Список на знаменитости во Старата скопска чаршија

Од Википедија — слободната енциклопедија

Ова е список на знаменитости коишто се наоѓаат или историски се наоѓале на просторот на Старата скопска чаршија. Некои од нив денес се сместени надвор од границите на чаршијата, утврдени со Законот за Старата скопска чаршија од 2008 година, но низ историјата биле дел или имале голема улога во нејзиното создавање и развој. Повеќето од наведените знаменитости се со статус на заштитено културно добро.

Најголем број од знаменитостите биле подигнати во периодот кога чаршијата била под отоманска власт, иако постојат и такви коишто постоеле и преттоа (пр. Скопско кале) или биле изградени во поново време (пр. Музеј на Македонија). Главно, станува збор за верски објекти (џамии и цркви) и објекти карактеристични за османлиската архитектура (анови и амами), додека помал е бројот на останатите видови на градби. Според тоа, кај најголем дел од нив се среќава употребата на архитектонски стил препознатлив за османлиската архитектура, но забележливи се и остатоци од византиската и влијанија од модерната архитектура.

Знаменитости[уреди | уреди извор]

Легенда
 • закосени букви - објекти кои постоеле во минатото.
  Состојба
 • добра - објектот е сочуван во или речиси во целост;
 • лоша - објектот е срушен и не постои, а сочувани се само некои негови остатоци.
  Пристапност
 • добра - пристапот кон објектот или неговите остатоци не претставува проблем;
 • лоша - пристапот кон објектот или неговите остатоци е отежнат или невозможен поради постоењето на други објекти на тоа место.

Анови[уреди | уреди извор]

Бр. Знаменитост Слика Време на изградба Време на рушење Намена Состојба Пристапност Културно добро
1 Капан ан
15. век цивилен објект добра добра да[1]
2 Куршумли ан
околу 1540 цивилен објект добра добра да[2]
3 Сули ан
15. век цивилен објект добра добра да[3]

Амами[уреди | уреди извор]

Бр. Знаменитост Слика Време на изградба Време на рушење Намена Состојба Пристапност Културно добро
4 Даут-пашин амам
1497 уметничка галерија добра добра да[4]
5 Ѓулчилер амам
15. век 1963 лоша добра да[5]
6 Стара нова бања
15. или 16. век 1963 лоша добра да[6]
7 Чифте амам
15. век уметничка галерија добра добра да[7]

Цркви[уреди | уреди извор]

Бр. Знаменитост Слика Време на изградба Време на рушење Намена Состојба Пристапност Културно добро
8 Црква „Св. Димитрија“
16. век, обновена во 19. век верски објект добра добра да[8]
9 Манастир „Св. Ѓорѓи Горгос Скоропостижник“ 11. век пред 1436 лоша лоша не
10 Црква „Св. Спас“
16. век музеј добра добра да[9]

Џамии и турбиња[уреди | уреди извор]

Бр. Знаменитост Слика Време на изградба Време на рушење Намена Состојба Пристапност Културно добро
11 Џамија Араста
15. век, обновена во 18. век и во 2014 верски објект добра добра не
12 Џамија Дуќанџик
пред 1549, обновена во 2007 верски објект добра добра да[10]
13 Џамија Ибни Пајко непознато Втора светска војна лоша лоша не
14 Иса-бегова џамија
1475 верски објект добра добра да[11]
15 Исхак-бегова џамија
1438 верски објект добра добра да[12]
16 Јигит-пашина џамија 1445 1963 лоша добра не
Турбе на Јигит-паша
1426, обновено во 2015 гробен објект добра добра да[13]
17 Џамија Казанџилер 17. век 1963 лоша добра не
18 Мурат-пашина џамија
15. век верски објект добра добра да[14]
19 Мустафа-пашина џамија
1492 верски објект добра добра да[15]
20 Султан-муратова џамија
1436, обновена во 16. век и во 1712 верски објект добра добра да[16]
Турбе на Бикиј Хан 16. век гробен објект добра добра не
Турбе на Али-паша од Дагестан 1774 гробен објект добра добра не
21 Турбе на Исхак-бег
15. век гробен објект добра добра да[17]
22 Џамија Ќосе Кади
18. век, обновена во 1996 верски објект добра добра не
23 Џамија Хаџи Балабан
1440 верски објект добра добра да[18]
24 Хаџи-касамова џамија 1490 непознато лоша лоша не
25 Џамија Худаверди 15. или 16. век, обновена во 1995 верски објект добра добра да[19]

Синагоги[уреди | уреди извор]

Бр. Знаменитост Слика Време на изградба Време на рушење Намена Состојба Пристапност Културно добро
26 Синагога „Бет Ахарон“ 1366 непознато лоша лоша не
27 Синагога „Бет Јаков“
обновена во 19. век Втора светска војна лоша лоша не

Музеи[уреди | уреди извор]

