Список на езера во Македонија

Од Википедија — слободната енциклопедија
Карта на езерата во Македонија.

Ова е список на езерата во Македонија[1]. Езерата во Македонија според општата класификација се делат на природни и вештачки езера, кои пак се класифицираат понатака според потеклото на истите. За подобар преглед, списокот на езера е направен според потеклото на езерата каде се дадени и општите информации за истите.

Напомена: Списокот не е целосен. За некои езера недостасуваат податоци или слики, поради недостаток на информации. Постоечките податоци за длабочината на езерата ги земаат предвид максималните измерени длабочини.

Природни[уреди | уреди извор]

Тектонски езера[уреди | уреди извор]

езеро вид местоположба површина длабочина слика
Дојранско Езеро природно тектонско Југоисточна Македонија 43,1 км2 10 м
Охридско Езеро природно тектонско Југозападна Македонија 358 км2 288 м
Преспанско Езеро природно тектонско Југозападна Македонија 273 км2 54 м

Мочуришни езера[уреди | уреди извор]

езеро вид местоположба површина длабочина слика
Белчински Син Вир природно мочуришно н/п 0,5 км2 н/п
Новоселски Вир 1 природно мочуришно н/п н/п н/п
Новоселски Вир 2 природно мочуришно н/п н/п н/п
Издеглавско Езеро природно мочуришно н/п н/п н/п
Катлановско Езеро природно мочуришно н/п н/п н/п
Стењско Езеро природно мочуришно Во близина на село Стење 17 хектари н/п

Пештерски езера[уреди | уреди извор]

езеро вид местоположба површина длабочина слика
Бела Вода природно пештерско н/п н/п н/п
Макроец природно пештерско н/п н/п н/п
Арамиско природно пештерско н/п н/п н/п
Ѓоновица природно пештерско н/п н/п н/п
Слатински Извор природно пештерско н/п н/п н/п
Алилица природно пештерско н/п н/п н/п

Леднички езера[уреди | уреди извор]

езеро вид местоположба површина длабочина слика
Боговинско Езеро природно ледничко Шар Планина 66.880 м2 2,2 м
Црно Езеро природно ледничко Шар Планина н/п н/п
Голем Ѓол природно ледничко Шар Планина н/п н/п
Бело Езеро природно ледничко Шар Планина н/п н/п
Мал Ѓол природно ледничко Шар Планина н/п н/п
Кривошиско Езеро природно ледничко Шар Планина н/п н/п
Големо Деделбешко Езеро природно ледничко Шар Планина н/п н/п
Мало Деделбешко Езеро природно ледничко Шар Планина н/п н/п
Долно Доброшко Езеро природно ледничко Шар Планина н/п н/п
Горно Доброшко Езеро природно ледничко Шар Планина н/п н/п
Црн Ѓол природно ледничко Шар Планина н/п н/п
Горно Врачанско Езеро природно ледничко Шар Планина н/п н/п
Долно Врачанско Езеро природно ледничко Шар Планина н/п н/п
Мало Црно Езеро природно ледничко Шар Планина н/п н/п
Бозовачко Езеро природно ледничко Шар Планина н/п н/п
Вакувско Езеро природно ледничко Шар Планина н/п н/п
Прошевско Езеро природно ледничко Шар Планина н/п н/п
Караниколоско Езеро природно ледничко Шар Планина н/п н/п
Корапско Езеро природно ледничко Кораб н/п н/п
Мал Кораб природно ледничко Кораб н/п н/п
Бачилски Камен природно ледничко Кораб н/п н/п
Средно Езеро природно ледничко Кораб н/п н/п
Долно Езеро природно ледничко Кораб н/п н/п
Бабин Камен природно ледничко Кораб н/п н/п
Кобилино Поле 1 природно ледничко Кораб н/п н/п
Кобилино Поле 2 природно ледничко Кораб н/п н/п
Локув природно ледничко Дешат н/п н/п
Света Недела природно ледничко Дешат н/п н/п
Горно Езеро природно ледничко Дешат н/п н/п
Долно Езеро природно ледничко Дешат н/п н/п
Маруша природно ледничко Дешат н/п н/п
Подгоречко Езеро природно ледничко Јабланица н/п н/п
Вевчанско Езеро природно ледничко Јабланица н/п н/п
Горно Лабунишко Езеро природно ледничко Јабланица н/п н/п
Долно Лабунишко Езеро природно ледничко Јабланица н/п н/п
Големо Пелистерско Езеро природно ледничко Баба Планина н/п н/п
Мало Пелистерско Езеро природно ледничко Баба Планина н/п н/п
Големо Салаковско Езеро природно ледничко Јакупица н/п н/п
Мало Салаковско Езеро природно ледничко Јакупица н/п н/п
Моклишко Езеро уринско езеро н/п н/п н/п
Острово крајбрежно – изворско езеро н/п н/п н/п

Вештачки[уреди | уреди извор]

езеро вид местоположба површина длабочина слика
Беровско езеро вештачко Источна Македонија ~ 1 км2 н/п
Водоча вештачко Југоисточна Македонија 1.94км2 42 м.
Глажња вештачко Северна Македонија 96,5 ha н/п
Глобочица вештачко Западна Македонија 2,69 км2 н/п
Гратче вештачко Источна Македонија 0,19 км2 29 м.
Дебарско Езеро вештачко Западна Македонија 13,2 км2 92 м.
Калиманци вештачко Источна Македонија 4,23 км2 80 м.
Козјак вештачко Западна Македонија 32 км долго и 400 м широко 130 м.
Липковско Езеро вештачко Северна Македонија 1480 м должина и 120 метри ширина н/п
Мавровско Езеро вештачко Западна Македонија 10 км должина и 5 км ширина 50 м
Мантово вештачко Источна Македонија 5,5 км должина и 0.8 км ширина 40 м
Матка вештачко Северна Македонија ~2,5 км2 н/п
Младост вештачко Централна Македонија ~ 1 км2 н/п
Прилепско Езеро вештачко Јужна Македонија 0,54 км2 28 м
Слатинско Езеро вештачко Југозападна Македонија 420 ha н/п
Стрежево вештачко Јужна Македонија 7,5 км2 н/п
Тиквешко Езеро вештачко Централна Македонија 14 км2 105 м
Турија вештачко Југоисточна Македонија 0,16 км2 н/п

Наводи[уреди | уреди извор]

  1. Драган Василевски, Класификација на езерата во Република Македонија според начинот на постанокот на езерските басени, „Географски разгледи“, кн. 30. Скопје, 1995

Поврзано[уреди | уреди извор]