Список на меркуропресекувачи

Од Википедија — слободната енциклопедија

Меркуропресекувач (или меркуропресекувачки астероид) — астероид чија орбита ја пресекува орбитата на Меркур. Овие имаат сопствен афхел поголем од Меркуровиот (0,4667 ае) и перихел во внатрешноста на орбитата на Меркур (0,3075 ае), додека оние наведени овде како надворешни пресекувачи имаат перихел во рамките на афхелот на Меркур, но не и во рамките на неговиот перихел. Сите имаат голема полуоска поголема од Меркуровата, и оттука досега не се забележани внатрешни допирачи.

Список[уреди | уреди извор]

Меркуровите пресекувачи имаат сопствен афхел надвор од Меркуровата орбита (0,4667 ае) и перихел во внатрешноста на Меркуровата орбита (0,3075 ае). Од 26 јануари 2018 , забележани се точно 300 меркуропресекувачи.[1] (Повеќето вредности се заокружени на три децимални места.)

Ознака p
(ае)
a
(ае)
Q
(ае)
i
(°)
e H Класа на
орбита
Белешки
2005 HC4 0,071 1,823 3,575 8,404 0,9613 20,7 Аполон Најмал перихел од досега познатите астероиди.[1]
2017 TC1 0,076 2,490 4,904 9,288 0,9695 20,8 Аполон Втор најмал по големина перихел на досега познати астероиди и најголемо занесување на досега познати астероиди во внатрешниот Сончев Систем [1]
394130 2006 HY51 0,079 2,595 5,111 33,195 0,9695 17,2 Аполон Најмал перихел од астероидите со бројни ознаки.[1]
2008 FF5 0,079 2,278 4,476 2,622 0,9651 23,1 Аполон
2017 MM5 0,080 2,063 4,046 23,469 0,9614 21,1 Аполон
2015 EV 0,081 2,032 3,983 11,356 0,9603 22,5 Аполон
2016 GU2 0,087 2,054 4,021 10,277 0,9575 24,0 Аполон
137924 2000 BD19 0,092 0,876 1,661 25,716 0,8949 17,2 Атон Втор по големина најмал перихел на стероид со бројна ознака .[1]
374158 2004 UL 0,093 1,266 2,440 23,785 0,9267 18,8 Аполон Трет по големина најмал перихел на астероид со бројна ознака .[1]
394932 2007 EP88 0,096 0,837 1,579 20,758 0,8859 18,5 Аполон Четврт по големина најмал перихел на астероид со бројна ознака .[1]
2011 KE 0,100 2,214 4,327 5,879 0,9546 19,8 Аполон
465402 2008 HW1 0,102 2,585 5,068 10,547 0,9606 17,4 Аполон
2015 HG 0,105 2,100 4,095 17,734 0,9501 21,0 Аполон
2012 US68 0,105 2,504 4,902 25,844 0,9579 18,2 Аполон
2011 XA3 0,108 1,467 2,825 28,010 0,9260 20,4 Аполон
399457 2002 PD43 0,110 2,509 4,908 26,048 0,9560 19,1 Аполон Петти по големина најмал перихел на астероид со бројна ознака .[1]
386454 2008 XM 0,111 1,222 2,333 5,448 0,9091 20,0 Аполон
431760 2008 HE 0,112 2,262 4,413 9,844 0,9506 18,1 Аполон
276033 2002 AJ129 0,117 1,371 2,625 15,449 0,9149 18,7 Аполон
2000 LK 0,118 2,182 4,247 17,020 0,9460 18,4 Аполон
425755 2011 CP4 0,118 0,911 1,705 9,442 0,8703 21,2 Атон
1995 CR 0,119 0,907 1,694 4,035 0,8684 21,7 Атон
2007 GT3 0,121 1,993 3,866 25,425 0,9393 19,7 Аполон
2017 AF5 0,125 2,480 4,835 20,869 0,9496 17,8 Аполон
2004 QX2 0,125 1,285 2,445 19,055 0,9025 21,7 Аполон
