Прејди на содржината

Список на македонски книги од 19 век

Од Википедија — слободната енциклопедија

Ова е список на македонски книги објавени во 19 век. Списокот ги опфаќа стручната литература, романи и збирки објавени од 1801 до 1900 година.

Напомена: Списокот може да не е целосен.
автор книга место на издавање година на издавање белешка
Јоаким Крчовски Слово исказаное заради умирание Будим 1814 Прва книга на Крчовски и прва печатена книга на македонски народен јазик.
Јоаким Крчовски Повест ради страшнаго и втораго пришествија Христова Будим 1814
автор книга место на издавање година на издавање белешка
Кирил Пејчиновиќ Огледало Будим 1816 Прва книга на Пејчиновиќ.
автор книга место на издавање година на издавање белешка
Јоаким Крчовски Чудеса пресвјатија Богородици Будим 1817
автор книга место на издавање година на издавање белешка
Јоаким Крчовски Сија книга глаголаемаја митарства Будим 1818
автор книга место на издавање година на издавање белешка
Јоаким Крчовски Различна поучителна наставленија Будим 1819
автор книга место на издавање година на издавање белешка
Кирил Пејчиновиќ Утешение грешним Солун 1840 Втора книга на Пејчиновиќ.
автор книга место на издавање година на издавање белешка
Браќа Миладиновци Зборникот на Миладиновци Загреб 1861 Збирка македонски народни песни, пословици и гатанки. Дел од песните се и од Бугарија.
автор книга место на издавање година на издавање белешка
непознат автор Слово заради страшниот суд Прилеп 1864 „Слово заради страшниот суд“ на Викиизвор.
автор книга место на издавање година на издавање белешка
Ѓорѓија Пулевски Речник од четири јазика Белград 1873
автор книга место на издавање година на издавање белешка
Ѓорѓија Пулевски Речник од три јазика Белград 1875
автор книга место на издавање година на издавање белешка
Ѓорѓија Пулевски Самовила Македонска Софија 1878
автор книга место на издавање година на издавање белешка
Ѓорѓија Пулевски Македонска песнарка Софија 1879 Збирка песни, лични и народни песни.
автор книга место на издавање година на издавање белешка
Ѓорѓија Пулевски Слогница речовска Софија 1880 Прва печатена македонска граматика.
автор книга место на издавање година на издавање белешка
Ѓорѓија Пулевски Славјанско-маќедонска општа историја Софија 1892 Ракопис, историски преглед на Македонија.
Ѓорѓија Пулевски Јазичница Софија 1892? Ракопис, македонска граматика. Книгата останала необјавена и најверојатно била комплетирана 1892/ 1893.
автор книга место на издавање година на издавање белешка
Војдан Чернодрински Дрварите Софија ? 1895 драма
Војдан Чернодрински Во меаната Софија ? 1895 драма
Атанас Раздолов Песните на востаникот ? 1895 збирка песни
Атанас Раздолов Баба Ѓурга и проза во стихови. Од современиот македонски дух. Ќустендил 1895 збирка песни
автор книга место на издавање година на издавање белешка
Војдан Чернодрински Македонска емиграција Софија ? 1897 драма
автор книга место на издавање година на издавање белешка
Атанас Раздолов Крвавиот исток и бездушна Европа ? 1889
автор книга место на издавање година на издавање белешка
Атанас Раздолов Слобода или смрт ? 1898
автор книга место на издавање година на издавање белешка
Војдан Чернодрински Македонска крвава свадба Софија 1900 драма

Поврзано

[уреди | уреди извор]