Бр. Знаменитост Слика Време на изградба Време на рушење Намена Состојба Пристапност Културно добро
28 Музеј на Македонија
1976 музеј добра добра да
29 Музеј на современата уметност
1970 музеј добра добра да

Административни градби[уреди | уреди извор]

Бр. Знаменитост Слика Време на изградба Време на рушење Намена Состојба Пристапност Културно добро
30 Вилаетски конак „Уќумат“
19. век цивилен објект добра добра да[20]
31 Стара турска пошта
19. век цивилен објект добра добра да[21]

Плоштади[уреди | уреди извор]

Бр. Знаменитост Слика Време на изградба Време на рушење Намена Состојба Пристапност Културно добро
32 Плоштад Филип II
обновен во 2013 плоштад добра добра не
33 Скендербег
надграден во 2018 плоштад добра добра не

Други знаменитости[уреди | уреди извор]

Бр. Знаменитост Слика Време на изградба Време на рушење Намена Состојба Пристапност Културно добро
34 Безистен
15 век, обновен во 1900 цивилен објект добра добра да[22]
35 Бит-пазар
11 век пазариште добра добра не
36 Тврдина Кале
праисторија археолошко наоѓалиште добра добра да[23]
37 Камен мост
6, 14 или 15 век мост добра добра да[24]
38 Саат-кула
1573 цивилен објект добра добра да[25]
39 Споменик на Скендербег
2006 споменик добра добра не

Белешки[уреди | уреди извор]

 • а Градбата во којашто се наоѓала синагогата во минатото не постои, иако истата е обновена и се наоѓа во просториите на Еврејската заедница во Македонија.

Поврзано[уреди | уреди извор]

Наводи[уреди | уреди извор]

 1. Решение бр. 04-113/70 од 10.12.1963 година; Решение бр. 231/25 од 14.11.1967 година; Централен регистар бр. 820.
 2. Решение бр. 34 од 10.03.1952 година; Решение бр. 231/4 05.09.1967; Централен регистар бр. 774.
 3. Решение бр. 208 од 10.08.1957 година; Решение бр. 27/39 од 06.02.1968 година; Централен регистар бр. 779.
 4. Решение бр. 35 од 10.03.1952 година; Решение бр. 231/11 од 25.09.1967 година; Централен регистар бр. 782.
 5. Решение бр. 168 од 02.07.1954 година; Решение бр. 231/9 од 06.09.1967 година; Централен регистар бр. 775.
 6. Решение бр. 169 од 02.07.1954 година; Решение бр. 27/38 од 06.02.1968 година; Централен регистар бр. 936.
 7. Решение бр. 209 од 10.08.1957 година; Решение бр. 231/15 од 02.11.1967 година; Централен регистар бр. 773.
 8. Решение бр. 04-113/68 од 10.12.1963 година; Решение бр. 27/47 од 20.02.1968 година; Централен регистар бр. 827.
 9. Решение бр. 1041 од 27.07.1950 година; Решение бр. 27/44 од 19.02.1968 година; Централен регистар бр. 150.
 10. Решение бр. 04-113/69 од 10.12.1963 година; Решение бр. 27/37 од 30.01.1968 година; Централен регистар бр. 813.
 11. Решение бр. 1041 од 27.07.1950 година; Решение бр. 231/17 од 07.11.1967 година; Централен регистар бр. 821.
 12. Решение бр. 1041 од 27.07.1950 година; Решение бр. 231/19 од 07.11.1967 година; Централен регистар бр. 794.
 13. Решение бр. 4 од 13.01.1953 година; Централен регистар бр. 807.
 14. Решение бр. 04-113/70 од 10.12.1963 година; Централен регистар бр. 819.
 15. Решение бр. 1041 од 27.07.1950 година; Решение бр. 231/12 20.09.1967; Централен регистар бр. 803.
 16. Решение бр. 24 од 10.02.1953 година; Решение бр. 231/13 од 30.10.1967 година; Централен регистар бр. 802.
 17. Решение бр. 6 од 13.01.1953 година; Централен регистар бр. 781.
 18. Решение бр. 231/23 од 18.11.1967 година; Централен регистар бр. 790.
 19. Решение бр. 04-113/67 од 10.12.1963 година; Централен регистар бр. 795.
 20. Решение бр. 231/22 од 13.11.1967 година; Централен регистар бр. 799.
 21. Решение бр. 231/24 од 13.11.1967 година; Централен регистар бр. 92.
 22. Решение бр. 207 од 10.08.1967 година; Централен регистар бр. 817.
 23. Решение бр. 36 од 10.03.1952 година; Решение бр. 122/74 од 25.04.1969 година; Централен регистар бр. 99.
 24. Решение бр. 32 од 10.03.1952 година; Решение бр. 231/3 од 20.09.1967 година; Централен регистар бр. 839.
 25. Решение бр. 1041 од 27.07.1950 година; Решение бр. 231/14 од 02.11.1967 година; Централен регистар бр. 800.