Список на реки во Франција

Од Википедија — слободната енциклопедија
Карта на главните реки во Франција

Овој список ги наведува реките што течат барем делумно низ Франција, организирани по должина. Реката Лоара е најдолга река која е целосно на француска територија (нејзините 1.012 км се целосно сместени во Франција). Рајна е долга 1.233 километри, но од нив само 188 километри минуваат низ Франција.

Река Се влева во Должина (км)
Рајна Северно Море 1233 (од тоа 185 км
низ Франција)
Лоара Атлантски Океан 1004
Меза Северно Море 925 (од тоа околу 550 км
низ Франција)
Рона Средоземно Море 812
Сена Ламанш 777
Гарона Атлантски Океан 647
Мозел Рајна 544 (од тоа околу 250 км
низ Франција)
Марна Сена 514
Лот Гарона 485
Дордоња Гарона 483
Сона Рона 480
Ду Сона 453
Алие Лоара 421
Шарант Атлантски Океан 381
Тарн Гарона 380
Шер Лоара 368
Вјен Лоара 363
Шелда Северно Море 360
Ен Оаза 353
Оаза Сена 351
Диранс Рона 324
Лоар Сарт 317
Сарт Мен 313
Адур Атлантски Океан 309
Јона Сена 292
Аверон Тарн 291
Изер Рона 286
Ендр Лоара 271
Крез Вјен 264
Ил Дордоња 255
Об Сена 248
Сома Ламанш 245
Ер Сена 229
Од Средоземно Море 224
Вилен Атлантски Океан 218
Оњон Сона 214
Везер Дордоња 211
Ил Рајна 208
Гартан Крез 205
Армансон Јона 202
Мајен Мен 202
Дрон Ил 201
Агу Тарн 195
Самбра Меза 193
Ен Рона 190
Баиз Гарона 188
Серен Јона 188
Солдр Шер 181
Гав де По Гав Реинис 180
Жерс Гарона 176
Орн Ламанш 170
Вјор Аверон 168
Трие Лот 167
Вердон Диранс 166
Арјеж Гарона 163
Сјул Алие 163
Arrats Гарона 162
Мерт Мозел 161
Ниортски Севр Атлантски Океан 158
Арнон Шер 151
Блаве Атлантски Океан 149
Еро Средоземно Море 148
Уст Вилен 145
Рил Сена 145
Клен Вјен 144
Ер Ен 143
Сав Гарона 143
Туе Лоара 143
Лоан Сена 142
Он Атлантски Океан 141
Дор Алие 141
Вел Ен 140
Сеј Мозел 138
Жимон Гарона 136
Ерс Виф Арјеж 135
Орб Средоземно Море 135
Дропт Гарона 132
Итон Ер 132
Аро Адур 131
Драк Изер 130
Ару Лоара 129
Арк Изер 128
Сез Рона 128
Вир Ламанш 128
Гардон Рона 127
Ардеш Рона 120
Сер Дордоња 120
Ос Желиз 120
Ле Атлантски Океан 120
Гран Морен Марна 118
Габас Адур 117
Аржан Средоземно Море 116
Даду Агу 116
Ер Атлантски Океан 116
Тет Средоземно Море 116
Беврон Лоара 115
Со Марна 115
Ег Рона 114
Нид Сар 114
Вар Средоземно Море 114
Епт Сена 113
Тардоар Бонијер 113
Овезер Ил 112
Шјер Меза 112
Кир Јона 112
Дром Рона 110
Оти Ламанш 108
Торион Вјен 108
Тук Ламанш 108
Бебр Лоара 106
Орнен Со 106
Див Ламанш 105
Арон Лоара 104
Сел Лот 104
Удон Мајен 103
Арв Рона 102
Ранс Ламанш 102
Кенон Ламанш 101
Арконс Лоара 100
Отион Лоара 100
Гав д'Олорон Гав Реинис 100
Луж Гарона 100
Урс Сена 100
Бутон Шарант 99
Сирон Гарона 97
Ердр Лоара 97
Есон Сена 97
Мадон Мозел 97
Сеш Вилен 97
Јер Сена 97
Зорн Модер 97
Косон Beuvron 96
Грон Сона 96
Сер Оаза 96
Корез Везер 95
Уш Сона 95
Пти Крез Крез 95
Видурл Средоземно Море 95
Терен Оаза 94
Марон Дордоња 93
Сјен Ламанш 93
Увез Рона 93
Венжан Сона 93
Don Вилен 92
Евр Лоара 92
Желиз Баиз 92
Англен Гартан 91
Бандја Тардоар 91
Ерс Мор Гарона 90
Лајон Лоара 90
А Северно Море 89
Голо Средоземно Море 89
Тавињано Средоземно Море 89
Канш Ламанш 88
Сис Лоара 88
Клез Крез 88
Кулон Диранс 88
Булоњ Ахенау 87
Серу Аверон 87
Дорду Тарн 87
Урк Марна 87
Алањон Алие 86
Лу Адур 86
Пти Морен Марна 86