2011 BT59 0,129 2,497 4,866 3,580 0,9485 21,0 Аполон
289277 2004 XY60 0,130 0,640 1,150 23,766 0,7967 18,9 Атон
2015 KO120 0,130 1,781 3,433 2,096 0,9269 22,0 Аполон
2007 PR10 0,132 1,233 2,334 21,003 0,8927 20,7 Аполон
504181 2006 TC 0,135 1,538 2,941 19,619 0,9120 18,8 Аполон
2013 JA36 0,138 2,667 5,196 42,506 0,9485 21,0 Аполон
2008 MG1 0,139 0,783 1,428 5,716 0,8227 19,9 Атон
2013 HK11 0,139 2,199 4,258 17,710 0,9368 20,7 Аполон
2017 SK10 0,140 2,056 3,971 24,516 0,9319 21,6 Аполон
3200 Фаетон 0,140 1,271 2,403 22,210 0,8901 14,6 Аполон Најголемиот меркуропресекувач, го поседува најмалиот перихел за имеуван астероид од, 5,1 ± 0,2 км
2013 YC 0,141 2,495 4,848 2,837 0,9435 21,3 Аполон
2010 JG87 0,144 2,761 5,378 16,912 0,9477 19,1 Аполон
2015 DU180 0,152 1,928 3,705 4,812 0,9214 20,8 Аполон
2016 XK24 0,154 0,580 1,006 8,415 0,7352 20,4 Атон Недоволно позната орбита
482533 2012 UA34 0,156 0,786 1,416 19,815 0,8016 19,4 Атон
2016 NT22 0,162 1,246 2,329 17,753 0,8703 19,5 Аполон
2005 EL70 0,159 2,659 5,158 17,214 0,9402 24,0 Аполон
2017 HE4 0,165 2,893 5,620 41,070 0,9428 21,2 Аполон
155140 2005 UD 0,163 1,275 2,387 28,678 0,8722 17,3 Аполон
364136 2006 CJ 0,166 0,677 1,187 10,243 0,7549 20,2 Атон
104150 2000 NL10 0,167 0,914 1,661 32,525 0,8170 15,8 Атон
2011 WN15 0,173 1,217 2,260 33,474 0,8579 19,6 Аполон
2013 WM 0,175 2,079 3,983 4,153 0,9160 23,8 Аполон
302169 2001 TD45 0,177 0,798 1,416 25,398 0,7774 19,9 Атон
2005 RV24 0,178 1,506 2,834 36,286 0,8818 20,6 Аполон
527977 2008 EY68 0,179 0,745 1,311 19,794 0,7599 22,0 Аполон
141851 2002 PM6 0,180 1,198 2,216 19,185 0,8501 17,7 Аполон
267223 2001 DQ8 0,181 1,841 3,501 12,880 0,9015 18,0 Аполон
2015 VQ64 0,181 1,193 2,205 8,526 0,8481 21,5 Аполон
2013 AJ91 0,182 2,532 4,882 33,266 0,9282 19,3 Аполон
2017 EP22 0,183 1,972 3,760 14,747 0,9070 22,5 Аполон
259221 2003 BA21 0,184 1,100 2,017 23,730 0,8332 19,1 Аполон
2011 YX62 0,184 2,565 4,946 8,678 0,9282 23,0 Аполон
1566 Икар 0,187 1,078 1,969 22,828 0,8268 16,9 Аполон Првиот забележан меркуропресекувач.
89958 2002 LY45 0,187 1,642 3,097 9,968 0,8864 17,0 Аполон
2009 HU58 0,187 2,066 3,945 35,768 0,9096 19,1 Аполон
5786 Тал 0,187 1,081 1,976 23,235 0,8268 17,1 Аполон
506491 2003 UW29 0,189 1,170 2,150 3,760 0,8384 20,7 Аполон
2015 RD36 0,190 2,543 4,896 0,448 0,9252 22,5 Аполон
387505 1998 KN3 0,195 1,542 2,888 2,301 0,8733 18,4 Аполон
2007 MK6 0,196 1,081 1,966 25,130 0,8188 19,9 Аполон
2015 KJ122 0,196 0,785 1,375 5,069 0,7502 22,0 Атон
2015 DZ53 0,196 1,511 2,825 8,332 0,8700 20,8 Аполон
2010 VA12 0,199 1,269 2,339 37,364 0,8434 19,5 Аполон
1996 BT 0,200 1,121 2,222 12,127 0,8350 23,0 Аполон
153201 2000 WO17 0,200 0,911 1,623 7,771 0,7806 19,3 Атон
139289 2001 KR1 0,200 1,260 2,319 23,229 0,8412 17,6 Аполон
66391 Мошуп 0,200 0,642 1,084 38,888 0,6884 16,5 Атон Поседува месечина, ~1,5 км
