Список на NGC-објекти (2001–3000)

Од Википедија — слободната енциклопедија

Ова е список на објектите со број 2001–3000 во Новиот општ каталог (NGC). Овој астрономски каталог е претежно составен од ѕвездени јата, маглини и галаксии. Другите објекти во каталогот се наведени на другите потстраници списокот на NGC-објекти. За секој објект е наведено соѕвездието на кое му припаѓа[1] и неговиот морфолошки вид.

2001–2100[уреди | уреди извор]

NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
2014 здружение од ѕвезди Златна Рипка 05ч 32м &1000000000000002400000024с −67° 41′ 9,2
2020 расеана маглина Златна Рипка 05ч 33м &1000000000000001200000012с −67° 43′
2021 здружение од ѕвезди Златна Рипка 05ч 33м &1000000000000003000000030с −67° 27′ 12,1
2022 планетарна маглина Орион 05ч 42м &1000000000000006200000006,2с +09° 05′ &1000000000000001100000011″ 14,9
2023 расеана маглина Орион 05ч 41м &1000000000000037900000037,9с −02° 15′ &1000000000000005200000052″
2024 маглина Пламен оддавна маглина Орион 05ч 41м &1000000000000004300000043с −01° 51′
2025 расеано ѕвездено јато Маса 05ч 32м &1000000000000003300000033с −71° 43′ 11,2
2043 расеано ѕвездено јато Маса 05ч 35м &1000000000000056700000056,7с −70° 04′ &1000000000000002300000023″
2068 Месје 78 расеана маглина Орион 05ч 46м &1000000000000046700000046,7с +00° 00′ &1000000000000005000000050″ 8,0
2070 30 Златна Рипка (сместено во маглината Тарантула) расеано ѕвездено јато Златна Рипка 05ч 38м &1000000000000004200000042с −69° 06′ 7,3
2080 расеано ѕвездено јато Златна Рипка 05ч 39м &1000000000000004400000044с −69° 39′ 10,4
2090 спирална галаксија Гулаб 05ч 47м &1000000000000002300000002,3с −34° 15′ &1000000000000000500000005″ 11,9
2099 Месје 37 расеано ѕвездено јато Кочијаш 05ч 52м &1000000000000001900000019с +32° 33′ 6,2
2100 расеано ѕвездено јато Златна Рипка 05ч 42м &1000000000000000900000009с −69° 12′ &1000000000000004300000043″ 9,6

2101–2200[уреди | уреди извор]

NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
2129 расеано ѕвездено јато Близнаци 06ч 01м &1000000000000000600000006с +23° 19′ &1000000000000002000000020″ 6,7
2146 спирална галаксија Жирафа 06ч 18м &1000000000000037500000037,5с +78° 21′ &1000000000000002100000021″ 11,1
2158 расеано ѕвездено јато Близнаци 06ч 07м &1000000000000002500000025с +24° 06′ 9,5
2168 Месје 35 расеано ѕвездено јато Близнаци 06ч 09м +24° 21′ 5,3
2169 расеано ѕвездено јато Орион 06ч 08м &1000000000000032500000032,5с +13° 57′ &1000000000000005700000057″ 6,0
2170 расеана маглина Еднорог 06ч 07м &1000000000000004800000048с −06° 23′
2171 расеано ѕвездено јато Маса 05ч 58м &1000000000000026200000026,2с −70° 39′ &1000000000000001500000015″
2172 расеано ѕвездено јато Златна Рипка 06ч 00м &1000000000000000500000005с −68° 38′ 11,9
2173 збиено ѕвездено јато Маса 05ч 57м &1000000000000039700000039,7с −72° 58′ &1000000000000004100000041″ 12,7
2174 расеана маглина Орион 06ч 10м +20° 30′ 6,8
2175 (сместено во NGC 2174) расеано ѕвездено јато Орион 06ч 10м +20° 30′ 6,8
2194 расеано ѕвездено јато Орион 06ч 13м &1000000000000042400000042,4с +12° 48′ &1000000000000000600000006″ 9,0

2201–2300[уреди | уреди извор]

NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
2204 расеано ѕвездено јато Големо Куче 06ч 15м &1000000000000000900000009с −18° 39′ 9,4
2207 спирална галаксија Големо Куче 06ч 16м &1000000000000022100000022,1с −21° 22′ &1000000000000002000000020″ 11,4
2237 (дел од маглината Розета) расеана маглина Еднорог 06ч 33м &1000000000000004500000045с +05° 00′ 9
2238 (дел од маглината Розета) расеана маглина Еднорог 06ч 33м +05° 9
2239 (сместено во маглината Розета) расеано ѕвездено јато Еднорог 06ч 32м +04° 56′ 5,3
2244 сателитско јато (сместено во маглината Розета) расеано ѕвездено јато Еднорог 06ч 30м &1000000000000055800000055,8с +04° 58′ &1000000000000003000000030″ 5,3
2246 (дел од маглината Розета) расеана маглина[1] Еднорог 06ч 32м[1] +05° 07′[1] 9
2261 Хаблова Променлива Маглина расеана маглина Еднорог 06ч 39м &1000000000000001000000010с +08° 45′
2264 јато Новогодишна Елка расеано ѕвездено јато Еднорог 06ч 41м +09° 53′ 3,9
2266 расеано ѕвездено јато Близнаци 06ч 43м +26° 58′ 9,5
2276 спирална галаксија Кефеј 07ч 27м &1000000000000017500000017,5с +85° 45′ &1000000000000001400000014″ 12,3
2286 расеано ѕвездено јато Еднорог 06ч 48м −03° 10′ 8,2
2287 Месје 41 расеано ѕвездено јато Големо Куче 06ч 46м −20° 46′ 4,9
2298 збиено ѕвездено јато Крма 06ч 48м &1000000000000059200000059,2с −36° 00′ &1000000000000001900000019″ 10,8
2299 Еднорог 06ч 51м[1] −07° 00′[1]
2300 леќеста галаксија Кефеј 07ч 32м &1000000000000021800000021,8с +85° 42′ &1000000000000003200000032″ 12,2

2301–2400[уреди | уреди извор]

NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
2323 Месје 50 расеано ѕвездено јато Еднорог 07ч 02м &1000000000000004800000048с −08° 23′ 6,3
2336 спирална галаксија Жирафа 07ч 27м &1000000000000003700000003,7с +80° 10′ &1000000000000004200000042″ 13,5
2346 планетарна маглина Еднорог 07ч 09м &1000000000000022500000022,5с −00° 48′ &1000000000000002400000024″ 10,8
2349 расеано ѕвездено јато Еднорог 07ч 11м −08° 36′
2359 Торов Шлем, Гам 4 расеана маглина Големо Куче 07ч 18м &1000000000000003000000030с −13° 14′
2360 Каролинино Јато расеано ѕвездено јато Големо Куче 07ч 18м −15° 38′ 7,6
2362 јато Тау Големо Куче расеано ѕвездено јато Големо Куче 07ч 19м −24° 59′ 4,1
2363 (сместена во NGC 2366) расеана маглина Жирафа 07ч 28м &1000000000000029800000029,8с +69° 11′ &1000000000000003300000033″ 15,5
2366 неправилна галаксија Жирафа 07ч 28м &1000000000000051900000051,9с +69° 12′ &1000000000000003100000031″ 11,6
2371 (дупликат на NGC 2372; наречена и NGC 2371-2) планетарна маглина Близнаци 07ч 25м &1000000000000034700000034,7с +29° 29′ &1000000000000002600000026″ 14,5
2372 (дупликат на NGC 2371; наречена и NGC 2371-2) расеано ѕвездено јато Близнаци 07ч 25м &1000000000000034700000034,7с +29° 29′ &1000000000000002600000026″ 14,5
2374 расеано ѕвездено јато Големо Куче 07ч 25м &1000000000000054000000054,0с −13° 16′ &100000000000000000000000,0″ 8,0
2392 маглина Еским;
маглина Кловн
планетарна маглина Близнаци 07ч 29м &1000000000000010800000010,8с +20° 54′ &1000000000000004200000042″ 10,3

2401–2500[уреди | уреди извор]

NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
2403 спирална галаксија Жирафа 07ч 36м &1000000000000050600000050,6с +65° 36′ &1000000000000001000000010″ 8,9[2]
2409 расеано ѕвездено јато Крма 07ч 32м −17° 11′ 7,5
2419 збиено ѕвездено јато Рис 07ч 38м &1000000000000008500000008,5с +38° 52′ &1000000000000005500000055″ 9,06
2422 Месје 47 расеано ѕвездено јато Крма 07ч 37м −14° 29′ 4,4
2437 Месје 46 расеано ѕвездено јато Крма 07ч 42м −14° 49′ 6,3
2438 планетарна маглина Крма 07ч 41м &1000000000000051400000051,4с −14° 43′ &1000000000000005500000055″ 10,8
2440 планетарна маглина Крма 07ч 41м &1000000000000054900000054,9с −18° 12′ &1000000000000003000000030″ 18,9
2442 спирална галаксија Летечка Риба 07ч 36м &1000000000000023900000023,9с −69° 31′ &1000000000000004700000047″ 11,2
2443 (дупликат на NGC 2442) спирална галаксија Летечка Риба 07ч 36м &1000000000000023900000023,9с −69° 31′ &1000000000000004700000047″ 11,2
2447 Месје 93 расеано ѕвездено јато Крма 07ч 45м −23° 52′ 6,6
2451 расеано ѕвездено јато Крма 07ч 45м −37° 58′ 10,0
2460 спирална галаксија Жирафа 07ч 56м &1000000000000052400000052,4с +60° 20′ &1000000000000005700000057″ 12,5
2477 расеано ѕвездено јато Крма 07ч 52м −38° 32′ 6,6
2491 галаксија Мало Куче 07ч 58м &1000000000000027400000027,4с +07° 59′ &1000000000000000200000002″ 15,6
2500 спирална галаксија Рис 08ч 01м &1000000000000053200000053,2с +50° 44′ &1000000000000001300000013″ 12,3

2501–2600[уреди | уреди извор]

NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
2516 расеано ѕвездено јато Кобилица 07ч 58м −60° 45′ 3,8
2535 спирална галаксија Рак 08ч 11м &1000000000000013600000013,6с +25° 12′ &1000000000000002400000024″ 13,0
2536 спирална галаксија Рак 08ч 11м &1000000000000016100000016,1с +25° 10′ &1000000000000004500000045″ 14,5
2537 галаксија Мечкина Шепа неправилна галаксија Рис 08ч 13м &1000000000000014600000014,6с +45° 59′ &1000000000000003000000030″ 11,7
2541 спирална галаксија Рис 08ч 14м &1000000000000040400000040,4с +49° 03′ &1000000000000004200000042″ 13,0
2546 расеано ѕвездено јато Крма 08ч 12м −37° 37′ 6,5
2547 расеано ѕвездено јато Едро 08ч 10м &1000000000000025700000025,7с −49° 10′ &1000000000000000300000003″ 4,8
2548 Месје 48 расеано ѕвездено јато Водна Змија 08ч 14м −05° 45′ 6,1
2549 леќеста галаксија Рис 08ч 18м &1000000000000058400000058,4с +57° 48′ &1000000000000001000000010″ 12,1
2550 спирална галаксија Жирафа 08ч 24м &1000000000000033900000033,9с +74° 00′ &1000000000000004300000043″ 13,1
2551 спирална галаксија Жирафа 08ч 24м &1000000000000050500000050,5с +73° 24′ &1000000000000004400000044″ 12,7
2552 неправилна галаксија Рис 08ч 19м &1000000000000019600000019,6с +50° 00′ &1000000000000002800000028″ 13,5

2601–2700[уреди | уреди извор]

NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
2608 пречкеста спирална галаксија Рак 08ч 17м &10000000000000003000000,3с +28° 28′ &1000000000000002200000022″ 13,01
2632 Месје 44;
јато Пчеларник;
јато Јасли
расеано ѕвездено јато Рак 08ч 40м +19° 41′ 3,2
2682 Месје 67 расеано ѕвездено јато Рак 08ч 51м &1000000000000001800000018с +11° 48′ 6,9
2683 спирална галаксија Рис 8ч 52м &1000000000000041700000041,7с +33° 25′ &1000000000000001000000010″ 9,7

2701–2800[уреди | уреди извор]

NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
2715 спирална галаксија Жирафа 09ч 08м &1000000000000006100000006,1с +78° 05′ &1000000000000000700000007″ 11,9
2736 маглина Молив расеана маглина Едро 09ч 00м −45° 57′
2770 Фабрика за Супернови спирална галаксија Рис 09ч 09м &1000000000000033700000033,7с +33° 07′ &1000000000000002500000025″ 12,0
2775 спирална галаксија Рак 09ч 10м &1000000000000020100000020,1с +07° 02′ &1000000000000001800000018″ 11,4
2787 леќеста галаксија Голема Мечка 09ч 19м &1000000000000018900000018,9с +69° 12′ &1000000000000001200000012″ 11,7
2798 спирална галаксија Рис 09ч 17м &1000000000000023000000023,0с +41° 59′ &1000000000000005800000058″ 13,2
2799 неправилна галаксија Рис 09ч 17м &1000000000000031200000031,2с +41° 59′ &1000000000000003600000036″ 14,4

2801–2900[уреди | уреди извор]

NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
2808 збиено ѕвездено јато Кобилица 09ч 12м &1000000000000002600000002,6с −64° 51′ &1000000000000004600000046″ 7,8
2812 леќеста галаксија/спирална галаксија Рак 09ч 17м &1000000000000040800000040,8с +19° 55′ &1000000000000000800000008″ 15,7
2813 леќеста галаксија Рак 09ч 17м &1000000000000045400000045,4с +19° 54′ &1000000000000002400000024″ 12,4
2818 планетарна маглина Компас 09ч 16м &1000000000000001700000001,7с −36° 37′ &1000000000000003900000039″ 12,5
2818a расеано ѕвездено јато Компас
2841 спирална галаксија Голема Мечка 09ч 22м &1000000000000002000000002,0с +50° 58′ &1000000000000004000000040″ 9,9
2859 леќеста галаксија Мал Лав 09ч 24м &1000000000000018700000018,7с +34° 30′ &1000000000000004900000049″ 11,8
2867 планетарна маглина Кобилица 09ч 21м &1000000000000025400000025,4с −58° 18′ &10000000000000401000000401″ 12,0
2899 планетарна маглина Едро 12,0

2901–3000[уреди | уреди извор]

NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
2903 спирална галаксија Лав 09ч 32м &1000000000000009700000009,7с +21° 30′ &1000000000000000300000003″ 9,8
2915 неправилна галаксија Камелеон 09ч 26м &1000000000000011500000011,5с −76° 37′ &1000000000000003500000035″ 13,2
2935 спирална галаксија Водна Змија 09ч 36м &1000000000000044600000044,6с −21° 07′ &1000000000000004100000041″ 10,9
2964 спирална галаксија Лав 09ч 42м &1000000000000054200000054,2с +31° 50′ &1000000000000004900000049″ 12,0
2968 неправилна галаксија Лав 09ч 43м &1000000000000012100000012,1с +31° 55′ &1000000000000004200000042″ 13,1
2972 расеано ѕвездено јато Едро 09ч 40м &1000000000000028500000028,5с −50° 20′ &1000000000000001000000010″ 10,7
2976 спирална галаксија Голема Мечка 09ч 47м &1000000000000015500000015,5с +67° 55′ &1000000000000000300000003″ 10,9
2997 спирална галаксија Пумпа 09ч 45м &1000000000000038700000038,7с −31° 11′ &1000000000000002500000025″ 10,3
2998 спирална галаксија Голема Мечка 09ч 48м &1000000000000043600000043,6с +44° 04′ &1000000000000005100000051″ 13,3
2999 (дупликат на NGC 2972)[2] расеано ѕвездено јато Едро 09ч 40м &1000000000000028500000028,5с −50° 20′ &1000000000000001000000010″ 10,7
3000 двојна ѕвезда[1] Голема Мечка 09ч 49м[1] +44° 08′[1]

Поврзано[уреди | уреди извор]

Наводи[уреди | уреди извор]

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 R. W. Sinnott, editor (1988). The Complete New General Catalogue and Index Catalogue of Nebulae and Star Clusters by J. L. E. Dreyer. Sky Publishing Corporation and Cambridge University Press. ISBN 0-933346-51-4.
  2. 2,0 2,1 „NASA/IPAC Extragalactic Database“. Results for various objects.