Список на езера во Македонија

Од Википедија — слободната енциклопедија
Карта на езерата во Македонија.

Ова е список на езерата во Македонија[1]. Езерата во Македонија според општата класификација се делат на природни и вештачки езера, кои пак се класифицираат понатака според потеклото на истите. За подобар преглед, списокот на езера е направен според потеклото на езерата каде се дадени и општите информации за истите.

Напомена: Списокот не е целосен. За некои езера недостасуваат податоци или слики, поради недостаток на информации. Постоечките податоци за длабочината на езерата ги земаат предвид максималните измерени длабочини.

Природни[уреди | уреди извор]

Тектонски езера[уреди | уреди извор]

езеро вид местоположба површина длабочина слика
Дојранско Езеро природно тектонско Југоисточна Македонија 43,1 км2 10 м Dojran Lake 14.jpg
Охридско Езеро природно тектонско Југозападна Македонија 358 км2 288 м 29 1 вид на город от Канео.jpg
Преспанско Езеро природно тектонско Југозападна Македонија 273 км2 54 м Lake Prespa from Slivnica Monastery 01.JPG

Мочуришни езера[уреди | уреди извор]

езеро вид местоположба површина длабочина слика
Белчински Син Вир природно мочуришно н/п 0,5 км2 н/п
Новоселски Вир 1 природно мочуришно н/п н/п н/п
Новоселски Вир 2 природно мочуришно н/п н/п н/п
Издеглавско Езеро природно мочуришно н/п н/п н/п
Катлановско Езеро природно мочуришно н/п н/п н/п
Стењско Езеро природно мочуришно н/п н/п н/п

Пештерски езера[уреди | уреди извор]

езеро вид местоположба површина длабочина слика
Бела Вода природно пештерско н/п н/п н/п
Макроец природно пештерско н/п н/п н/п
Арамиско природно пештерско н/п н/п н/п
Ѓоновица природно пештерско н/п н/п н/п
Слатински Извор природно пештерско н/п н/п н/п
Алилица природно пештерско н/п н/п н/п

Леднички езера[уреди | уреди извор]

езеро вид местоположба површина длабочина слика
Боговинско Езеро природно ледничко Шар Планина 66.880 м2 2,2 м Bogovinje Lake 01.jpg
Црно Езеро природно ледничко Шар Планина н/п н/п
Голем Ѓол природно ледничко Шар Планина н/п н/п
Бело Езеро природно ледничко Шар Планина н/п н/п
Мал Ѓол природно ледничко Шар Планина н/п н/п
Кривошиско Езеро природно ледничко Шар Планина н/п н/п
Големо Деделбешко Езеро природно ледничко Шар Планина н/п н/п
Мало Деделбешко Езеро природно ледничко Шар Планина н/п н/п
Долно Доброшко Езеро природно ледничко Шар Планина н/п н/п
Горно Доброшко Езеро природно ледничко Шар Планина н/п н/п
Црн Ѓол природно ледничко Шар Планина н/п н/п
Горно Врачанско Езеро природно ледничко Шар Планина н/п н/п
Долно Врачанско Езеро природно ледничко Шар Планина н/п н/п
Мало Црно Езеро природно ледничко Шар Планина н/п н/п
Бозовачко Езеро природно ледничко Шар Планина н/п н/п
Вакувско Езеро природно ледничко Шар Планина н/п н/п
Прошевско Езеро природно ледничко Шар Планина н/п н/п
Караниколоско Езеро природно ледничко Шар Планина н/п н/п
Корапско Езеро природно ледничко Кораб н/п н/п
Мал Кораб природно ледничко Кораб н/п н/п
Бачилски Камен природно ледничко Кораб н/п н/п
Средно Езеро природно ледничко Кораб н/п н/п
Долно Езеро природно ледничко Кораб н/п н/п
Бабин Камен природно ледничко Кораб н/п н/п
Кобилино Поле 1 природно ледничко Кораб н/п н/п
Кобилино Поле 2 природно ледничко Кораб н/п н/п
Локув природно ледничко Дешат н/п н/п
Света Недела природно ледничко Дешат н/п н/п
Горно Езеро природно ледничко Дешат н/п н/п
Долно Езеро природно ледничко Дешат н/п н/п
Маруша природно ледничко Дешат н/п н/п
Подгоречко Езеро природно ледничко Јабланица н/п н/п
Вевчанско Езеро природно ледничко Јабланица н/п н/п
Горно Лабунишко Езеро природно ледничко Јабланица н/п н/п
Долно Лабунишко Езеро природно ледничко Јабланица н/п н/п
Големо Пелистерско Езеро природно ледничко Баба Планина н/п н/п
Мало Пелистерско Езеро природно ледничко Баба Планина н/п н/п
Големо Салаковско Езеро природно ледничко Јакупица н/п н/п
Мало Салаковско Езеро природно ледничко Јакупица н/п н/п
Моклишкото Езеро уринско езеро н/п н/п н/п
Острово крајбрежно – изворско езеро н/п н/п н/п

Вештачки[уреди | уреди извор]

езеро вид местоположба површина длабочина слика
Беровско езеро вештачко Источна Македонија ~ 1 км2 н/п Berovo Lake2.jpg
Водоча вештачко Југоисточна Македонија 1.94км2 42 м.
Глажња вештачко Северна Македонија 96,5 ha н/п
Глобочица вештачко Западна Македонија 2,69 км2 н/п Globočica 02.JPG
Гратче вештачко Источна Македонија 0,19 км2 29 м. Gratce pogled.JPG
Дебарско Езеро вештачко Западна Македонија 13,2 км2 92 м. Debar Lake in 1996.jpg
Калиманци вештачко Источна Македонија 4,23 км2 80 м. Kalimanci lake.jpg
Козјак вештачко Западна Македонија 32 км долго и 400 м широко 130 м. Kozyak-ot-foynik.jpg
Липковско Езеро вештачко Северна Македонија 1480 м должина и 120 метри ширина н/п Penda e likoves.jpg
Мавровско Езеро вештачко Западна Македонија 10 км должина и 5 км ширина 50 м Mavrovsko-ezero.jpg
Мантово вештачко Источна Македонија 5,5 км должина и 0.8 км ширина 40 м Езеро Мантово.jpg
Матка вештачко Северна Македонија ~2,5 км2 н/п Matka-Lake.jpg
Младост вештачко Централна Македонија ~ 1 км2 н/п Velesko ezero.jpg
Прилепско Езеро вештачко Јужна Македонија 0,54 км2 28 м Prilep Lake.jpg
Слатинско Езеро вештачко Југозападна Македонија 420 ha н/п
Стрежево вештачко Јужна Македонија 7,5 км2 н/п Streževo.JPG
Тиквешко Езеро вештачко Централна Македонија 14 км2 105 м Lake Tikves coast.JPG
Турија вештачко Југоисточна Македонија 0,16 км2 н/п

Наводи[уреди | уреди извор]

  1. Драган Василевски, Класификација на езерата во Република Македонија според начинот на постанокот на езерските басени, „Географски разгледи“, кн. 30. Скопје, 1995

Поврзано[уреди | уреди извор]