141079 2001 XS30 0,200 1,165 2,129 28,527 0,8281 17,7 Аполон
455426 2003 MT9 0,200 2,538 4,876 6,821 0,9211 18,6 Аполон
2014 UV116 0,201 0,918 1,635 42,402 0,9181 23,6 Атон
143637 2003 LP6 0,203 1,746 3,289 43,593 0,8836 16,3 Аполон
2016 TE56 0,203 2,030 3,857 24,470 0,8999 20,1 Аполон
2016 PO66 0,205 49,662 99,118 53,112 0,9959 21,7 Аполон Мошне неопределена орбитаголемата полуоска најверојатно изнесува 1,4 ае,
184990 2006 KE89 0,2114 1,053 1,895 45,093 0,7993 16,4 Аполон 2,039 ± 0,148 км
467372 2004 LG 0,213 2,066 3,919 70,964 0,8971 18,0 Аполон Мошне накосена орбита
66253 1999 GT3 0,216 1,334 2,452 19,514 0,8378 18,2 Аполон
471926 Јормунганд 0,219 1,466 2,713 23,596 0,8505 18,6 Аполон
85953 1999 FK21 0,219 0,739 1,258 12,602 0,703 18,1 Атон
494706 2005 GL9 0,221 2,140 4,059 20,054 0,897 17,1 Аполон
495829 1995 LG 0,223 1,065 1,906 43,561 0,7908 18,7 Аполон
489900 2008 KP 0,231 1,101 1,970 59,852 0,7898 18,9 Аполон
2017 WP28 0,235 1,169 2,104 10,002 0,799 20,9 Аполон
137052 Тјелвар 0,238 1,248 2,258 14,917 0,8095 16,9 Аполон
136874 1998 FH74 0,253 2,200 4,147 21,255 0,8850 15,7 Аполон 3,398 ± 0,129 км
1I ʻОумуамуа 0,255 N/A N/A 122,687 1,1995 22,1 Меѓуѕвездено тело Перихелот при приближувањето на Сончевиот Систем во 2018.
40267 1999 GJ4 0,257 1,339 2,421 34,533 0,8082 15,4 Аполон Вториот по големина меркуропресекувач, 1,641 ± 0,053 км
2017 JJ2 0,258 0,6915 1,125 12,154 0,6264 25,1 Атон
2011 GS60 0,259 3,363 6,466 18,774 0,9228 19,0 Аполон Најголемата орбита на досега познатите Меркурови.
2017 SR17 0,260 2,495 4,730 28,437 0,8957 19,0 Аполон
2013 JX28 0,262 0,6008 0,94 10,76 0,5641 20,1 Атир Втора по големина најмала голема полуоска на познато тело во Сончевиот Систем по Меркур.
331471 1984 QY1 0,263 2,497 4,731 14,255 0,8944 15,6 Аполон Трет по големина меркуропресекувач
2017 UO 0,269 2,553 4,837 8,583 0,846 20,3 Аполон
482798 2013 QK48 0,270 1,586 2,901 19,021 0,8295 18,4 Аполон
2017 FU90 0,270 0,7731 1,275 2,344 0,7731 25,3 Атон
66063 1998 RO1 0,277 0,991 1,704 22,675 0,7200 18,1 Атон Има месечина.
164201 2004 EC 0,279 1,996 3,714 34,662 0,8604 15,7 Аполон
2013 ND15 0,281 0,7235 1,166 4,794 0,6115 24,1 Атон Првиот забележан Венерски тројанец.
253106 2002 UR3 0,2854 1,379 2,472 48,612 0,7930 16,6 Аполон
397237 2006 KZ112 0,2857 2,525 4,764 37,784 0,8869 16,7 Аполон 1,180 ± 0,028 км
2017 XR 0,287 0,9493 1,612 1,402 0,6976 23,8 Атон
2018 AW 0,289 2,557 4,824 11,890 0,8869 19,5 Аполон
2017 MM8 0,296 0,887 1,478 23,279 0,6667 22,7 Атон
277142 2005 LG8 0,3024 1,755 3,207 26,647 0,8277 16,8 Аполон
2014 LJ21 0,3029 2,890 5,478 24,215 0,8952 16,0 Аполон Најголемиот без бројна ознака меркуропресекувач.
163423 2002 FB3 0,3033 0,7616 1,220 20,278 0,6017 16,5 Атон 1,682 ± 0,013 км
137925 2000 BJ19 0,3053 1,292 2,278 31,104 0,7637 16,0 Аполон
87684 2000 SY2 0,307 0,859 1,411 19,232 0,6428 16,0 Атон

