Контролен број на Конгресната библиотека — Други јазици