Ариз Гарона 85
Бјеш Диранс 85
Шасезак Ардеш 85
Ли де Франс Ли 85
Селин Ламанш 85
Бузан Крез 84
Дурду Тарн 84
Ме Вилен 84
Орбје Од 84
Уан Лоан 84
Теш Средоземно Море 84
Арк Средоземно Море 83
Ејре Рона 83
Тиј Сона 83
Вегр Сарт 83
Агли Средоземно Море 82
Ор Вир 82
Бидуз Адур 82
Бурбенс Ару 82
Модер Рајна 82
Сењ Шарант 82
Сип Ен 82
Јевр Шер 81
Авр Ер 80
Гав д'Осо Гав д'Олорон 80
Нив Атлантски Океан 80
Орн Мозел 80
Бенез Англен 79
Скорф Блаве 79
Се Ламанш 79
Изер Северно Море 78
Анс Лоара 77
Орон Јевр 77
Бриш Ил 77
Ли де Беарн Ли 77
Тард Шер 77
Клуер Клен 76
Еле Атлантски Океан 76
Ас Диранс 75
Бре Лоар 75
Мортањ Мерт 75
Пти Баиз Баиз 75
Сала Гарона 75
Туш Гарона 75
Везуз Мерт 75
Озу Желиз 74
Див Туе 74
Лез Рона 74
Сиран Ен 74
Нест Гарона 73
Роњон Марна 73
Семнон Вилен 73
Вон Клен 73
Бурбр Рона 72
Брен Армансон 72
Брел Ламанш 72
Ерв Сарт 72
Салон Сона 72
Сел Ламанш 72
Трије Ламанш 72
Аржантон Туе 71
Рубион Рона 71
Ду Рона 70
Лез Арјеж 70
Ли Адур 70
Тине Вар 70
Бјен Ен 69
Елп Мажер Самбра 69
Индроа Индр 69
Изак Вилен 69
Моан Севр Нантез 69
Ожон Об 68
Блеон Диранс 68
Морг Алие 68
Седр Атлантски Океан 68
Отиз Ниортски Севре 67
Бе Тријер 67
Кузен Кир 67
Естерон Вар 67
Отен Шјер 67
Вер Меза 67
Вељ Сона 67
Арз Уст 66
Авр Сома 66
Бидасоа Атлантски Океан 66
Бубл Сјул 66
Фјер Рона 66
Не Шарант 66
Тараво Средоземно Море 66
Аф Уст 65
Ален Ду 65
Жиру Ерс Мор 65
Ше Со 65
Шер Вилен 65
Ерне Мајен 65
Сеун Гарона 65
Лантерн Сона 64
Лизег Дордоња 64
Ранс Тарн 64
Аколен Лоара 63
Буе Аро 63
Шарантон Рил 63
Фрекел Од 63
Музон Меза 63
Сенуир Алие 63
Ору Гарона 62
Осанс Клен 62
Азерг Сона 62
Бар Меза 62
Кле Уст 62
Оде Атлантски Океан 62
Пти Солдр Солдр 62
Солнан Сел 62
Торе Агу 62
Обтен Гран Морен 61
Барклон Гарона 61
Бетен Арги 61
Гардон д'Але Гардон 61
Лије Уст 61
Лизон Дрон 61
Сор Агу 61
Елет Оаза 60
Брам Гартан 60
Нинјан Уст 60
Рен Лоара 60
Сом Суд Марна 60
Албарин Ен 59
Колањ Лот 59
Фузон Шер 59
Тулубр Средоземно Море 59
Ван Јона 59
Варан Мајен 59
Бријанс Вјен 58
Дром Ор 58
Жуан Мајен 58
Легер Ламанш 58
Нид Алманд Нид 58
Вовиз Лоара 58
Вис Еро 58
Андел Сена 57
Латан Отион 57
Ламбула Тарн 57
Ри Дордоња 57
Сормон Меза 57
Арн Торе 56
Ален Арон 56
Оманс Шер 56
Оре Атлантски Океан 56
Овињон Гарона 56
Аванс Гарона 56
Сеор Вјор 56
Шапору Алие 56
Елорн Атлантски Океан 56
Евел (река) Блаве 56
Галор Рона 56
Ле Адур 56
Тон Оаза 56
Воар Об 56
Јон Ле 56
Сеу Дордоња 55
Коне Сона 55
Рип де Мад Мозел 55
Сан Морт Сан Вив 55
Севрон Солнан 55
Артиби Вердон 54
Брен Сис 54
Брен Сел 54
Сес Од 54
Шаванон Дордоња 54
Шеран Фјер 54
Дјеж Дордоња 54
Лари Ил 54
Лед Лот 54
Сезон Гав д'Олорон 54
Вег Сарт 54
Вуиз Тард 54
Аргенон Ламанш 53
Жин Есон 53
Лоазон Шјер 53
Неск Сорг де Велерон 53
Орг Сена 53
Орн (река) Сарт 53
Рер Солдр 53
Вер Аверон 53
Шаларон Сона 52
Кол Дрон 52
Естампон Дуз 52
Жес Сав 52
Гул Тријер 52
Гиј Диранс 52
Салерон Англен 52
Сул Ламанш 52
Туаре Туе 52
Верзе Удон 52
Дустр Дордоња 51
Ларг Ил 51
Лу Ил 51
Линен Лоан 51
Раен Оњон 51
Тријузун Дордоња 51
Валиер Солнан 51
Аблу Англен 50
Ароф Меза 50
Барс Сена 50
Коаз Лоара 50
Колмон Мајен 50
Жижу Агу 50
Гије Рона 50
Елп Минер Самбра 50
Лидоар Дордоња 50
Смањ Ле 50
Венку Гартан 50
Волоњ Мозел 50

Надворешни врски[уреди | уреди извор]