Меркурови надворешни допирачи[уреди | уреди извор]

Сите меркуропресекувачи имаат големи полуоски поголеми од Меркур (0,3871 ае), и оттука се надворешни допирачи, т.е. имаат перихел во рамките на Меркуровиот афхел (0,4667 ае), но не и во рамките на неговиот перихел (0,3075 ае). Од февруари 2016 година, познати се 561 надворешен допирач.[2](Вредностите се заокружени на три децимални места.)

Бројна
ознака
Име Перихел
(ае)
Голема
полуоска

(ае)
Афел

(ае)
Наклон

(°)
Занесување Апсолутна
величина (H)
Орбитална

класа
Забелешки
16960 1998 QS52 0,313 2,203 4,093 17,560 0,8577 14,3 Аполон
85989 1999 JD6 0,324 0,883 1,441 17,054 0,6328 17,1 Атон
68348 2001 LO7 0,339 2,152 3,964 25,478 0,8426 14,2 Аполон
86667 2000 FO10 0,348 0,859 1,370 14,286 0,5948 17,4 Атон
2212 Хефест 0,358 2,167 3,975 11,741 0,8348 13,87 Аполон
66400 1999 LT7 0,366 0,855 1,345 9,065 0,5725 19,3 Атон
37655 Илјапа 0,366 1,478 2,590 17,994 0,7524 17,9 Аполон
88213 2001 AF2 0,386 0,954 1,522 17,812 0,5952 19,7 Атон
2008 UU1 0,401 1,608 2,814 12,057 0,7506 17,6 Аполон
66146 1998 TU3 0,406 0,787 1,168 5,413 0,4839 14,5 Атон
24443 2000 OG 0,411 2,310 4,210 25,822 0,8223 16,3 Аполон
5143 Херкул 0,418 1,834 3,250 9,033 0,7721 13,8 Аполон
33342 1998 WT24 0,418 0,718 1,019 7,343 0,4180 17,9 Атон
5660 1974 MA 0,424 1,786 3,147 38,052 0,7623 15,4 Аполон
322756 2001 CK32 0,448 0,725 1,0003 8,132 0,382 19,2 Атон Привремен потковичест либратор на Венера
524522 2002 VE68 0,427 0,724 1,021 9,006 0,4104 20,5 Атон Привремена квазимесечина на Венера
2012 XE133 0,410 0,723 1,036 6,711 0,433 23,4 Атон Привремен потковичест либратор на Венера
88254 2001 FM129 0,438 1,182 1,926 1,524 0,6296 17,6 Аполон
2101 Адонис 0,442 1,875 3,307 1,333 0,7641 18,8 Аполон
3838 Епона 0,448 1,505 2,561 29,239 0,7020 15,5 Аполон
87309 2000 QP 0,455 0,847 1,240 34,743 0,4631 17,6 Атон
2340 Хатор 0,464 0,844 1,224 5,856 0,4498 20,1 Атон

Поврзано[уреди | уреди извор]

Наводи[уреди | уреди извор]