Список на села во Бер

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
Име на македонски[1] Македонски-латиница Име на грчки Грчки-латиница Жители во 1903 Жители во 2001
Аги Јани Agni Jani Аги Јани Аги Јани 185
Аркудохор Arkudohor Аркудохор Аркудохор 240
Асамати Asamati Асамати Асамати 40
Барбеш Barbeš Барбеш Барбеш 50
Бер Ber Бер Бер 10500
Боштани Boštani Боштани Боштани 420
Братиништа Bratiništa Братиништа Братиништа 80
Волчишта Volčišta Волчишта Волчишта 42
Валода Valoda Валода Валода 300
Весово Besovo Весово Весово 255
Вештица Veštica Вештица Вештица 500
Големо Аги Јани Golemo Agi Jani Големо Аги Јани Големо Аги Јани 2260
Големо Алабор Golemo Alabor Големо Алабор Големо Алабор 110
Големо Нишел Golemo Nišel Големо Нишел Големо Нишел 265
Горно Купаново Gorno Kupanovo Горно Купаново Горно Купаново 175
Горно Шел Gorno Šel Горно Шел Горно Шел 1200
Грисел Grisel Грисел Грисел 150
Долјани Doljani Долјани Долјани 500
Долно Купаново Dolno Kupanovo Долно Купаново Долно Купаново 240
Долно Шел Dolno Šel Долно Шел Долно Шел 3000
Драчко Dračko Драчко Драчко 330
Дрихалево Drihalevo Дрихалево Дрихалево 35
Ераки Eraki Ераки Ераки 35
Жервохор Žervahor Жервохор Жервохор 240
Јаворница Javornica Јаворница Јаворница 72
Јанчишта Jančišta Јанчишта Јанчишта 320
Капсохор Kapsohor Капсохор Капсохор 200
Карачали Karačali Карачали Карачали 30
Кастанија Kastanija Кастанија Кастанија 400
Кестанја Kestanja Кестанја Кестанја 60
Колура Kolura Колура Колура 250
Костемар Kostemar Костемар Костемар 55
Ксероливадон Kserolivadon Ксероливадон Ксероливадон 850
Куково Kukovo Куково Куково 300
Кумштица Kumišta Кумштица Кумштица 80
Кутлеш Kutleš Кутлеш Кутлеш 60
Лидагос Lidagos Лидагос Лидагос 235
Луковица Lukovica Луковица Луковица 165
Лутрос Kutros Лутрос Лутрос 300
Мало Аги Јани Malo Agi Jani Мало Аги Јани Мало Аги Јани 835
Мало Алабор Malo Alabor Мало Алабор Мало Алабор 165
Мало Нишел Malo Nišel Мало Нишел Мало Нишел 65
Маруша Maruša Маруша Маруша 740
Меч Meč Меч Меч 140
Микрогуш Mikroguš Микрогуш Микрогуш 365
Милево Milevo Милево Милево 155
Милик Milik Милик Милик 400
Миноштица Minoštica Миноштица Миноштица 170
Негуш Neguš Негуш Негуш 6100
Нео Кастро Neo Kastro Нео Кастро Нео Кастро 145
Нихор Nihor Нихор Нихор 100
Ново Село Novo Selo Ново Село Ново Село 90
Палатич Palatič Палатич Палатич 150
Пископи Piskopi Пископи Пископи 250
Пожари Požari Пожари Пожари 210
Продром Prodrom Продром Продром 190
Радин Radin Радин Радин 54
Рајко Rajko Рајко Рајко 150
Расоманик Rasomanik Расоманик Расоманик 135
Ретина Retina Ретина Ретина 160
Ретинаки Retinaki Ретинаки Ретинаки 480
Решани Reštani Решани Решани 45
Садина Sadina Садина Садина 75
Света Марина Sveta Marina Света Марина Света Марина 185
Свиница Svinica Свиница Свиница 60
Скилич Siklič Скилич Скилич 80
Спорлита Sporlita Спорлита Спорлита 150
Ставрос Stavros Ставрос Ставрос 120
Тарамон Taramon Тарамон Тарамон 60
Трихлево Trihlevo Трихлево Трихлево 200
Туркохор Rukohor Туркохор Туркохор 170
Хоропан Horopan Хоропан Хоропан 80
Црковјани Crkovjani Црковјани Црковјани 300
Чорново Čornovo Чорново Чорново 280
Шеразмен Šerazmen Шеразмен Шеразмен 200

Наводи[уреди | уреди извор]

  1. Симовски, Тодор (1998). „Берски округ“. Населените места во Егејска Македонија : географски, етнички и стопански карактеристики. I дел. Скопје: Институт за национална историја.