 49 (1): 7–11. doi:10.1177/0009922809340438.
 68. „Systematic review of hyperbaric oxygen therapy for cerebral palsy: the state of the evidence“. Dev Med Child Neurol. 49 (12): 942–947. 2007. doi:10.1111/j.1469-8749.2007.00942.x. PMID 18039243.
 69. Whalen, Cara N.; Case-Smith, Jane (29 November 2011). „Therapeutic Effects of Horseback Riding Therapy on Gross Motor Function in Children with Cerebral Palsy: A Systematic Review“. Physical & Occupational Therapy in Pediatrics. 32 (3): 229–242. doi:10.3109/01942638.2011.619251.
 70. Tseng, Sung-Hui; Chen, Hung-Chou; Tam, Ka-Wai (26 May 2012). „Systematic review and meta-analysis of the effect of equine assisted activities and therapies on gross motor outcome in children with cerebral palsy“. Disability and Rehabilitation. 35 (2): 89–99. doi:10.3109/09638288.2012.687033.
 71. Sakzewski, L.; Ziviani, J.; Boyd, R. N. (23 December 2013). „Efficacy of Upper Limb Therapies for Unilateral Cerebral Palsy: A Meta-analysis“. Pediatrics. 133 (1): e175–e204. doi:10.1542/peds.2013-0675.
 72. Малиган С, Нестадт МЕ. Оценка на професионалната терапија за деца: џебен водич. : Липинкот Вилијамс и Вилкинс; 2003 година.
 73. 73,0 73,1 73,2
  Нестадт МЕ. Оценка на професионалната терапија за возрасни: џеб водич. : Липинкот Вилијамс и Вилкинс; 2000 година.
 74. Guidetti S, Söderback I. Опис на самоодржлива обука за професионална терапија: студии на случаи на пет деца од Кенија со церебрална парализа. ОГРАНИЧУВАЈЌИ НА ИНТ 2001 03, 8 (1): 34-48.