Список на села во Валовишта

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
Име на македонски Македонски-латиница Име на грчки Грчки-латиница Жители во 1903 Жители во 2001
Алезли Махале Alezli Mahale Алезли Махале Алезли Махале 80
Амерли Махале Amerli Mahale Амерли Махале Амерли Махале 100
Бејук Махале Bejuk Mahale Бејук Махале Бејук Махале 180
Бијук Јурен Bijuk Juren Бијук Јурен Бијук Јурен 50
Ветрен Vetren Ветрен Ветрен 1770
Вранков Чифлик Vrankov Čiflik Вранков Чифлик Вранков Чифлик 100
Герман German Герман Герман 590
Глибовци Glibovci Глибовци Глибовци 240
Голешево Goleševo Голешево Голешево 1250
Горно Порој Gorno Poroj Горно Порој Горно Порој 3780
Ѓуџенли Ǵudženli Ѓуџенли Ѓуџенли 250
Валовишта (Демир Хисар) Valovišta Валовишта Валовишта 5840
Дервент Dervent Дервент Дервент 160
Долно Порој Dolno Poroj Долно Порој Долно Порој 2350
Драготин Dragotin Драготин Драготин 110
Елешница Elešnica Елешница Елешница 340
Инанли Inanli Инанли Инанли 260
Камарето Kamareto Камарето Камарето 200
Кара Таш Махале Kara Taš Mahale Кара Таш Махале Кара Таш Махале 150
Кесеџи Чифлик Kesedži Čiflik Кесеџи Чифлик Кесеџи Чифлик 180
Кешишл’к Kešišl’k Кешишл’к Кешишл’к 300
Крушево Krušovo Крушево Крушево 2510
Крчово Krčovo Крчово Крчово 1150
Кула Kula Кула Кула 110
Кумли Kumli Кумли Кумли 945
Ќуприја Ḱuprija Ќуприја Ќуприја 500
Ќучук Јурен Ḱučuk Juren Ќучук Јурен Ќучук Јурен 17 5
Латарово Latarovo Латарово Латарово 360
Липош Lipoš Липош Липош 350
Мандраџик Mandradžik Мандраџик Мандраџик 90
Манџука Mandžuka Манџука Манџука 50
Марикостеново Marikostenovo 500
Марио Поле Mario Pole Марио Поле Марио Поле 90
Махмудли Mahmudli Махмудли Махмудли 450
Матница Matnica Матница Матница 1650
Мешели Mešeli Мешели Мешели 350
Муси Чали Musi Čali Муси Чали Муси Чали 200
Мутавли Mutavli Мутавли Мутавли 18 5
Нови Чифлик Novi Čiflik Нови Чифлик Нови Чифлик 50
Палмеш Palmeš Палмеш Палмеш 1150
Пирин Pirin Пирин Пирин 1295
Пулево Pulevo Пулево Пулево 280
Радево Radevo Радево Радево 400
Рајковци Rajkovci Рајковци Рајковци 420
Рамна Ramna Рамна Рамна 550
Рупел Rupel Рупел Рупел 280
Савек Savek Савек Савек 1600
Света Петка Sv. Petka Света Петка Света Петка 1230
Сенгелово Sengelovo Сенгелово Сенгелово 1650
Средни Топалник Sredni Topalnik Средни Топалник Средни Топалник 450
Тодорич Todorič Тодорич Тодорич 400
Топалник Дере Topalnik Dere Топалник Дере Топалник Дере 420
Топалник Долни Topalnik Dolni Топалник Долни Топалник Долни 370
Трнка Trnka Трнка Трнка 150
Харк Махале Hark Mahale Харк Махале Харк Махале 100
Хаџи Бејлик Hadži Bejlik Хаџи Бејлик Хаџи Бејлик 650
Хоџов Чифлик Hodžov Čiflik Хоџов Чифлик Хоџов Чифлик 150
Црквишта Crkvišta Црквишта Црквишта 670
Чавдар Махале Čavdar Mahale Чавдар Махале Чавдар Махале 130
Ченге Махале Čenge Mahale Ченге Махале Ченге Махале 60
Чифлик Махале Čiflik Mahale Чифлик Махале Чифлик Махале 110
Чифлиџик Čiflidžik Чифлиџик Чифлиџик 180
Џаферли Džaferli Џаферли Џаферли 100
Шугово Šugovo Шугово Шугово 1350